Hramul Seminarului de la Craiova: Prăznuirea Sfântului Ier. Grigorie Teologul prin Liturghie arhierească

Evenimente

În prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de 25 ianuarie 2024, Seminarul Teologic din Craiova și-a prăznuit ocrotitorul duhovnicesc, anume pe Sfântul Ierarh Grigorie Teologul. În seara de 24 ianuarie, preoții profesori au săvârșit Slujba Vecerniei, unită cu Litia, și Utrenia. În dimineața zilei de 25 ianuarie s-a oficiat Slujba Acatistului Sf. Ier. Grigorie Teologul. În continuare, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. De asemenea, la final a oficiat Slujba de pomenire a ctitorilor și a tuturor celor care s-au ostenit în Seminar și au trecut la cele veșnice.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre viața și teologia Sf. Grigorie de Nazianz sau Teologul. De asemenea, a amintit de importanța citirii Sfintei Scripturi în viața fiecărui creștin, după modelul sfinților: „Ziua de astăzi, închinată Sfântului Grigorie Teologul, are multiple semnificații pentru viața noastră bisericească. În primul rând, Sf. Grigorie este cunoscut ca părinte și învățător al Bisericii, ca unul care a învățat tainele Sfintei Scripturi și a primit de la Dumnezeu descoperirea dumnezeiască. Sfântul a cercetat adâncul înțelepciunii și a primit tainele cerești pentru că încă din fragedă copilărie, fiind chemat de Dumnezeu să slujească Bisericii, s-a îndeletnicit cu citirea Sfintei Scripturi, cu scrierile Sfinților Părinți și pe toate le-a păstruns în adâncimea lor de taină. Sf. Grigorie a fost înaintat la trepta arhieriei după lungi meditații și ezitări. El a scris chiar o lucrare despre fuga de preoție în care subliniază această taină a preoției și valoarea ei, despre responsabilitatea pe care o are preotul înaintea lui Dumnezeu, mai ales că slujește Sf. Liturghie. El a fost apărător al dreptei credințe. De aceea, el s-a numit „fluierul cel păstoresc”, adică omul care este așezat ca păstorul cel bun, care își conduce oile sale”.

În a doua parte a cuvântului, Părintele Mitropolit Irineu i-a îndemnat pe toți cei prezenți, elevi și profesori, să citească și să cunoască viața și teologia Sf. Grigorie Teologul, ocrotitorul Seminarului: „Cuvintele Sf. Grigorie ne sunt și astăzi de mare folos pentru viața noastră. Biserica a rânduit ca acest mare sfânt să fie părintele și îndrumătorul școlilor teologice, mai ales al Seminariilor. Noi toți avem îndatorirea să cunoaștem în primul rând viața Sf. Grigorie. Seminaristul care a terminat studiile, dar nu a citit viața Sf. Grigorie, nu se poate considera că a terminat Seminarul. De aceea, vă îndemn să citiți viața Sf. Grigorie, „Vulturul rănit”, o carte atât de frumoasă și de adâncă. Apoi să lecturați opera Sf. Grigorie, să o conspectați, să o aprofundați. Este un îndemn și o poruncă ca elevii și profesorii să studieze scrierile Sf. Grigorie în profunzime. În zadar vom citi alte lucruri, îndepărtate de substanța Bisericii, și nu vom cerceta aceste valori extraordinare pentru viața noastră. Dacă veți citi cuvântul despre preoție al Sf. Grigorie, veți simți teama de această chemare dumnezeiască dar și râvna de a o primi. Două lucruri sunt importante, anume să îți dai seama de ceea ce faci, iar apoi să te gândești unde ai fost așezat de Dumnezeu prin această chemare preoțească. Sf. Grigorie este rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi. De aceea, este foarte important ca noi să aprofundăm opera sa și să-l rugăm permanent pentru viața și viitorul nostru”.

În continuare, elevii seminariști, coordonați de părinții și doamnele profesoare, au pregătit un program de serbare, care s-a desfășurat în Sala de conferințe a Seminarului. După cuvântul de deschidere al părintelui Prof. Belcineanu Vintilă, directorul Seminarului, programul artistic a fost prezentat de către elevul Prună Laurențiu și a avut următoarele momente:

 1. Imn festiv, armonizat de Nicu Moldoveanu – Corul Seminarului Teologic;
 2. Imnul Seminarului Teologic –  gl. 5 – Corul Seminarului Teologic;
 3. Fragmente din Poemele morale ale Sfântului Grigorie Teologul – Épi ithiká sau Carmina moralia, traducere din lb. greacă veche de Prof. dr. Maria Trușcă, recitator Lăzărică Teodor, elev în clasa a XI-a;
 4. O pimenikos avlos – Troparul Sfântului Grigorie Teologul, gl. 1 – Corul Seminarului Teologic;
 5. Scenetă istorică – „Împreună, întru unire (1857-1859)”, coord. Pr. Prof. dr. Manea Emil și Pr. Prof. dr. Marcu Doru, în rolul lui Alexandru I. Cuza elevul Popa Sergiu Costinel, elev în clasa a X-a;
 6. Hora unirii – Corul Seminarului Teologic;
 7. Moment poetic Eminescu, coord. Prof. Delcea Tanța, recitatori Guran Cristian Daniel, elev în clasa a XII-a și Popescu David, elev în clasa a X-a;
 8. Mai am un singur dor, interpretat de Lect. univ. dr. Victor Șapcă;
 9. Busuiocul, cântec folcloric de Chiril Popescu – Corul Seminarului Teologic;
 10. Colo-n vale-ntre izvoare, cântec folcloric de Nicolae Lungu – Corul Seminarului Teologic;
 11. Inimă plină de dor – poem închinat Sf. Grigorie Teologul – autor și coordonator Pr. prof. dr. Sperlea Cristin Alexandru, recitator Popa Mihăiță, elev în clasa a X-a;
 12. Scenetă religioasă „Îndemn”, coordonatori: Arhid. prof. dr. Angel-Cristian Stăiculescu și prof. Pană Monica-Roxana, autor scenetă Arhid. prof. dr. Angel-Cristian Stăiculescu, în interpretarea elevilor claselor a X – a și a XII – a. În rolurile principale: Sfântul Vasile cel Mare – Badea Florin-Mădălin, Sfântul Ioan Gură de Aur – Popa Daniel-Mihăiță și Sfântul Grigorie Teologul – Guran Cristian-Daniel.

La finalul programului artistic, Înaltpreasfițitul Dr. Irineu a adresat un cuvânt de binecuvântare și de felicitare tuturor celor prezenți. Mai întâi, a reamintit de centralitatea Sfintei Liturghii în tradiția ortodoxă și de exemplul Sf. Grigorie Teologul ca mărturisitor al dreptei credințe și al lucrării lui Dumnezeu în lume: „De fiecare dată serbarea și cinstirea unui ocrotitor al școlilor noastre teologice aduce după sine un plus de emoție duhovnicească, în primul rând, prin Sfânta Liturghie acolo unde ne împărtășim cu Sângele și Trupul Mântuitorului. Sf. Liturghie este centrul dumnezeiesc al existenței noastre. Fără Sfânta Liturghie nu ar exista nici Biserica, nici credința. Biserica, de-a lungul timpului, a rămas mereu aceeași. Biserica Una nu a putut fi niciodată micșorată. Ea este universală pentru că Mântuitorul este Același ieri, azi și în veac. El ne-a dat învățătura pe care a adus-o de la Tatăl. Iubirea Tatălui se revarsă asupra noastră, iar iubirea noastră se întoarce la Dumnezeu. Sfinții sunt primii care întorc această dragoste Tatălui ceresc, creatorul cerului și al pământului. Cinstirea pe care noi o aducem Sf. Grigorie Teologul este adusă în primul rând lui Dumnezeu, pentru că El este minunat întru sfinții Săi. Dumnezeu este Acela care l-a ajutat pe Sf. Grigorie să ajungă la aceste înălțimi spirituale. Așadar, este o bucurie să-l cinstim pe Sf. Grigorie și trebuie să-l apropiem atât de mult de sufletul nostru încât să nu ne lăsăm niciodată străini de el”.

În a doua parte, Părintele Mitropolit a vorbit de rolul educației în societate și în mod special de educația creștină din Seminariile teologice, unde Sf. Grigorie Teologul este exemplul viu și autentic de urmat: „Din această serbare tragem concluzia că trebuie să ajungem la cunoașterea Dumnezeului adevărat. Este o cunoaștere necesară pentru lumea de astăzi în care ne sunt oferite atâtea posibilități să nu cunoaștem sau să cunoaștem rău. Educația este forța noastră. Fără educație nu putem să ne evidențiem în lumea noastră, nu putem să spunem cine suntem, nici cum ne cheamă. Educația este aceea care ne dă identitate. O educație creștină este cu atât mai evidentă și mai necesară în lumea contemporană. Propunerea lumii sociale de astăzi este omul economic, propunerea Bisericii este omul sfânt. Așadar, ne bucurăm și mulțumim Preasfintei Treimi pentru această zi frumoasă și binecuvântată. Felicităm pe cei care s-au ostenit în realizarea acestui program și rugăm pe Sf. Grigorie să vă sporească talantul, bucuria și această conștiință eclezială a tuturor”.