Ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei

Evenimente

În ziua de 27 ianuarie 2024, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, la Craiova a avut loc întrunirea Consiliului Eparhial și a Adunării Eparhiale. Evenimentul s-a desfășurat în Sala de Conferințe a Căminului Preoțesc „Renașterea”. După prezentarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor eparhiale în cadrul Consiliului Eparhial, a avut loc slujba de Te Deum, ca semn de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru toate realizările din anul 2023 și ca rugăciune de binecuvântare pentru activitățile noului an 2024.

La începutul ședinței Adunării Eparhiale, după constatarea numărului legal de membrii, Părintele Mitropolit Irineu a declarat Adunarea Eparhială legal constituită. Mai departe, a urmat ca raportorii comisiilor Adunării să dea citire rapoartelor pentru următoarele sectoare: administrativ-bisericesc și de control; juridic, asociații și fundații; cultural; învățământ, activități cu tineretul și de catehizare; economic-financiar; producție de obiecte și materiale bisericești; achiziție și distribuție obiecte bisericești; arhondăric și pelerinaje; patrimoniu și construcții bisericești; social-filantropic și misionar; silvic și produse silvice; agricol și produse agricole. După acest moment, au fost supuse la vot rapoartele de activitate pe anul 2023, măsurile propuse pentru anul 2024, precum și bugetul de venituri și cheltuieli.

În cuvântul de binecuvântare, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit mai întâi de mulțumirea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu, dar și față de toți cei care s-au implicat activ de-a lungul anului 2023 pentru îndeplinirea tuturor activităților din Arhiepiscopia Craiovei: „Îmi exprim bucuria și mulțumirea înaintea lui Dumnezeu care întotdeauna ne dă posibilitatea, în decursul vieții noastre și în această lucrare pe care o avem, să dobândim roade bogate și să ne bucurăm de acestea. Toate le facem cu ajutorul Său, așa cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos că: „Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5). Adunarea bisericească a Eparhiei noastre a fost și rămâne întotdeauna forumul care analizează, hotărăște și îndeplinește misiunea ei de a coordona activitatea pastoral-misionară, bisericească, cultural-educațională sau economică. Dumneavoastră sunteți aceia pe care glasul și puterea lui Dumnezeu v-a ales să fiți reprezentanți în Adunarea noastră. Pentru acest fapt și pentru această gândire eclezială, pe care Părinții noștri ne-au lăsat-o, nu avem decât să aducem mulțumire lui Dumnezeu și prinos de recunoștință acestora care au alcătuit Statutul Bisericii și rânduielile bisericești”.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică citită în cadrul slujbei de Te Deum, din Evanghelia de la Matei, din capitolul 5. Întâi de toate, a explicat prezența luminii în creația lui Dumnezeu și din om, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu: „Aș dori să spun câteva cuvinte despre rolul omului în lume și semnificația lui. Aș porni de la Evanghelia pe care am ascultat-o: „Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 14-16). Aici Mântuitorul Hristos vorbește despre om ca lumină. Această calitate pe care o are omul devine subiect, omul-lumină, omul care strălucește. El este lumină pentru că este creat de Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a zis „Să fie lumină!” (Facerea 1, 3) în creație, deîndată s-au pus toate în lumină. Atunci când Dumnezeu a spus acest cuvânt, „lumina” a amplificat creația, ceea ce înseamnă că toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut sunt purtătoare de lumină. Fiind creați de Dumnezeu, noi avem în noi o lumină distinctă, o lumină cu totul unică pentru că Dumnezeu nu se repetă. Această lumină pe care Dumnezeu ne-a dat-o este dincolo de lucrul creat”.

Apoi, ÎPS Irineu a amintit de rostul faptelor bune, care desăvârșesc chipul lui Dumnezeu în om. De asemenea, a oferit ca modele de urmat pe Sfinții Bisericii care au ajuns la măsura sfințeniei prin viața și faptele lor: „Lumina cerească se dorește întotdeauna amplificată sau desăvârșită de fapta bună care este o lumină ce strălucește în jurul nostru. Din faptele acestea se conturează apartenența noastră la viața Bisericii. Din Sfintele Taine și din tot ce avem noi în Biserică nu facem altceva decât să dobândim „lumină din lumină”. De aceea, în noaptea de Paști noi spunem cu voce tare „Veniți de primiți lumină!”, din lumina lui Hristos. Sfinții sunt aceia care au dobândit lumina cerească în mod îndestulător în așa fel încât fețele lor străluceau de lumină. De aceea suntem chemați să fim luminători ai lumii”.

La final, Părintele Mitropolit a mulțumit tuturor pentru prezență și pentru implicare, rugând pe Dumnezeu să aibă în pronia Sa faptele desfășurate la nivelul Arhiepiscopiei Craiovei: „Adunarea noastră este o lucrare a luminii lui Dumnezeu, Cel care ne-a călăuzit și ne-a dat puterea ca să vedem necesitatea sau rolul Bisericii și să-i aducem și pe alții la lumina cunoștiinței lui Dumnezeu. Acesta este mesajul Adunării Eparhiale, că oamenii, preoții și credincioșii, vin să analizeze aceste rezultate și din aceste fapte noi să găsim punți de lumină ca și ceilalți să se poată bucura de acest dar al lui Dumnezeu. Așadar, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici la Adunarea noastră Eparhială, pentru rolul pe care îl aveți fiecare. Vă îndemnăm să fiți mereu alături de noi și de Biserica noastră, de lumina pe care o împărtășește tuturor credincioșilor Sfânta noastră Ortodoxie. În continuare ne vom strădui să împlinim toate aceste deziderate ale Bisericii noastre și ale credincioșilor”.