Întrunire a preoților din Cercul pastoral Motru, Protoieria Târgu-Jiu Nord

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, azi, 5 februarie 2024, preoții gorjeni din Cercul pastoral Motru, Protoieria Târgu-Jiu Nord, s-au întâlnit împreună cu părintele protoiereu Mărăcine Marian-Valentin în Parohia Telești, la invitația părintelui paroh Buzuloiu Vasile. Întrunirea a debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, în cadrul căreia, preoții și credincioșii participanți, s-au rugat pentru sănătate sufletească și trupească, precum și pentru iertarea păcatelor.

În cuvântul de învățătură ce a urmat, părintele protoiereu Mărăcine a vorbit despre importanța Tainei Sfântului Maslu, precum și despre necesitatea Spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii în viața creștinului, ca mod de iertare a păcatelor și de participare la viața hristică. Exemplul ales pentru edificare a fost cel al vameșului Zaheu (pericopă evanghelică prezentă în cadrul Tainei Maslului), care a fost primit de Domnul Hristos, dar care s-a mărturisit și a făgăduit schimbarea vieții, inclusiv prin întoarcerea eventualelor pagube făcute conaționalilor săi de-a lungul timpului. Domnul primește cu drag mărturisirea lui Zaheu, precum și hotărârea lui de a-și îndrepta viața, reașezându-l pe acesta la moștenirea fiiască, de fiu al lui Avraam.

După încheierea slujbei, lucrările au continuat cu un referat susținut de către părintele Breană Marius, slujitor la Parohia Motru II, legat de anul omagial 2024 din Patriarhia Română (Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți). Referatul a avut titlul „Preotul ca păstor și taumaturg pentru creștinii din parohia sa” și s-a referit la lucrarea de vindecare sufletească pe care preotul este dator să o săvârșească pentru enoriașii săi, în cadrul Sfintelor Taine și al ierurgiilor, alături de eforturile făcute de sistemul medical pentru păstrarea sănătății și integrității trupești.
Lucrările Cercului pastoral s-au încheiat cu o rugăciune de laudă și de mulțumire către bunul Dumnezeu, Care dăruiește oamenilor toate cele de trebuință și de folos vieții.

(Pr. Cruceru Valerian)