Concursul „Hristos – Cuvântul care vindecă” în Patriarhia Română

Evenimente Proiecte

În Patriarhia Română se desfă­șoară până în 21 mai Concursul național catehetic „Hristos – Cuvântul care vindecă”, ajuns la ediția a 16-a. Copiii și tinerii vor învăța anul acesta cum să se apropie de omul aflat în sufe­rință, cum să le poarte de grijă celor bolnavi, despre empatie și despre credința care lucrează prin fapte bune. Activitățile se desfășoară până la începutul lunii aprilie, atunci când proiectele vor fi depuse la protopopiate pentru evaluare.

Concursul este organizat de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației. Se pot înscrie grupurile catehetice parohiale sub coordonarea unui preot sau a profesorilor de religie. Copiii și elevii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 6 și 19 ani.

„Concursul național catehetic «Hristos – Cuvântul care vindecă» este organizat de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației în perioada 1 noiembrie 2023 – 21 mai 2024. Concursul se adresează copiilor și tinerilor participanți la grupele catehetice din parohiile aflate în țară și în diasporă, parte din programul național catehetic «Hristos împăr­tă­șit copiilor», preoților coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie și altor educatori creștini. Tematicile concursului oferă grupurilor catehetice și coordonatorilor acestora posibilitatea de a cunoaște și a aplica adevărurile de credință și trăirea acestora prin acțiuni și fapte izvorâte din iubirea de Dumnezeu și de aproapele; cunoașterea modalită­ților prin care credinciosul de astăzi se poate apropia de omul aflat în suferință după modelul arătat de Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia Sa. Apoi se are în vedere înțele­ge­rea și apropierea de omul care poartă grijă celui bolnav și, nu în ultimul rând, consolidarea întrajutorării și slujirii între oameni și posibilitatea întăririi rela­țiilor dintre membrii comunității prin cultivarea credinței iubitoare, care lucrează prin fapte bune”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române.

Preotul coordonator va susține cel puțin trei cateheze, iar conți­nutul trebuie să corespundă temei Anului omagial și comemorativ și să răspundă nevoilor comunității parohiale. Se pot realiza eseuri, referate, conferințe, mese rotunde, serbări, concerte, expoziții și excursii tematice, ateliere de creație, dar și acțiuni filantropice.

„Concursul național catehetic va evidenția rolul și importanța, precum și necesitatea comuniunii între oameni, promovând în mod deosebit grija față de cei aflați în suferință și lucrarea faptei izvorâte din iubire și credință. Concursul își propune să valorifice conținutul de credință al Bisericii Ortodoxe cu privire la sensul bolii și al suferinței, să promoveze legătura de iubire, de cunoaștere, de apropiere și slujire dintre oameni, cu precădere relația copiilor și a tinerilor în raport cu cei în suferință, promovând dialogul, colaborarea și fapta cea bună. Totodată, concursul își propune să contribuie și să motiveze intensificarea activi­tății catehetice parohiale și a lucrului cu copiii și tinerii, astfel încât numărul parohiilor care desfă­șoară activități catehetice să crească. Acum, concursul se află la etapa parohială. Grupurile catehetice din parohii concep proiectele și desfășoară activități specifice din proiect, urmând ca la începutul lunii aprilie proiectele să poată fi depuse la protopopiate pentru a fi evaluate. Concursul se va încheia în data de 21 mai 2024, cu festivitatea de premiere la nivel națio­nal”, a mai spus părintele profesor Nicușor Beldiman pentru televiziunea Patriarhiei Române.
Conceptul detaliat al concursului poate fi consultat pe site-ul Patriarhiei Române, patriarhia.ro.

La nivel național va fi premiată în Capitală echipa care a obținut premiul 1 pe eparhie, fiind prezenți la ceremonia de premiere din 21 mai 2024 copilul sau tânărul delegat de echipă și un coordonator.

(Diac. Andrei Butu,https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/concursul-hristos-cuvantul-care-vindeca-in-patriarhia-romana-187332.html)