Întâlniri dedicate promovării Seminarului și Facultății de Teologie din Craiova

Evenimente Proiecte

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în zilele de 11 și 12 martie 2024 s-au organizat trei întâlniri de lucru pentru promovarea Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” și a Facultății de Teologie din Craiova.

În cadrul primelor două întâlniri, mediate de platforma Google Meet, au participat profesorii de religie din județul Dolj, de la nivelul liceal și gimnazial. A treia întâlnire s-a desfășurat în sala de conferințe a Protoieriei Craiova Sud, în prezența părinților protoierei Grigore Vulcănescu și Cristian Cojocaru și a preoților coordonatori de cercuri misionare.

La toate întâlnirile, cuvântul de deschidere i-a aparținut Pr. Dr. Adrian Lupu, consilier pentru Sectorul Învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei, care a mulțumit Părintelui Mitropolit Irineu pentru binecuvântarea de a organiza aceste întâlniri, dar și tuturor celor prezenți, atât în mod fizic cât și online. În continuare, a prezentat cele mai importante activități care se derulează în vederea prezentării eficiente a ofertelor educaționale pentru școlile teologice din Arhiepiscopia Craiovei.

Din partea Facultății de Teologie a luat cuvântul Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Ivan, în calitate de decan al acestei instituții. Sfinția Sa a subliniat importanța vocației pentru cei care aleg să studieze Teologia din perspectivă duhovnicească și existențială.

Din partea Seminarului a luat cuvântul Pr. Prof. Vintilă Belcineanu, în calitate de director. Sfinția sa a prezentat materialele de promovare disponibile în format letric, dar și electronic. Apoi a amintit de proiectul în desfășurare care prevede organizarea de întâlniri online cu cei care doresc să participe la examenul de admitere. Concret, preoții profesori de la Seminar organizează sesiuni de pregătire online cu temele prevăzute pentru examenul scris. De asemenea, a adresat invitația tuturor profesorilor de religie și preoților din parohii să organizeze vizite cu elevii pentru a le prezenta campusul Seminarului.

În partea de final a vorbit doamna Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, în calitate de inspector școlar în cadrul ISJ Dolj. Alături de rugămintea de a promova școlile teologice din Craiova, doamna Inspector Gheorghe a transmis profesorilor de religie datele de organizare ale olimpiadelor școlare, la nivel județean și național. De asemenea, a adresat invitația cadrelor didactice de la Facultate și de la Seminar să participe la viitoarele cercuri metodice dedicate profesorilor de religie.