Liturghie arhierească în ziua Praznicului „Buna Vestire”, la Mănăstirea Frăsinei, din județul Vâlcea

Evenimente

În ziua de 25 martie 2024, la Praznicul „Buna Vestire”, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Frăsinei, din județul Vâlcea, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. În cadrul sfintei slujbe, monahul Emilian Căplescu a fost hirotonit ierodiacon, iar părintele ierodiacon Neofit Marița a fost hirotonit ieromonah, pe seama Mănăstirii Frăsinei.

În prima parte a cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit a vorbit despre bucuria praznicului împărătesc „Buna Vestire”: „Sărbătoarea de astăzi este unul dintre cele mai însemnate praznice din Biserica noastră Ortodoxă. Este sărbătoarea Întrupării Fiului lui Dumnezeu, de la Duhul Sfânt și din Preacurata Fecioara Maria. Este sărbătoarea care consemnează începutul mântuirii noastre. Este sărbătoarea care veselit atât cele cerești cât și cele pământești. Este Buna Vestire pe care arhanghelul Gavriil a adus-o Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Este cel mai însemnat moment din istoria omenirii pentru că în această zi Dumnezeu a hotărât să Se facă Om, să Se întrupeze din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, să vină în lume și să ia firea noastră omenească și în această haină a Trupului Său, să Se jertfească pe cruce și să învieze. Este sărbătoarea bucuriei, așa cum însuși arhanghelul Gavriil spune Preacuratei Fecioarei Maria: Bucură-te cea plină de har. Bucuria aceasta a cuprins deodată și cerul și pământul”.

În a doua parte, Înaltpreasfinția Sa a subliniat rolul deosebit de important al Fecioarei Maria în lucrarea dumnezeiască de întrupare a Fiului lui Dumnezeu și despre viața curată pe care Maica Domnului a petrecut-o în Templul din Ierusalim: „Prin viața ei curată și prin nevoințele ai, Fecioara Maria s-a arătat mai strălucitoare decât cerurile. Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu a fost curată și întru-totul binecuvântată. Din momentul acela, numele Fecioarei Maria este bucurie. Până la momentul acesta lumea era cuprinsă în întristare, în așteptare, în agonia morții. Niciun om nu putea să intre în rai, întrucât nimeni nu răscumpărase neamul omenesc și nu deschisese porțile raiului. Din acest moment începe cu adevărat istoria mântuirii noastre. Dumnezeu a considerat că este momentul ca să Se facă Om, timp pe care numai El îl cunoaștea. Lumea este creația Sa și Dumnezeu păstrează lumea în starea ei, ca să nu se risipească. Duhul Sfânt este Acela care ne întărește pe fiecare dintre noi. Acum la Buna Vestire, Însuși Duhul Sfânt vine peste Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, o curățește de păcatul strămoșesc și o sfințește în așa fel încât trupul ei să fie pregătit și capabil ca să dea trup Mântuitorului Hristos. Taina aceasta este Taina cea mare pe care Dumnezeu o știa și a pregătit-o în multe feluri și chipuri cu neamul omenesc. Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor, în altarul Templului, a stat până la vârsta maturității fiind hrănită cu hrană cerească de îngeri. Aici ea a primit înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu și a tuturor profețiilor din Vechiul Testament. Ea se îndeletnicea cu rugăciunea și citirea Sfintelor Scripturi”.

La final, Înaltpreasfințitul Irineu i-a îndemnat pe cei prezenți să se roage mereu Maicii Domnului și să continue calea postului Sfintelor Paști: „Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu devine Maica Domnului nostru, cea care poartă în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu și noi, prin ea, avem trecere la Tatăl și la Fiul, căci Maica Domnului ori de câte ori se roagă pentru noi Fiul o ascultă. Biserica noastră o cinstește cu atâtea cântări de laudă în această zi și întotdeauna o prețuiește, considerându-o mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Și noi, în acest post al Sfintelor Pătimiri, avem sărbătoarea aceasta ca pe o lumină cerească, ca pe o dulceață dumnezeiască, cu care să ne întărim și să mergem mai departe pe calea sfântului post și să ajungem la Înviere. Ne bucurăm pentru că ați venit din îndepărtări și rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și împlinirea tuturor rugăciunilor. Maica Domnului să vă ajute, să vă ocrotească cu acoperământul ei cel preacinstit, în vecii vecilor. Amin”.