Calendarul activităţilor pentru obţinerea Înaltei Binecuvântări în vederea titularizării în învăţământul preuniversitar, disciplina Religie – Cultul Ortodox, sesiunea iulie 2024

Anunțuri Evenimente

Având în vedere prevederile Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic pentru anul şcolar 2024-2025, cadrele didactice care predau disciplina Religie – Cultul Ortodox au nevoie de avizul cultului pentru a depune dosarele în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, pentru înscrierea la examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar.

Centrul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, prin Sectorul de Învăţământ, va organiza concursul de obţinere a Înaltei Binecuvântări, în conformitate cu Procedura de acordare a avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului pentru desfăşurarea de activităţi în învăţământul religios şi teologic, conform următorului program:

Etapa I: Depunerea dosarelor la Sectorul de Învăţământ al Arhiepiscopiei Craiovei în format letric, potrivit următorului calendar-program:

 Luni, 15.04.2024, intervalul orar 08.00-15.00;

 • Marţi, 16.04.2024, intervalul orar 08.00-15.00;
 • Miercuri, 17.04.2024, intervalul orar 08.00-15.00;
 • Joi, 18.04.2024, intervalul orar 08.00-15.00;
 • Vineri, 19.04.2024, intervalul orar 08.00-15.00;
 • Luni, 22.04.2024, intervalul orar 08.00-15.00.

 Conform prevederilor legale în vigoare, pentru obţinerea Înaltei Binecuvântări candidații se regăsesc în următoarele două situaţii:

A. Persoane care solicită binecuvântarea pentru prima dată în vederea ocupării unui post/catedră de Religie. Documentele necesare completării dosarului personal sunt următoarele:

 1. Cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul Mitropolia Olteniei – Sectorul de învăţământ);
 2. Copie după Certificatul de naştere;
 3. Copie după certificatul de botez;
 4. Copie după Actul de înfiere (dacă este cazul), eliberat de cancelaria Centrului Eparhial;
 5. Copie după Actul de identitate;
 6. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 7. Copie după diploma de licenţă şi după foaia matricolă şi copie după diploma de master şi după foaia matricolă (dacă este cazul);
 8. Recomandarea preotului duhovnic;
 9. CV format Europass.

B. Profesori care au mai solicitat binecuvântarea în anii anteriori. În acest caz, documentele necesare completării dosarului personal sunt următoarele:

 1. Cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul Mitropolia Olteniei – Sectorul de învăţământ);
 2. Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ în care solicitantul a predat în anul Şcolar trecut (având calificativul didactic minim Bine);
 3. Memoriu de activitate pentru anul Şcolar trecut, avizat de directorul Şcolii şi de inspectorul de Religie (dacă a mai predat disciplina Religie);
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Recomandarea preotului paroh pe raza căruia se află unitatea de învățământ;
 6. CV format Europass.

Etapa a II-a: Proba de interviu: Miercuri, 24 aprilie 2024, cu începere de la ora 11:00. Locaţia: Casa „Mitropolit Firmilian”, Str. Mitropolit Firmilian, nr. 10 (vis-a-vis de Centrul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei).

Etapa a III-a: Afişarea rezultatelor şi eliberarea avizului de cultjoi, 25 aprilie 2024, ora 12:00. Persoana căreia i s-a refuzat acordarea avizului scris poate depune contestaţie la Centrul Eparhial în ziua de vineri 26 aprilie, în intervalul 8:00-16:00, la Sectorul de Învăţământ al Arhiepiscopiei Craiovei. Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate în ziua de luni, 29 aprilie 2024.