Expoziție de carte și icoană cu tematică pascală „Învierea Domnului – Calea spre Lumină”, la Facultatea de Teologie din Craiova

Evenimente Proiecte

În prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de 22 aprilie 2024, a avut loc Expoziția de carte și icoană cu tematică pascală: „Învierea Domnului – Calea spre Lumină”. Evenimentul s-a desfășurat în Muzeul „Sf. Nicodim de la Tismana” al Facultății de Teologie din Craiova și s-a bucurat de prezența Părintelui Mitropolit, a Pr. Conf. Univ. Dr. Ivan Adrian, decanul instituţiei gazdă, a doamnei Prof. Univ. Dr. Habil. Carmen Banţa, Directorul Bibliotecii Universităţii din Craiova, a doamnei Prof. Aida Ionescu, Inspector General-Adjunct a ISJ Dolj, alături de părinții profesori, de doamnele și domnii profesori și de studenții și studentele facultății. În deschiderea expoziției, Părintele Dr. Sorin-Grigore Vulcănescu, în calitate de organizator, a mulțumit tuturor celor prezenți și a prezentat elementele componente ale acestui vernisaj de carte și icoană.

În cuvântul de învățătură și de binecuvântare, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu a vorbit despre lumina Învierii, reflectată în lucrările expuse, realizate cu mult efort și strădanie de către autorii lor. De asemenea, a subliniat importanța luminii în viața noastră, ca dar și ca scop în creșterea duhovnicească a fiecăruia dintre noi, felicitând organizatorii expoziției și pe cei care și-au expus lucrările: „Expoziția și acest mesaj pascal pe care Facultatea noastră îl pune la dispoziția celor care doresc să vadă realizările noastre sunt o bucurie pentru că au ca țintă și împlinire Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toate cele expuse aici sunt raze de lumină, sunt raze de strălucire cerească pe care Dumnezeu le-a pus în mintea, inițiativa și lucrarea atâtor generații de oameni care s-au străduit să întruchipeze frumosul, realul și idealul în artă, în cultură și în civilizație. Lumina este idealul nostru, pe care vrem să-l urmăm și să-l atingem. Există o lumină cerească și necreată, există o lumină pământească pe care luminătorii ne-o dau, dar și o lumină a inteligenței. Lumina pământească o putem vedea cu ochii noștri, cu simțurile noastre. Lumina aceasta o vedem pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu acest dar ceresc și ne bucurăm de lumină. În toate celulele noastre, noi avem lumină. Cu lumina inteligenței sau a minții, a rațiunii, noi descoperim ideile din adâncurile noastre. Această lumină o avem mereu și o îmbunătățim atunci când stăm în relație cu Lumina cerească, cu Cel Care este Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, adică cu Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Care a venit în lume și S-a răstignit și a înviat pentru noi. Lumina rațiunii o așezăm fiecare dintre noi și o dăltuim în aceste lucrări, în carte, în icoană, în sculptură, în literatură și în tot ceea ce noi considerăm că este de folos pentru viața noastră. De asemenea, există și o lumină necreată pe care noi dorim să o avem întotdeauna în sufletul nostru. Așadar, din lucrările acestea noi vom constata că la baza tuturor este lumina, care face ca noi să realizăm și să înțelegem opera lui Dumnezeu. Mesajul este pascal pentru că prin Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ni S-a descoperit nouă Lumina cea adevărată. Prin această expoziție noi vom face un pas spre Înviere, pe care o așteptăm. Felicităm pe toți cei care s-au străduit pentru această lucrare, pe cei care au restaurat cărțile și icoanele, pe cei care au pictat. Nu în ultimul rând, îi felicităm pe bibliotecarii Facultăţii noastre, pe conducerea Bibliotecii Universității, pe părintele decan și pe toți profesorii și profesoarele noastre de la atelierele de restaurare. Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă răsplătească pentru aceste lucruri frumoase pentru sufletul nostru!”.

În continuare a luat cuvântul doamna Prof. Univ. Dr. Habil. Carmen Banţa, Directorul Bibliotecii Universităţii din Craiova, care a amintit de rolul cărții și al ideilor în lucrarea de cunoaștere și de auto-cunoaștere: „În primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc Înaltpreasfințitului pentru onoarea de a spune câteva cuvinte într-un context în care lumina este simbolul. Mi-aș dori să spun câteva cuvinte despre ce înseamnă cartea și ce rol are cartea în viața fiecăruia dintre noi. Cartea este cea mai bună armă a tuturor de a se cunoaște. Prin carte putem să avem o călătorie în trecut, în prezent sau viitor, putem să ne cunoaștem pe noi înșine, dar și comunitatea din care facem parte. Mulțumim pentru această invitație și pentru acest context emoționant. Ne determină să apreciem foarte mult rolul pe care îl are cartea în educația noastră. Există o strânsă legătură și un triunghi care nu poate să nu fie perpetuu de-a lungul timpului, anume legătura dintre lector, carte și bibliotecă. Toate acestea duc la împlinirea noastră spirituală”.

Din partea Inspectoratului Școlar General Dolj, a luat cuvântul doamna Prof. Aida Ionescu, Inspector General-Adjunct, care a apreciat lucrarea și implicarea Facultății de Teologie și a Părintelui Mitropolit Irineu în comunitatea universitară din Oltenia: „Sunt onorată că astăzi sunt alături de Înaltpreasfinția Sa, de colegi teologi, de profesori, într-un cadru atât de frumos. Universitatea din Craiova, prin Biblioteca Universității și prin Facultatea de Teologie, iată, și-au dat mâna pentru a pune în ramă, subtil, un eveniment atât de frumos, îmbinând rolul cărții și al icoanei în Postul Sfintelor Paști. De fiecare dată, când am participat la astfel de evenimente, în care s-a implicat Înaltpreasfinția Sa, știm că mesajul transmis a fost unul pentru întreaga comunitate, nu doar pentru cei prezenți. Noi, în Oltenia, suntem foarte bucuroși că ne dezvoltăm din acest punct de vedere prin implicarea, prin prezența și prin unitatea pe care o creează Înaltpreasfinția Sa în comunitate”.

În calitate de gazdă a evenimentului, cel din urmă cuvânt i-a aparținut părintelui decan Adrian Ivan, care a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru purtarea de grijă față de Facultatea de Teologie din Craiova: „Este un moment deosebit pe care îl trăim cu adevărat prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit la înălțimea cuvintelor și mesajului care s-au spus aici. Icoana și cartea vorbesc despre calea noastră spre Înviere, spre lumină. De aceea, atunci când rostim cuvântul carte, ne gândim întâi de toate la Cartea vieții, acolo unde Mântuitorul ne spune să nu ne bucurăm că se pleacă duhurile în lumea aceasta, ci să ne bucurăm că numele noastre sunt înscrise în ceruri. Cartea, pentru teolog, este întotdeauna calea care se deschide spre adevăr, spre cunoaștere. Teologia, prin excelență, este o știință a cunoașterii prin participare la adevărul cunoașterii. De aceea, Înaltpreasfinția Voastră, vă mulțumim pentru ocazia și binecuvântarea de a fi astăzi aici și de a ne bucura cu toții de harul și bucuria întâlnirii cu cartea și cu icoana. Vă mulțumim pentru purtarea de grijă față de Facultatea noastră de Teologie”.

Miercuri, 24 Aprilie a.c., de la ora 12:00, la Sala de Lectură Multidisciplinară nr. 277, Sediul Central al Universităţii, va avea loc atelierul „Resurse electronice accesibile în cadrul Universității din Craiova”. Seminarul interactiv va fi susţinut de Doamna bibliotecar Georgeta Pădureanu, fiind abordate teme legate de accesul la cataloagele online, la bazele de date internaţionale, la cărţile digitale (e-books) ş.a.

Proiect cultural al Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi al Bibliotecii Universităţii din Craiova

Proiectul cultural din acest an este la a doua serie de evenimente, după cele organizate în anul 2023:

  1. Prelegerea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei – „Învierea Domnului în preocuparea omului de astăzi. Retrospective şi actualitate” (5 Aprilie 2023) şi
  2. Workshop-ul desfăşurat la sediul Bibliotecii Universităţii din Craiova (6 Aprilie 2023), cu două teme:

„Digitalizarea – o coordonată a lumii moderne” şi „Crearea unei arhive digitale – Educaţie şi competenţe digitale în Biblioteca Judeţeană «Alexandru şi Aristia Aman»”.