Liturghie arhierească și hirotonie de preot, la Mănăstirea Maglavit, din județul Dolj

Dolj Evenimente Manastiri

În ziua de vineri, 10 mai 2024, Sf. Mănăstire Maglavit și-a prăznuit al doilea hram, anume „Izvorul Tămăduirii”. Sf. Liturghie a fost săvârșită în foișorul din curtea mănăstirii de către Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, alături de Pr. Protoiereu Cătălin Neacșu și de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul sfintei slujbe, diaconul Chircu Dănuț Gabriel a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Viișoara, din Protoieria Craiova Sud, județul Dolj.

În cuvântul de învățătură, în prima parte, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat legătura dintre momentul răstignirii pe cruce a Mântuitorului Hristos și înfierea noastră sub acoperământul Maicii Domnului. De asemenea, a amintit de suferințele și durerile prin care a trecut Fecioara Maria, ca Maica Domnului celui răstignit: „Astăzi serbăm cel de-al doilea hram al acestei mănăstiri, „Izvorul Tămădurii”. Sărbătoarea de astăzi este în legătură cu răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vinerea trecută am participat cu toții la „Prohodul Domnului”, când a fost răstignit pe cruce, a murit și a fost pus în mormânt. La acele momente triste și dureroase a participat Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, care a suferit moartea Fiului ei pe cruce. Așa cum spunea dreptul Simeon, că prin sufletul ei va trece sabia, la răstignire prin inima Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu a trecut durerea și suferința, atât de aspre și de puternice. Maica Domnului știa că Cel răstignit pe cruce este nu numai Fiul ei, ci este Fiul lui Dumnezeu, pentru că Îl zămislise în pântecele ei de la Duhul Sfânt. Maica Domnului s-a unit cu Fiul ei, în această legătură sfântă, fiind o promisiune a Tatălui ceresc. La răstignire, Maica Domnului devine și Maica noastră a tuturor. Ea a văzut toate durerile Fiului ei și știind că El a venit în lume ca să mântuiască și să spele păcatele oamenilor, ea a acceptat cu multă dăruire această jertfă a Fiului ei. Ea știa că este vorba despre răscumpărarea neamului omenesc, că lumea trebuia să fie scoasă din stricăciune și din moarte. Toate acestea le-a luat asupra Sa Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că ne iubește. Suntem facerea mâinilor Lui. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu, adică al Fiului care S-a făcut om pentru mântuirea noastră. Noi suntem răscumpărați cu sânge dumnezeiesc, suntem îndreptați înaintea Tatălui ceresc”.

În a doua parte a predicii, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre lucrarea Maicii Domnului, ca izvor dătător de viață. De asemenea, i-a îndemnat pe toți cei prezenți să o cinstească pe Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu și să o cheme în rugăciuni de fiecare dată când sunt în necazuri și tulburări: „Domnul ne întărește și ne împărtășește din energia dumnezeiască, din harul dumnezeiesc, care se revarsă în Biserică prin Sfintele Taine. Prin aceste canale sfinte noi suntem permanent în legătură cu Tatăl cel ceresc și ne considerăm copii ai Săi. De aceea, era de trebuință ca în această zi de vineri să serbăm Izvorul Tămăduirii. Dacă atunci în Vinerea patimilor serbăm răscumpărarea noastră din robia celui rău și vindecarea noastră, astăzi avem în fața noastră pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, izvorul dătător de viață, aceea care a dat din trupul ei trup Mântuitorului Iisus Hristos. Astăzi cinstim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care a primit de la Fiul ei aceste daruri dumnezeiești. Ea este cea plină de har. Ea este Maica lui Dumnezeu și Maica noastră. Ea este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită decât serafimii. Maica Domnului este prezentă în viața noastră și de fiecare dată când o chemăm în rugăciuni, ea vine în ajutorul nostru. Să o cinstim cu toată dragostea și responsabilitate. Pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi în vecii vecilor. Amin”.

În Mănăstirea Maglavit este rânduită viață monahală de maici, sub stăreția maicii stavrofore Maria Mărgineanu. La hramul mănăstirii au fost prezente oficialitățile locale, dar și credincioși veniți din zonă sau chiar din țară. Imediat după Sf. Liturghie a fost organizată și procesiunea anuală către poiana de lângă mănăstire unde a avut loc vedenia lui Petrache Lupu. Aici s-a săvârșit Slujba sfințirii apei.