Slujbă de resfințire și Liturghie arhierească, în Parohia Cetate I, din Protoieria Băilești, județul Dolj

Evenimente Sfintiri

În Duminica a II-a după Sfintele Paști, în ziua de 12 mai 2024, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de resfințire a Bisericii cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe”, din Parohia Cetate I, Protoieria Băilești, județul Dolj. De asemenea, s-a săvârșit slujba de binecuvântare a unei capele mortuare, ridicată în curtea bisericii. În continuare, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Părintele Mitropolit Irineu a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul bisericii resfințite. Din soborul de preoți amintim pe: Pr. consilier Daniel Achim, Pr. protoiereu Grigore Vulcănescu și Pr. protoiereu Neacșu Cătălin. La finalul sfintei slujbe, după citirea tomosului de refințire, pentru tot efortul depus în restaurarea bisericii parohiale, părintele paroh Scurtulescu Constantin a primit gramată chiriarhală de apreciere. De asemenea, s-au acordat gramate chiriarhale de mulțumire următoarelor persoane: domnului Dușa Marin, domnului Neșoiu Gheorghe, domnului Damian Mirel, domnului Iacob Cornel, doamnei Borcan Simona, domnului Vasile Cristian și domnului Iacob Nicușor.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică citită la Sf. Liturghie, din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 19-31, unde se amintește de primirea Sfântului Duh de către Sfinții Apostoli și de mărturisirea Sfântului Apostol Toma: „Duminica de astăzi este cunoscută în calendarul nostru sub numele de „Duminica Tomii”. Numele acesta și persoana în cauză este Sfântul Apostol Toma, ucenicul Mântuitorului Hristos. Se vorbește în Evanghelia de astăzi despre momentul arătării Mântuitorului după Înviere. A intrat la ei prin ușile încuiate și le-a spus „Pacea vouă!”. Acum Mântuitorul le dă acestora puterea de a lega și dezlega păcatele. Această putere este împărtășită Sf. Apostoli, iar aceștia o dau mai departe episcopilor și preoților. Vorbim de o succesiune apostolică, o împărtășire dumnezeiască. De aceea păstrăm în Biserică această rânduială, ca episcopul să hirotonească preoți și diaconi ca să slujească pentru poporul lui Dumnezeu. La acest moment de întâlnire al Mântuitorului Hristos cu Sfinții Apostoli lipsea Sf. Toma, zis și Geamănul. După întâlnire, Sf. Apostoli i-au spus lui Toma că Domnul a venit și că li S-a arătat. După o săptămână, Mântuitorul S-a arătat din nou Sf. Apostoli, adresându-se direct Sf. Toma: „Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios”. La auzul acesotr cuvinte, Sf. Toma, rușinat și cu multă emoție, a rostit din adâncul sufletului său cuvintele care au devenit și rugăciune: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. De aceea, Sf. Ap. Toma este martor și mărturisitor al Învierii. El certifică și mai mult că Mântuitorul a înviat cu adevărat”.

În a doua parte a predicii, Părintele Mitropolit a vorbit despre cinstirea zilei de duminică în creștinism, îndemnându-i pe toți cei prezenți să participe la sfintele slujbe pentru întărirea credinței. De asemenea, i-a felicitat pe cei care s-au implicat în lucrările de restaurare și înfrumusețare a locașului de cult: „Mântuitorul a înviat duminica, în prima zi a săptămânii, care a rămas în Biserica noastră ca zi de odihnă și de Sfântă Liturghie. Din momentul învierii, Sf. Apostoli au învățat că ei trebuie să cinstească ziua de duminică ca zi a învierii. Noi moștenim acest lucru, pe care îl vom păstra până la sfârșitul veacurilor. Duminica noi cinstim ieșirea noastră din robia diavolului și a morții. Învierea este biruința morții și victoria împotriva celui rău. Trebuie să ne străduim și să sporim credința noastră prin rugăciune, prin venirea la biserică, prin citirea Sfintei Scripturi, prin Spovedanie și Sf. Împărtășanie. Dacă nu creștem credința noastră cu acestea, nu putem să ne bucurăm de prezența Mântuitorului, așa cum s-au bucurat Sfinții Apostoli. Să urmăm exemplul de credință al Sf. Apostol Toma. Credința noastră trebuie să fie hrănită cu fapte bune și lucrătoare prin iubire. Lucrările dumneavoastră sunt un rod al credinței. Sfințirea bisericii este o binecuvântare de la Dumnezeu, dar în același timp și o punere în evidență a credinței cu care s-a ridicat această biserică. Felicităm pe părintele Constantin și rugăm pe Dumnezeu să-i dea sănătate, iar pe dumneavoastră Dumnezeu să vă ajute, să vă întărească și să vă dea multă sănătate”.