Resfințire de biserică și Liturghie arhierească în Parohia Bâlteni, din Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj

Evenimente Sfintiri

În Duminica a V-a după Sfintele Paști, din ziua de 2 iunie 2024, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Slujba de resfințire a bisericii cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din Parohia Bâlteni, Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj. În continuare, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în altarul de vară, din curtea sfintei biserici. La momentul rânduit, părintele diacon Târlea Bogdan Constantin a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sf. Gheorghe – Vechi”, din Protoieria Craiova Sud, județul Dolj.

După Sfânta Liturghie, în prezența enoriașilor și a oficialităților, părintele protoiereu Câmpeanu Ionel a citit actul de resfințire al sfintei biserici. Pentru activitatea pastoral-administrativă deosebită, părintele paroh Stăiculescu Aurel a primit rangul onorific de iconom stavrofor. De asemenea, pentru implicarea în lucrările de înfrumusețare ale bisericii, au primit gramate chiriarhale de mulțumire următoarele persoane: domnul Scutaru Dumitru, primarul comunei Bâlteni, domnul Popescu Marius, domnul Păunescu Pompiliu, domnul Păsărin Gheorghe, domnul Cilibiu Titu, domnul Corlan Răzvan, doamna Stoian Oana și domnul Enuță Alin.

În prima parte a cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit a subliniat bucuria sfințirii unui locaș de cult și rolul important al sfintei biserici în mijlocul comunității: „Este o deosebită bucurie ca astăzi să avem această ocazie unică și sfântă să săvârșim sfințirea bisericii dumneavoastră. În trecut au fost generații de credincioși care au venit aici la biserică, s-au botezat, s-au spovedit, s-au împărtășit și au fost duși pe ultimul drum spre Împărăția cerurilor. Biserica este casa lui Dumnezeu, este locul unde Îl întâlnim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În Biserică venim de fiecare dată când avem momente importante în viața noastră, venim la Sfânta Liturghie, venim la duminici și sărbători, ca să primim împlinirea tuturor cererilor noastre. Biserica este mai importantă decât toate clădirile din localitatea noastră. La Biserică trebuie să venim mereu, unde se săvârșesc sfintele slujbe pentru pomenirea înaintașilor noștri, a celor care sunt astăzi și a celor care vor fi de acuma înainte până la sfârșitul veacurilor. Această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Sfântul Duh a sfințit-o”.

În a doua parte a predicii, Înaltpreasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică citită la Sfânta Liturghie, din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 5-42: „Duhul despre care vorbește Mântuitorul Hristos în Evanghelia de astăzi este Duhul Sfânt, iar adevărul este credința noastră ortodoxă. Această credință noi am moștenit-o de la moșii și strămoșii noștri, neîntrerupt de la Sfinții Apostoli și până astăzi. În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul Hristos ne vorbește despre întâlnirea Sa cu femeia samarineancă. Este vorba despre un dialog pe care Mântuitorul l-a avut cu această femeia la fântâna lui Iacov. La această fântână, Domnul aștepta să vină cineva cu care să stea de vorbă și să pregătească descoperirea dumnezeiască pe care El avea să o transmită oamenilor de atunci și urmașilor săi. Femeia era samarineancă, iar samarineni erau considerați îndepărtați de Dumnezeu, pentru că au rupt legătura cu cetatea Ierusalimului și cu templu. Importanța acestui dialog nu rămâne legată de apă sau de fântână ci de apa vieții, mai presus de apa aceasta pământească. Prin apa vieții, care este cu adevărat darul lui Dumnezeu, se ajunge la cunoașterea sufletului. Mântuitorul Hristos îi descoperă acestei femei viața ei, iar ea își arată greșelile ei. Domnul a venit pentru mântuirea și îndreptarea noastră, de aceea îi spune femeii că Duhul lui Dumnezeu este acolo unde oamenii se închină cu adevărat celui Atotputernic. Femeia primește învățătura despre Fiul lui Dumnezeu, pe care și samarineii Îl așteptau, pe Mesia, trimis de Tatăl cel ceresc pentru mântuirea noastră. Pentru noi S-a născut, pentru noi a viețuit pe pământ și tot pentru noi S-a răstignit și a înviat a treia zi după Scripturi. De aceea, Părinții Bisericii au așezat această pericopă evanghelică după Paști ca să înțelegem că El este Învierea și Viața noastră, că El este Adevărul, Calea și Viața”.

Îndemnul de final al Părintelui Mitropolit Irineu a fost acela de a participa mereu la sfintele slujbe săvârșite în biserica resfințită, care este asemenea unei fântâni cu apă vie: „Reținem din această Sfântă Evanghelie că apa cea vie este în biserică. Apa cea vie se dă prin cunoaștere. Noi cunoaștem pe Dumnezeu din experiența și întâlnirea noastră cu El. Trebuie să ne rugăm ca să-L cunoaștem, trebuie să venim la biserică să-L cunoaștem, trebuie să împlinim rugăciunile Lui ca să-l cunoaștem. Toate aacestea dacă le vom împlini, în mod sigur vom primi apa cea vie, adică apa cea vindecătoare, care luminează mintea, care ne ajută să trecem peste necazuri și suferințe, apa care este Sfânta Împărtășanie. Închinarea și viața de rugăciune trebuie să fie în duhul credinței noastre, în duhul Evangheliei noastre și în adevărul Mântuitorului Iisus Hristos. Cuvintele Evangheliei de astăzi ne sunt adresate și nouă ca să-L căutăm pe Mântuitorul Hristos și să-L primim în sufletul nostru. Atunci vom înțelege că El a venit pentru viața și mântuirea noastră. Sfințind biserica aceasta, am descoperit o fântână cu apă vie. Sfințirea este tocmai curățirea fântânii. Veniți aici și luați apă vie. Nu stați duminica și la sărbători acasă, veniți aici și luați apa vie, de care avem atâta nevoie în viața noastră și în societate. Dumnezeu să vă întărească, să vă binecuvinteze și să vă ajute să dobândiți această apă vie, în curățirea inimii și în tăria credinței noastre ortodoxe. Amin”.

Biserica cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din comuna Bâlteni a fost ridicată în perioada anilor 1912-1956, fiind sfințită la data de 2 decembrie 1956. Între anii 2022-2024 au fost realizate ample lucrări de restaurare a picturii interioare și exterioare, precum și de renovare a exteriorului sfântului lăcaș. Conform actului de resfințire, lucrările au fost efectuate cu ajutorul Primăriei Bâlteni și al credincioșilor din parohie.