Proiectul „Artă, Cultură, Spiritualitate” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova

Evenimente Proiecte

În perioada 8 iulie – 21 iulie 2024, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova va desfășura, în cadrul proiectului privind învățământul secundar ROSE, Școala de vară cu titlul „Artă, Cultură, Spiritualitate”. Timp de două săptămâni, 52 de elevi de la patru licee din Oltenia – Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova și Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina – vor desfășura activități specifice precum: consiliere profesională și orientare în carieră; ateliere de lucru în domeniul dezvoltării personale; cursuri de specialitate din domeniul spiritua­lității și al artelor plastice; ateliere de lucru în domeniul artelor plastice și workshopuri artistice; vizite de studiu la Complexul Brâncuși din Târgu Jiu și la mănăstirile Tismana și Lainici din jud. Gorj; activități extracurriculare care presupun prezentarea ofertei educaționale a Universității din Craiova și a Facultății de Teologie Ortodoxă, precum și vizitarea principalelor obiective culturale din municipiul Craiova și din proximitatea acestuia (Muzeul de Artă, Muzeul Olteniei din Craiova, Casa Băniei, mănăstirile Coșuna și Jitianu etc.). Scopul activităților didactice, remediale și extracurriculare, prevăzute în cadrul Școlii de vară, este acela de a motiva elevii grupului-țintă să finalizeze studiile liceale și orientarea ulterioară a acestora spre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, specializările Artă sacră, Arte plastice și Teologie ortodoxă pastorală. Activitățile propuse contribuie la îndeplinirea obiectivului general al proiectului, și anume atragerea elevilor din liceele regiunii Sud-Vest Oltenia către un învățământ superior de calitate și facilitarea accesului acestora la învățământul terțiar din domeniul Artelor plastice al Universității din Craiova, prin intermediul Facultății de Teologie Ortodoxă.

(Pr. Ioniță Apostolache, https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/proiectul-arta-cultura-spiritualitate-la-facultatea-de-teologie-ortodoxa-din-craiova-190112.html)