Sesiunea de comunicări științifice „Ecleziologia ortodoxă în timp și în actualitate”, desfășurată la Facultatea de Teologie din Craiova

Evenimente Proiecte

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în zilele de 6 și 7 iunie 2024, la Craiova s-a desfășurat Sesiunea de comunicări științifice cu tema „Ecleziologia ortodoxă în timp și în actualitate”. Evenimentul a fost organizat de către Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă „Sf. Nicodim” a Universității din Craiova, sub coordonarea Părintelui director Prof. Univ. Dr. Picu Ocoleanu.

Deschiderea simpozionului adresat studenților doctoranzi a avut loc în ziua de 6 iunie la Facultatea de Teologie din Craiova, în prezența organizatorilor și a participanților. În introducere, Pr. Prof. Univ. Dr. Picu Ocoleanu a adus mulțumiri Înaltpreasfințitului Dr. Irineu pentru binecuvântarea de a organiza acest simpozion la Craiova. De asemenea, a mulțumit tuturor participanților din Craiova și din țară pentru bucuria de a participa la această sesiune de comunicări științifice.

În calitate de delegat al Părintelui Mitropolit Irineu, Pr. Dr. Adrian Lupu, consilier al Sectorului de Învățământ, a transmis mesajul de binecuvântare și de felicitare: „Mai întâi, vă încredințez de purtarea de grijă și dragostea părintească a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. De asemenea, dorescă să vă încurajez și să vă felicit pentru efortul pe care îl depuneți în munca dumneavoastră de cercetare și să vă îndemn să continuați. Deja încep să se vadă roadele muncii dumeavoastră ca doctoranzi în școlile doctorale. Felicit pe organizatorii acestui eveniment foarte important pentru doctoranzi și vă urez să aveți mult succes”.

De asemenea, părintele decan Conf. univ. dr. Adrian Ivan a fost invitat să adreseze doctoranzilor un cuvânt de bun venit în Facultatea de Teologie din Craiova: „Am deosebita bucurie să fiu aici la cea de-a șasea ediție a simpozionului doctoranzilor și am înțeles că tema pe care o abordați este de maximă actualitate și de interes. Aș vrea să subliniez importanța școlii doctorale în viața facultății noastre pentru că cercetarea la nivel doctoral este avanpostul ceretării teologice. Dumneavoastră sunteți chemați să cercetați acea zonă a dezbaterii unde provocările sunt la maximă intensitate. Sunteți chemați să sondați limitele cugetării teologice. Să aveți curajul și principiile cele mai bune și mai sănătoase în dezbaterile pe care le abordați. Cercetarea teologică este chemată să rămână ancorată nu numai în limitele rațiunii umane. Este chemată să găsească acele argumente care nu doar răspund rațiunii ci care sunt teologice în esența lor. Vă felicităm că în această frumoasă zi sunteți aici și vă urăm să aveți pe deplină bucuria întâlnirii”.

Simpozionul a avut două secțiuni, onsite și online. Referatele prezentate în cadrul sesiunii vor fi publicate într-un volum colectiv și publicat sub egida editurii Mitropolia Olteniei.