Sfințiere de Paraclis și Liturghie Arhierească în Parohia Giubega, din Protoieria Băilești, județul Dolj

Evenimente Sfintiri

În Duminica a VI-a după Sfintele Paști, în ziua de 9 iunie 2024, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de sfințire a paraclisului cu hramurile „Sf. Martir Constantin Brâncoveanu și Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț”, din Parohia Giubega, Protoieria Băilești, județul Dolj. După sfințire, în biserica parohială s-a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La momentul potrivit, Părintele Mitropolit Irineu a săvârșit hirotonia întru diacon a domnului Iovan Costinel Bogdan, pe seama Parohiei „Sf. Gheorghe – Vechi” – Craiova.

Pentru activitatea misionar-administrativ deosebită, părintele paroh Pelea Ion și părintele slujitor Pîrvu Ionel au primit rangul onorific de iconom stavrofor. De asemenea, au primit gramate chiriarhale de mulțumire: doamna Plosceanu Ecaterina, familia Vîrlan Daniel și Marieta, domnul Gună Stelian, domnul Tuță Gheorghe, domnul Goiceanu Victor și domnul Niță Florin. Actul de sfințire și gramatele au fost citite de către părintele protoiereu Neacșu Cătălin.

În prima parte a predicii, Înaltpreasfinția Sa a subliniat bucuria de a sfinți un nou paraclis și a explicat rolul important al Bisericii în viața creștinilor, îndemnându-i pe toți cei prezenți să participe mereu la sfintele slujbe: „Este o bucurie deosebită pentru mine că mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră. Această sărbătoare este încununată cu sfințirea paraclisului de lângă biserică, un loc unde părinții pot sluji Sfânta Liturghie, dar și slujba înmormântării. De fiecare dată trebuie să ne aducem aminte că Biserica este singura instituție statornică. Ea a fost zidită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și este așezată în numele Preasfintei Treimi. Pentru noi toți, Biserica este locul de odihnă și de liniște, locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu. Aici ne întâlnim cu Dumnezeu mai mult ca oriunde în alt loc. Chiar dacă ne rugăm acasă la noi, chiar dacă ne rugăm în alte părți, tot aici la biserica noastră din sat ne aflăm liniștea noastră și întotdeauna suntem primiți cu brațele deschise. Așadar, nu trebui să lipsească duminică și sărbătoare și să nu venim la Sfânta Biserică. De aceea, credinciosul evlavios și cucernic dorește să vină la biserică atunci când este chemat de clopot, pentru că știe că din biserică el nu pleacă cu mâna goală. Atunci când vi la biserică, dobândești sănătate, bucurie și pace atât pentru tine cât și pentru familia ta. Așadar, venind la biserică nu pierzi timpul. Dumnezeu ne așază în biserică masă bogată, prin rugăciune, prin cântare și prin Sfânta Împărtășanie. Dacă venim la El, noi cei osteniți și împovărați, vom afla odihnă. În biserică, noi dobândim faceri de minuni”.

În a doua parte a cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a explicat pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii, din Evanghelia după Ioan, din capitolul 9, versetele 1-38, cunoscută sub denumirea de minunea vindecării orbului din naștere: „Mântuitorul a vindecat un orb din naștere, minune pe care nimeni nu a făcut-o vreodată în lume. Știm că există o orbire din cauza păcatului personal și o orbire din cauza păcatelor părinților. Se transmite de la părinți această pedeapsă a orbirii trupești. Orbirea sau neputința de a vedea este una dintre cele mai mari boli. Atunci când nu vezi, este cel mai greu lucru. Această orbire nu o poate vindeca medicina, dar totuși Dumnezeu este Acela care vindecă boala aceasta. Darul vederii este cel mai important în viața noastră. Pe acest bolnav, Mântuitorul Hristos l-a vindecat să arate tuturor puterea Sa dumnezeiască. Partea finală a Evangheliei este foarte importantă pentru noi. Noi suntem bolnavi de diferite dureri și suferințe, dar avem nevoie să ne vindecăm. Ca să ne vindecăm cu adevărat trebuie să venim la biserică. Aici trebuie să venim pentru că Îl iubim pe Dumnezeu”.

Potrivit actului de sfințire, paraclisul s-a ridicat între anii 2018-2022 prin strădania financiară a doamnei Plosceanu Ecaterina, în memoria soțului Plosceanu Cosntantin, și cu ajutorul Consiliului Local Giubega, reprezentat de domnul primar Gună Stelian. Pictura a fost executată în anul 2023, tehnica al secco, de pictor Tudor Viorel, iar cheltuielile financiare pentru aceasta au fost suportate de familia Bădoiu Ion și Elena.