Sfințire de biserică și Liturghie arhierească, în Parohia Seaca Tânără, Protoieria Craiova Nord, județul Dolj

Evenimente Sfintiri

În Duminica a VII-a după Sfintele Paști, la data de 16 iunie 2024, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de sfințire a bisericii cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Filia Răchita de Sus, a Parohiei Seaca Tânără, din Protoieria Craiova Nord, județul Dolj. Imediat după slujba de târnosire, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în altarul de vară special amenajat în curtea bisericii. La moment potrivit, tânărul Cornescu Valentin Daniel a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Miluta, din Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj.

Pentru frumoasa activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească desfășurată, părintele paroh Andrei Carapencea a primit rangul onorific de iconom. De asemenea, au primit gramate de mulțumire pentru ajutorul oferit la ridicarea și înfrumusețarea sfintei biserici următoarele persoane: părintele Enache Constantin, domnul primar Osiac Săndică, domnul  Corîci George și doamna Cîrlugea Vasilica. Actul de sfințire și gramatele au fost citite de către părintele protoiereu Cimpoeru Emilian.

În prima parte a cuvântului, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat bucuria sfințirii bisericii în comunitatea parohială și lucrarea preotului prin săvârșirea sfintelor slujbe: „Sfințirea unei biserici atrage mereu numeroși credincioși, din toate părțile, pentru că este un lucru deosebit și o binecuvântare cu totul aleasă împărtășită de atotputernicul Dumnezeu, atât pentru participanți cât și pentru cei care s-au ostenit la zidirea acestei sfintei biserici. Noi spunem, pe drept cuvânt, că biserica este casa lui Dumnezeu și prin urmare această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Sfântul Duh a sfințit-o. Biserica este lucrul esențial în viața unei comunități. Așa cum ne spune Mântuitorul Hristos, adevărații închinători sunt în Duh și în adevăr, adică în duhul credinței și în adevărul Ortodoxiei. Biserica este locul în care noi ne sfințim. Atunci când ne naștem venim la biserică pentru a fi botezați. Când creștem și devenim adolescenți sau maturi, venim la biserică ca să ne cununăm, iar apoi la sfârșitul vieții venim ca să trecem din lumea aceasta în Împărăția cerurilor. Bineînțeles, acestea sunt momentele importante din viața unui om, dar venim la biserică în duminici și în sărbători pentru că aici ne așteaptă Însuși Mântuitorul Iisus Hristos care ne spune: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Avem nevoie duminica să ne reunim în sfânta biserică ca Mântuitorul Hristos să ne primească cu dragostea sa părintească și să ne împlinească rugăciunea noastră. În lumea aceasta, cât de mult ne-am osteni noi, oricâte lucruri am împlini, fără de biserică nu putem trăi. Avem nevoie de biserică pentru că este casa lui Dumnezeu, locul sfinților, locul unde preotul săvârșește Sfânta Liturghie și împărtășește pe credincioși cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii, din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, versetele 1-13: „În Evanghelia de astăzi, numită rugăciunea arhierească a Mântuitorului Hristos, Domnul Se roagă Tatălui ceresc pentru toată lumea. După Joia Înălțării Domnului, Sfinții Părinți au rânduit spre citire în duminica aceasta pericopa evanghelică unde Mântuitorul Hristos Se roagă înainte de jertfa Sa pe cruce, înainte de răstignire și de moartea pe cruce. Evanghelia aceasta este așezată între două sărbători mari, Înălțarea la ceruri și Pogorârea Sfântului Duh. După Înălțarea cu trupul la ceruri, Mântuitorul le-a făgăduit Sfinților Apostoli că nu îi va părăsi niciodată. Prin rugăciunea aceasta Mântuitorul confirmă că El este prezent în lume”.

Îndemnul de final al Înaltpreasfințitului Dr. Irineu a fost acela de a participa la sfintele slujbe în duminici și sărbători, felicitând pe toți cei care au contribuit la lucrările de înfrumusețare ale sfintei biserici: „Prin sfințirea acestei biserici, am dobândit de la Domnul nostru Iisus Hristos bucuria cerească și împlinirea rugăciunilor noastre pentru noi și pentru întreaga lume. Domnul este prezent în mijlocul nostru, este Acela care rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor. Așadar, Biserica este cu adevărat plină de slavă, de binecuvântare și lumină dumnezeiască. Toți cei care vin la sfânta biserică nu pleacă niciodată cu mâna goală pentru că Dumnezeu este milostiv și iubitor de oameni. Așa cum ați înțeles prin slujba de târnosire, aici în Biserică Dumnezeu este prezent și El face ca toată viața noastră să fie sfințită și apărată de cel rău. Noi ne punem la adăpostul și protecția Mântuitorului Iisus Hristos care are grijă de noi. De aceea, Biserica este ajutătoarea și protectoarea noastră. În Biserică avem puterea lui Dumnezeu și în același timp prezența sfinților Săi care se roagă pentru noi. Cei ce iubesc Biserica, binecuvântați vor fi de Domnul. Prin urmare, biserica pe care dumneavoastră ați dorit-o este cu adevărat primită din mâna lui Dumnezeu spre folosul și ajutorul tuturor. Felicităm pe toți cei care s-au ostenit și au lucrat pentru această biserică. Dumnezeu să vă ajute și să vă întărească și să vă dăruiască harul Său cel bogat și de oameni iubitori”.

Conform hrisovului de târnosire, inițiativa construirii acestui sfânt lăcaș a aparținut Consiliului Parohial, preot paroh fiind Pr. Enache Constantin până în anul 2018, iar lucrările de construcție au fost realizate de Primăria Seaca de Pădure, sub atenta coordonare a domnului primar Osiac Săndică. Lucrările de pictură interioară au fost executate de pictorul bisericesc Tudor Viorel, în anul 2017. Cele două medalioane exterioare în tehnică mozaic, realizate la Art Georgies, în anul 2022, cât și construcția turlei, a clopotniței, înzestrarea cu odoare de preț, dar finisarea lucrărilor au fost realizate cu ajutorul ctitorilor Corîci George și Cîrlugea Vasilica și al bunilor credincioși, preot paroh fiind Pr. Carapencea Andrei.