Festivitate de premiere, la Seminarul Teologic din Craiova

Evenimente

În prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de 20 iunie 2024, a avut loc Festivitatea de premiere a elevilor cu rezultate deosebite în anul școlar 2023-2024, de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul”, din Craiova. De asemenea, au participat în calitate de invitați doamna Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, Inspector al ISJ Dolj, și Pr. Dr. Adrian Lupu, consilier eparhial al Sectorului de Învățământ.

În dechiderea evenimentului, părintele director Pr. Prof. Vintilă Belcineanu a rostit un cuvâtnde întâmpinare și de mulțumire. Apoi, sub coordonarea părintelui Protodiacon Prof. Dr. Victor Șapcă, Corul Seminarului a susținut un program artistic cu piesele: „Imnul Seminarului”, glas 5; „Sub milostivirea Ta” și „Busuiocul”, armonizat de Chril Popescu. De asemenea, elevul Voinea Mario, de la clasa a XI-a, a interpretat piesa „Se vuol ballare”, din opera „Nunta lui Figaro”, iar elevul Guran Daniel, de la clasa a XII-a, a recitat un fragment din „Scrisoarea I”, de Mihai Eminescu.

În continuare, în calitate de coordonatori, Pr. Prof. Dr. Cristin Sperlea și Prof. Dr. Maria Trușcă au prezentat noul număr al Revistei Vocatio, publicație de cultură și spiritualitate ortodoxă a elevilor și profesorilor Seminarului. De asemenea, absolventul Dan-Dumitru Anastasescu și-a lansat lucrarea monografică „Un străjer de veacuri la porțile Craiovei. Mănăstirea Coșuna – Bucovățul Vechi”, publicată sub egida editurii Mitropolia Olteniei.

Înainte de acordarea premiilor și a cărților, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a adresat elevilor, profesorilor și părinților un cuvânt de învățătură și de felicitare. Mai întâi, a subliniat legătura dintre suflet și trup, dintre rațiune și memorie, precum și lucrarea harului lui Dumnezeu pentru dobândirea înțelepciunii: „Aș începe cuvântul meu cu un verset din Psalmul 89: „Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înţelepciune”. Moise se roagă la Dumnezeu ca să-l învețe tainele cerești și să-și îndrepte inima spre înțelepciune. În primul rând este vorba despre învățătura pe care Dumnezeu ne-o inspiră, ne-o comunică prin descoperire dumnezeiască, prin revelație, prin comunicare tainică, în minte și apoi în memorie. Am expus aceste trepte ca să ne dăm seama că orice lucru pe care îl învățăm nu se asimilează prin creierul biologic. Ceea ce noi avem ca și organism, adică creierul în trupul nostru, nu el este acela care asimilează, învață sau primește înțelepciunea de la Dumnezeu. Dacă vrem să oferim o argumentare, atunci când omul moare are aceleași organe pe care le-a avut și înainte de moarte, cu o singură diferență, nu vorbește, nu gândește și nu cugetă, ceea ce înseamnă că omului mort îi lipsește sufletul. Așa cum ne învață Sfânta Scriptură, sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat iar trupul se pune în pământ, ca apoi la a doua venire a Mântuitorului Hristos, să învie și să fie răsplătit sau condamnat pentru faptele sale. Așadar, înțelepciunea lui Dumnezeu se revarsă în suflet, în minte și apoi în memorie. Aceste trepte le are fiecare om ca daruri ale lui Dumnezeu. Toți oamenii primesc talanți, însă diferența este că noi nu știm câți talanți am primit. De aceea noi trebuie să lucrăm, așa cum spune psalmistul, „învață-ne să socotim bine zilele noastre”. Faptele bune sunt coroana sau slava cerească despre care vorbește Mântuitorul Hristos, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Această slavă o are credinciosul în viața aceasta și o duce împreună cu el în viața veșnică. Trebuie să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Există o mare preocupare ca sufletul omului să fie plin de iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Inima este centrul sentimental al virtuților. Înțelepciunea este darul lui Dumnezeu și ținta pe care noi o urmăm. În altă parte, în Sfânta Scriptură, ni se spune că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. A păstra înțelepciunea este legată de frica de Dumnezeu. În cazul omului păcătos, nu mai este vorba de înțelepciune pentru că nu mai are frică de Dumnezeu. Lipsa fricii de Dumnezeu face să secătuiasă inima și mintea de înțelepciune și de lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt se pogoară prin minte în partea superioară a sufletului și noi devenim înțelepți. Dacă punem obstacole înaintea puterii lui Dumnezeu, înțelepciunea pe care ar trebui să o avem lipsește și atunci omul nu mai este o ființă rațională, ci se aseamănă dobitoacelor fără de minte”.

În a doua parte a cuvântului, Părintele Mitropolit Irineu s-a adresat elevilor seminariști, îndemnându-i la viață curată, la rugăciune și la studiu permanent pentru a primi Sfânta Taină a Preoție: „Dragi elevi, ați sfârșit un an de studiu și v-ați învrednicit să obțineți rezultate bune și foarte bune și ne bucurăm de lucrul acesta. Eu însumi mă simt fericit că particip la serbarea aceasta. Consider că prezența mea vă dă putere și speranță să mergeți mai departe. Școala noastră pregătește, în primul rând, viitorii preoți, adică viitorii slujitori ai Bisericii. Nu aveți niciun motiv să vă duceți la alte îndeletniciri, decât aceea a slujirii Bisericii. Orice ar spune omul, cel mai apropiat de Dumnezeu este preotul. A sta la masă cu Stăpânul înseamnă a fi în Sfântul Altar și a te împărtăși din Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Iată ce demnitate ți-a dat ca să fii la masă cu Stăpânul, cum ne spune Sf. Ioan Gură de Aur. În lumea aceasta dacă am alege orice altă funcție, la cel mai înalt grad, nu am găsi o altă chemare mai mare decât preoția. A iubi preoția înseamnă să ai cel puțin un minim de viață morală. Nu iubesc preoția cei care oscilează, cei care se abat de la poruncile Mântuitorului sau poate sunt indiferenți și ignoranți de acest dar care li se oferă prin Taina Hirotoniei. Aș vrea să puneți la inimă că viața curată este cea mai plăcută înaintea lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu vede și le știe pe toate pentru că El a făcut firea noastră. Așdar, preocupați-vă de cultură și de carte, acum când sunteți în școală, când părinții investesc în pregătirea voastră, când profesorii se străduiesc și vă dau învățăturile cele mai bune ca să fiți excelenți în viață. Străduiți-vă să fiți atenți, să le primiți învățăturile cu multă dragoste și să le așezați ca pe mărgăritare în sufletul vostru. Cea mai mare comoară se dobândește acum în Seminar, după aceea adăugați alte lucruri frumoase și desăvârșite la Facultate și în viață. Acuma este momentul să strângeți cât mai mult. V-aș sugera să fiți lacomi în acest sens. Aceasta este lăcomia binecuvântată, să aduni cât mai multe cunoștințe și să le pui la suflet. Vă doresc să vă continuați studiile, să fiți cu multă atenție în această vacanță și să fiți un model de seminariști acolo unde veți merge”.