Congresul Tinerilor Creștini Ortodocși din Oltenia, ediția a XVIII-a, la Poiana, județul Gorj

Evenimente

Sâmbătă, 22 iunie 2024, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Poiana, din comuna Turburea, județul Gorj, cu ocazia Congresului Tinerilor Creștini Ortodocși din Oltenia, ediția a XVIII-a. În cadrul sfintei slujbe, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Cornescu Valentin Daniel, pe seama Parohiei Miluta, din Protoieria Târgu-Jiu Sud, județul Gorj. De asemenea, domnul Dragomir Marian a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei „Sf. Spiridon” – Craiova, din Protoieria Craiova Nord.

În prima parte a cuvântului de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a actualizat pentru cei prezenți pericopa evanghelică citită la Sf. Liturghie, unde se amintește de chemarea din nou a Sf. Apostol Petru la apostolat: „La Sfânta Evanghelie de astăzi am ascultat cele spuse de Sf. Ioan Evanghelistul referitor la momentele din viața Mântuitorului Hristos înainte de Înălțarea Sa la ceruri. Evanghelia de astăzi ne relatează momentul când Mântuitorul l-a reprimit pe Sf. Petru în apostolat. Cum știm, înainte de răstignirea Domnului, atunci când Se afla înaintea judecătorilor, Sf. Petru era în curtea arhiereului și după cum Domnul îi profețise, momentul acela nefericit al tăgăduirii Mântuitorului Hristos a sosit. Trebuia ca după aceste lepădări Sf. Apostol Petru să fie reintegrat în ceata Apostolilor și așa cum L-a tăgăduit, Sf. Petru a fost rechemat de Mântuitorul Hristos prin trei întrebări: Simone, Fiul lui Iona, Mă iubești tu pe Mine? Prima dată Sf. Petru a răspuns cu multă căldură sufletească. La ultima întrebare, Sf. Petru s-a mâhnit pentru că-L întrebase de două ori și răspunsese cu aceeași dragoste și aceeași convingere. De aceea a răspuns cu multă durere după a treia întrebare: Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Răspunsul său a fost cinstit și corect și cu credință. Nu a avut niciun vicleșug. Lepădarea a fost o trădare a iubirii. Atunci când iubești pe cineva, nu te lepezi de el, ci dimpotrivă arăți dragostea ta cu prețul sângelui. Sf. Petru i-a fost teamă că va fi arestat și judecat ca și Stăpânul său. Totuși, Sf. Petru a dat dovadă de neputință, de slăbiciune omenească. Atunci când a cântat cocoșul de trei ori, Sf. Petru a iești afară și a plâns cu amar pentru că și-a dat seama de marea greșeală săvârșită de a-L trăda pe Domnul. Sf. Petru a adeverit că omul este slab și neputincios, că omul se leapădă foarte repede de cel care îl iubește. Acest episod al întâlnirii din nou cu Sf. Ap. Petru este un moment important de reținut pentru noi”.

În a doua parte, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre dragoste din punct de vedere creștin și i-a îndemnat pe toți cei prezenți să caute adevărata dragoste în Dumnezeu și în lucrarea Sa: „Iubirea este cu adevărat virtutea cea mai de seamă din viața noastră creștinească. Dumnezeu ne-a sădit această dragoste față de El și de aproapele în însăși ființa noastră. Noi nu învățăm să iubim din cărți, ci pentru că avem în noi sâmburele iubirii. Dragostea este sădită în noi prin chipul lui Dumnezeu pe care Creatorul ni l-a dat de la facere. Iubirea este ființa lui Dumnezeu. El se definește ca fiind iubire. El Se așază și Se reflectă în noi, în toate colțurile trupului și sufletului nostru. În această alcătuire a noastră descriem iubirea. Totul este plăcut și armonios așezat de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este iubire, noi, creaturile Sale nu putem fi decât iubirea lui Dumnezeu. Așa cum copiii sunt rodul iubirii părinților din punct de vedere omenesc, noi suntem copiii iubirii lui Dumnezeu, din punct de vedere dumnezeiesc. Așdar, cele spuse de Mântutorul Hristos către Sf. Petru sunt valabile și pentru noi cei de astăzi. Domnul ne întreabă: Mă iubești Tu pe Mine? Suntem noi capabili să răspundem ca Sf. Petru: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc? E greu de presupus că acest răspuns s-ar auzi din sufletele noastre. Nu întotdeauna când spunem ceva și trăim acest lucru, adică mintea nu se conjugă cu cuvântul. Atât de mult se vorbește despre iubire astăzi, încât această virtute dumnezeiască a ajuns de batjocoră oamenilor. Unii consideră că iubirea ar trebui legată de partea socială, alții spun că trebuie să iubești profesia, însă toate acestea nu sunt decât fărămituri de iubire. Mântuitorul Hristos ne spune că adevărata iubire este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul și sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Toată învățătura dată de Dumnezeu este legată de iubire și dragoste, semnele prezenței lui Dumnezeu”.

La final, ÎPS Irineu a amintit și de bucuria tinerilor de a participa la acest eveniment organizat de Arhiepiscopia Craiovei și a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei întâlniri: „În această zi, de multă vreme, noi ne reunim aici în biserica aceasta a Sf. Dimitrie și săvârșim Sfânta Liturghie înaintea tinerilor ortodocși din Mitropolia Olteniei, cu ajutorul domnului primar și al tuturor celor care ne sprijinesc necondiționat. Avem această bucurie a întâlnirii și de fiecare dată ne întoarcem aici. Sperăm ca planurile noastre să fie binecuvântate de Dumnezeu și să fie duse la sfârșit. Pe toți tinerii prezenți la această întâlnire îi încredințez de rugăciunile mele și întotdeauna Îl rog pe Dumnezeu să-i întărească, să-i ocrotească, să-i înțelepțească și să-i îndrepteze spre tot lucrul bun și fericit”.

În continuare, alături de sutele de tineri veniți ca reprezentanți de la fiecare centru eparhial din Mitropolia Olteniei, a avut loc tradiționala procesiune de la Biserică la Castelul Roșianu, unde au avut loc activitățile congresului, dar și agapa frățească pentru toți cei prezenți. Din partea oficialităților locale, județene și școlare prezenți la eveniment amintim mai întâi pe domnul Virgil Drăgușin, Prefectul județului Gorj, pe domnul Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea, pe domnul Ion Săceanu, inspector școlar managementul resursei umane al ISJ Gorj, pe doamna Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, inspectoare de specialitate a ISJ Dolj, și pe Pr. Prof. Neofit Stănciulescu, inspector de specialitate al ISJ Gorj.

În calitate de moderator, doamna Prof. Univ. Dr. Gabriela Rusu Păsărin a invitat grupurile de tineri să-și prezinte programele cultural-artistice, oferindu-se diplome de participare și premii grupurilor de tineri și coordonatorilor. La final, în calitate de co-organizator, Pr. Dr. Florin Mihail a mulțumit Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, pentru binecuvântarea și sprijinul de a desfășura această întâlnire, și tuturor grupurilor de tineri care au participat la activitățile congresului, îndemnându-i să împărtășească și altor tineri din experiența pe care au dobândit-o prin prezența la această ediție dedicată tinerilor ortodocși din Mitropolia Olteniei.