Liturghie arhierească la Parohia Filiași I, din Protoieria Craiova Nord: Prăznuirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Evenimente

În fiecare an, în ziua de 29 iunie, după o perioadă de post și rugăciune, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sf. Apostoli Petru și Pavel. În această zi, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Filiași I, din Protoieria Craiova Nord, județul Dolj, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Pentru activitatea pastoral-administrativă, părintele paroh Hantea Marian a primit rangul onorific de iconom stavrofor. Gramata chiriarhală a fost citită de către Părintele protoiereu Cimpoeru Emilian.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit mai întâi despre praznicul închinat Sf. Ap. Petru și Pavel, ca reprezentanți de seamă ai Sfinților Apostoli: „Sărbătoarea de astăzi, închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ne-a adunat împreună cu dumneavoastră în această sfântă biserică când serbăm 100 de ani de la punerea pietrei de temelie. După Pogorârea Sfântului Duh, un praznic pe care l-am sărbătorit duminica trecută, astăzi avem această binecuvântare ca să cinstim pe Sf. Ap. Petru și Pavel. Cei doi sunt cunoscuți ca Apostoli ai Mântuitorului Hristos, adică trimiși de Domnul ca să propovăduiască, să vestească și să vorbească despre Sfânta Evanghelie la toate neamurile. Acestea putere de a vorbi despre Sfânta Evanghelie, despre Învierea Mântuitorului, Domnul a dat-o Sfinților Apostoli. Pe acești Apostoli i-a întărit Dumnezeu la Rusalii, prin Pogorârea Duhului Sfânt asupra lor. Ei au început să vorbească în limbi străine și să vestească lumii tainele Împărăției cerurilor”.

În continuare, ÎPS Irineu a amintit de personalitatea marcantă a Sf. Ap. Petru și despre mărturisirea sa față de dumnezeirea Mântuitorului Hristos: „Sf. Ap. Petru a vorbit mai întâi în Ierusalim, apoi în Asia Mică și la Roma, unde a fost răstignit cu capul în jos, în timpul persecuției împăratului roman Nero. Sf. Petru a fost ales de Mântuitorul Hristos ca Apostol, fiind chemat împreună cu fratele său Andrei. Fiind mai în vârstă, el era purtătorul de cuvânt al Sfinților Apostoli. De aceea, Mântuitorul l-a luat cu El la mai multe evenimente importante, cum ar fi cel de la Schimbarea la Față a Domnului, pe muntele Taborului. Mărturisirea Sfântului Petru nu izvorăște dintr-o cunoaștere umană ci este o revelație dumnezeiească pentru că nimeni nu știa să afirme cum Sf. Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”.

În a treia parte a predicii, Părintele Mitropolit a prezentat convertirea Sf. Pavel pe drumul Damascului, activitatea sa misionară și ca autor al epistolelor trimise către comunitățile creștine: „Sfântul Apostol Pavel nu a fost chemat de Mântuitorul Iisus Hristos încă de la începutul activității Sale. Sf. Pavel era iudeu învățat, cunoscător al Legii celei Vechi. Chemarea lui s-a făcut într-un chip cu totul deosebit, pe drumul Damascului. Sf. Pavel este botezat de preotul Anania. De atunci a început să se numească Sf. Pavel apostolul neamurilor, adică apostolul popoarelor păgâne. Din momentul botezului, Sf. Ap. Pavel a devenit creștin și mărturisitor al Mântuitorului Hristos. Va participa la primul Sinod Apostolic de la Ierusalim și de aici va vesti Evanghelia Mântuitorului Hristos la păgâni prin cele trei călătorii misionare. Prin aceasta el a devenit unul din Apostolii de seamă ai Bisericii. El a scris 14 epistole către comunitățile creștine și a fost martirizat la Roma, tot din porunca împăratului Nero, prin tăierea capului”.

Îndemnul de final a fost acela de a ne ruga și de a le urma învățăturile acestor doi mari corifei ai credinței creștine: „Sf. Petru și Pavel sunt modele de urmat, sfinți cu adevărat și vrednici de cinste în Biserica noastră. Să ne rugăm lor ca ei să mijlocească înaintea Mântuitorului Hristos pentru sufletele noastre. Amin”.