Resfințirea bisericii și Liturghie arhierească în Parohia Slăvuța, din Protoieria Târgu-Cărbunești, județul Gorj

Evenimente Sfintiri

În Duminica întâi după Rusalii, la data de 30 iunie 2024, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de resfințire a bisericii cu hramul „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Parohia Slăvuța, Protoieria Târgu-Cărbunești, județul Gorj. De asemenea, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul bisericii resfințite.

Pentru activitatea pastoral-administrativă, părintele Dîrnu Nicolae a primit rangul onorific de iconom stavrofor, iar actualul preot paroh Iosu Nicolae Marian a primit rangul de sachelar. De asemenea, în semn de mulțumire s-au acordat gramate pentru următoarele persoane: dna Ungureanu Mariana, dl. Roșoga Mihai, dl. Moldoveanu Adrian, dl. Șoldea Lionel, dl. Zanfir Dumitru și dl. Godeanu Teodor. Gramatele chiriarhale au fost citite de către părintele protoiereu Spilcă Ion.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat bucuria sfințirii unei biserici și importanța acesteia pentru viața unei comunități creștine: „În Biserica noastră Ortodoxă sfințirea unei biserici este un moment deosebit de important și mult așteptat de către credincioși. Cei care au construit, restaurat și înfrumusețat biserici cunosc acest lucru și această așteptare a acelei zile în care să se sfințească biserica, locașul de cult în care toți credincioșii se reunesc pentru Sfânta Liturghie. Noi spunem, pe drept cuvânt, că această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Duhul Sfânt a sfințit-o. Biserica este locașul cu cea mai mare importanță într-o parohie pentru credincioși și pentru cei mai puțin credincioși. Noi ne naștem și aici suntem botezați. Apoi creștem în Biserică și ajungem la sfârșitul vieții aduși de rude și de prieteni pentru a fi așezați în cimitir, unde așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Indiferent de unde privim, Biserica este ca o inimă care pulsează în sufletul fiecărui credincios. Biserica este aceea care ne dă fiecăruia în parte darurile cerești pe care Tatăl cel din ceruri ni le trimite cu prisosință și mare generozitate”.

În a doua parte a predicii, Înaltpreafinția Sa a vorbit despre iubirea față de Dumnezeu și aproapele, dar și despre datoria de a ne mărturisi credința prin faptă și cuvânt. De asemenea, a amintit de dragostea sfinților și de modelul de viață al acestora pentru fiecare dintre noi: „Dragostea noastră trebuie să se îndrepte către Tatăl, Creatorul cerului și al pământului. Îl mărturisim pe Dumnezeu prin faptele noastre. Mărturia este prin cuvânt și prin faptă. Prin cuvânt, noi spunem că suntem creștini ortodocși. Prin faptă arătăm această credință, așa cum ne învață Sf. Ap. Iacov, adică fapte noastre sunt o mărturisire a credinței noastre. Noi trebuie să arătăm prin fapte că iubim pe Dumnezeu, din tot sufletul și cugetul nostru. Atunci noi nu ne mai certăm sau nu ne mai judecăm unii cu alții, nu ne mai bârfim și nu ne mai condamnăm unii pe alții. Iubirea toate le rabdă, toate le suportă, nu piere niciodată. Prin iubire noi arătăm cu adevărat că suntem ucenici ai Mântuitorului Hristos, care face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Iubirea Tatălui ceresc o vedem în sfinții din calendarul nostru, al căror nume noi le purtăm. Mântuitorul Hristos ne poartă pe toți înaintea Tatălui ceresc, iar Tatăl ne privește ca pe mâinile Fiului Său. Noi suntem cuprinși în Mântuitorul Hristos. El este Cel care S-a răstignit și vărsat sângele pentru noi. Cel care nu va mărturisi înaintea oamenilor pe Dumnezeu, nici prin cuvânt, nici prin faptele sale, acela nu va fi dus înainta Tatălui ceresc. Lepădarea despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos este o consecință a păcatelor noastre. Dacă noi săvârșim fapte rele înseamnă că slujim diavolului. Iubirea de Dumnezeu se împărtășește și în iubirea față de părinții noștri. De asemenea, iubirea față de apropele nostru este importantă și trebuie măsurată cu iubirea față de noi înșine. Trebuie să ne hotărâm foarte serios dacă dorim să moștenim Împărăția cerurilor. Dacă vrem să-L avem pe Dumnezeu în sufletul nostru trebuie să ne lepădăm de aceste lucruri pământești, să ne lepădăm de noi înșine și să nu mai săvârșim fapte rele. Să ne străduim să punem pază gurii noastre, așa cum ne învață psalmistul. Toate acestea le-au împlinit sfinții pe care noi astăzi îi cinstim, întrucât duminica de astăzi se numește Duminica Tuturor Sfinților”.

Potrivit actului de resfințire, lucrările de renovare, reabilitare și restaurare a picturii sfântului locaș cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” s-au făcut cu osteneala preotului Dîrnu Nicolae, în prezent preot paroh al Parohiei Vărsături, din Protoieria Târgu-Jiu Sud, a preotului paroh Iosu Nicolae Marian, cu sprijinul tuturor enoriașilor parohiei, între anii 2019-2024.