Slujbă de resfințire și Liturghie arhierească, în Parohia Obârșia, din Protoieria Târgu-Cărbunești, județul Gorj

Evenimente Sfintiri

În Duminica a II-a după Rusalii, la data de 6 iulie 2024, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Slujba de resfințire a bisericii cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva”, din Parohia Obârșia, comuna Dănciulești, județul Gorj. În continuare, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară din curtea sfintei biserici.

Pentru activitatea pastoral-administrativă, părintele paroh Tudorică Alin a primit rangul onorific de iconom. De asemenea, pentru sprijinul acordat în vederea înfrumusețării locașului de cult, s-au acordat gramate de mulțumire pentru următoarele persoane: dl. Ion Emilian, dl. Stoica Emanoil, dl. Dumitra-Bădescu Marius, dl. Andronescu Ion, sl. Nicolescu Constantin, dl. Ciocan Ștefan și dl. Budulică Ion. Actul de resfințire și gramatele chiriarhale au fost citite de către părintele protoiereu Spilcă Ion.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit mai întâi despre slujba de sfințire a bisericii, locul de rugăciune și de întâlnire a omului cu Dumnezeu: „Biserica este sfințită prin pogorârea Sfântului Duh și prin lucrarea cerească a Tatălui. Biserica este zidită în numele Preasfintei Treimi, pentru că Cel atotputernic ne-a creat după chipul Său. Biserica este casa lui Dumnezeu, așa cum o numește Mântuitorul nostru Iisus Hristos: Casa Tatălui Meu casă de rugăciune se va chema. Biserica este mama noastră, de la copilărie și până la trecerea din lumea aceasta. Mântuitorul a venit ca să ne izbăvească de cel viclean și să întemeieze Biserica ca Trup al Său. Biserica ne poartă de grijă tot timpul și cu adevărat cei ce iubesc Biserica binecuvântați vor fi de Domnul, iar cei care urăsc Biserica rușinați vor fi de Domnul. În Biserică noi ne mărturisim credința. Aici Îl întâlnim pe Dumnezeu și îi spunem toate necazurile noastre”.

În a doua parte a predicii, Înaltpreasfinția Sa a amintit de importanța Sfinților Apostoli pentru lucrarea de răspândire a creștinismului în întreaga lume și a subliniat rolul chemării și al răspunsului față de îndemnul Mântuitorului de a-l urma, așa cum s-a citit în pericopa evanghelică de la Matei, capitolul 4, versetele 18-23: „Evanghelia de astăzi este dedicată chemării la apostolat de Dumnezeu a Sfinților Apostoli. Cuvântul Mântuitorului Hristos a pătruns în inimile Sfinților Apostoli și ei au lăsat preocupările lor și au venit la Domnul ca să audă glasul Său cu putere multă. Domnul Se întâlnește cu Sfinții Apostoli pentru prima dată șu Cuvântul Său este cel care a făcut să miște sufletul lor ca aceștia să meargă după Domnul. Sfinții Apostoli au devenit trâmbițele Duhului Sfânt în toată lumea. La Pogorârea Duhului Sfânt, Sfinții Apostoli s-au întărit în această chemare și au putut să treacă peste toate primejdiile lumii pentru Dumnezeu și pentru Împărăția cerurilor. În calendarul nostru avem pe Sfinții Apostoli și îi cinstim întotdeauna pentru că L-au iubit pe Dumnezeu și au primit puterea de a judeca lumea”. 

În a treia parte, ÎPS Irineu a subliniat importanța prăznuirii sfinților români în Duminica a II-a după Rusalii, ca reper al identității creștine și ca model de urmat pentru cei de astăzi: „Cuvântul Evangheliei a ajuns în țara noastră prin glasul Sfântul Andrei, cel întâi chemat. Mesajul său s-a răspândit la neamul nostru și a rămas ca o mare moștenire până astăzi. Credința noastră este apostolică, este de la urmașii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, astăzi cinstim pe sfinții români, pe toți aceia care sunt înscriși în calendarul nostru și pe cei care nu se află în calendar dar pe care numai Dumnezeu îi știe. Pe aceștia îi pomenim astăzi și îi rugăm ca ei să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Întotdeauna când ne rugăm Mântuitorului Hristos, sfinții ne sprijină și se sunt aproape în greutățile vieții noastre”.

La final, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe cei prezenți să fie mereu prezenți la sfintele slujbe și i-a felicitat pe cei care s-au implicat în lucrările de restaurare a locașului din această parohie: „Să ne străduim întotdeauna să nu lipsim de la biserică, de la Sfânta Liturghie, pentru că aici găsim tot ceea ce ne este de folos pentru sufletele noastre. Felicităm pe toți cei care au contribuit în diferite moduri pentru înfrumusețarea sfintei biserici. Vă încredințăm harului și puterii lui Dumnezeu care dă binele tuturor spre mântuire”.