Sfântul Nicodim de la Tismana, tradiție, mărturisire și rugăciune isihastă

Încununarea mistică a vieţuirii în Hristos, sau „spiritualitatea integrală” despre care vorbeşte părintele profesor Dumitru Stăniloae, se poate defini în termenii rugăciunii isihaste. Secolul al 14-lea a împărtăşit şi răspândit în mod providenţial în Ţară Românească această binecuvântată lucrarea duhovnicească prin osteneala fără egal a Sfântului Nicodim de la Tismana (1320-1406).  Sfântul Nicodim a fost […]

citeste mai departe...

Martirul străromân Sava, însemnări şi documente patristice

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău, străromân care a pătimit în părțile Buzăului de astăzi, este legat cu numele de şase „Scrisori creştine, adevărate pagini patristice”, care au circulat la nord de Dunăre în perioada 372-374. Despre el vorbeşte Sfântul Vasile cel Mare într-o amplă corespondenţă cu guvernatorul provinciei Sciţia Mică, Iunius Soranus. Martiriul Sfântului […]

citeste mai departe...

ÎN CINE TREBUIE SĂ AVEM NĂDEJDEA?

† IPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei   Cea de-a 4-a duminică după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a aşezat înainte o minune săvârşită de Mântuitorul cu un om bolnav de 38 de ani, la scăldătoarea sau locul de spălare a jertfelor din Ierusalim, cu numele evreiesc Vitezda (Ioan 5, 1-15). Este vorba despre […]

citeste mai departe...

Pomenirea Sfinţilor Chiril şi Metodie: Cei doi fraţi care au dăruit scrierea popoarelor slave

Ortodoxia slavă aduce cu sine matricea unei vorbiri şi scrieri articulate prin jertfa Sfinţilor Metodie și Chiril. Mlădiţe desprinse din frumoasa tradiţie a Ortodoxiei bizantine, cei doi fraţi au cucerit o lume aproape barbară, împodobind vechile obiceiuri cu frumuseţea unui grai liturgic în care bulgarii, sârbii, ruşii Îl laudă pe Mântuitorul Hristos. Locul naşterii celor […]

citeste mai departe...

Sfânta Mare Muceniţă Irina – „Fecioara păcii, logodită Mirelui Hristos”

În ziua de 5 mai, în calendarul Bisericii noastre Ortodoxe ­este însemnată şi pomenirea Sfintei Mari Muceniţe Irina. Vieţuitoare în secolul al 4-lea, numele acestei sfinte a înflorit peste veacuri în grădina Bi­sericii lui Hristos, aducând, ­dimpreună cu pilda mărturisirii de credinţă, frumuseţea şi parfumul duhovnicesc al „păcii”.  Sărbătoarea Sfintei Irina de astăzi se adaugă […]

citeste mai departe...

Sfinţii Serghie şi Vah, mărturisitori luminaţi ai dreptei credinţe

  Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah  sunt poate cei mai cunoscuţi martiri din întregul Orient. Iubiţi şi îndrăgiţi deopotrivă de credincioşii ortodocşi din România, legenda martiriului lor, în ciuda vechimii ei, nu a dobândit valoare istorică. Nici data la care au trecut la Hristos nu este foarte sigură, fiind socotită de unii la sfârşitul secolului […]

citeste mai departe...

Valoarea timpului liturgic în viaţa noastră: Despre calendarul ortodox

  În fiecare an, noi, creştinii, primim din partea Bisericii calendarul ortodox. Îl primim cu evlavie şi credinţă şi îl aşezăm la loc de cinste în casa noastră, dar şi în inima noastră. În calendarul ortodox sunt însemnate numele sfinţilor şi ale praznicelor de peste an, precum şi multe alte informaţii liturgice care privesc viaţa […]

citeste mai departe...

Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul emisar al Legii Vechi: Icoana a pocăinţei şi vestitor al Cuvântului

  În vremea stăpânirii cezarului Tiberiu al Romei, sub guvernarea lui Ponțiu Pilat în Iudea, când arhierei erau Anna și Caiafa (Luca III, 1-3), Sfântul Ioan Botezătorul iese la propovăduire, pregătind calea Mântuitorului Hristos prin botezul pocăinţei. Apariţia sa în mijlocul poporului iudeu a avut rostul de a reaprinde în suflete vechea credință într-un Mesia […]

citeste mai departe...

„Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte”: Taina Sfântului Botez între simbol şi prefigurare

  Componenta fundamentală întrebuinţată în actul liturgic al săvârşirii Tainei Sfântului Botez este fără îndoială apa. Prezenţa ei este indispensabilă întrucât, fiind „elementul natural cel mai des folosit pentru curăţirea trupească” devine, prin urmare, „simbolul cel mai potrivit al curăţirii spirituale sau sufleteşti, pe care o căpătăm prin botez; ea astâmpără setea, reînnoind deci forţele […]

citeste mai departe...