Specific şi expresie uzuală în lirica Sfintei Scripturi

În orice limbă sau dialect (inaccesibil sau cvasi-uzual) poezia are în esență farmecul ei, rămânând totodată o entitate stilistică greu de definit. Cu atât mai dificil este atunci când vorbim despre „poezia biblică”. Geneza ei se revendică în legătură cu tradiția literaturii ebraice. Astfel, spre deosebire de alte creaţii lirice de factură profană, acest segment […]

citeste mai departe...

Ethosul popular românesc în moştenirea colindatului

Reflecţii ale celor mai adânci şi grăitoare trăiri religioase, colindele româneşti aduc în perenitatea timpului liturgic inepuizabila bogăţie a doctrinei creştine. Acest adevărat conglomerat de muzică, artă şi poezie liturgică este primit în casele creştine, aducând în modul cel mai lămurit tuturor Evanghelia Întrupării. O primă etapă de înţelegere a mesajului pe care ni-l oferă […]

citeste mai departe...

Sfânta Muceniţă Filofteia, iubitoarea de milostenie

Iubitoarea de Dumnezeu Sfânta Filofteia este una dintre cele mai iubite muceniţe ale lui Hristos de pe pămntul ţării noastre. Mlădiţă a Ortodoxiei vlaho-bulgare, sfânta s-a întărit din pruncie cu dulceaţa Sfintelor Scripturi, cu milostenia şi nevoinţa. Sfânta Muceniţă Filofteia s-a născut în cetatea Târnovo, din Bulgaria de astăzi, la începutul secolului al XIII-lea. A […]

citeste mai departe...

Sfântul Nicodim de la Tismana, tradiție, mărturisire și rugăciune isihastă

Încununarea mistică a vieţuirii în Hristos, sau „spiritualitatea integrală” despre care vorbeşte părintele profesor Dumitru Stăniloae, se poate defini în termenii rugăciunii isihaste. Secolul al 14-lea a împărtăşit şi răspândit în mod providenţial în Ţară Românească această binecuvântată lucrarea duhovnicească prin osteneala fără egal a Sfântului Nicodim de la Tismana (1320-1406).  Sfântul Nicodim a fost […]

citeste mai departe...

Martirul străromân Sava, însemnări şi documente patristice

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău, străromân care a pătimit în părțile Buzăului de astăzi, este legat cu numele de şase „Scrisori creştine, adevărate pagini patristice”, care au circulat la nord de Dunăre în perioada 372-374. Despre el vorbeşte Sfântul Vasile cel Mare într-o amplă corespondenţă cu guvernatorul provinciei Sciţia Mică, Iunius Soranus. Martiriul Sfântului […]

citeste mai departe...

ÎN CINE TREBUIE SĂ AVEM NĂDEJDEA?

† IPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei   Cea de-a 4-a duminică după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a aşezat înainte o minune săvârşită de Mântuitorul cu un om bolnav de 38 de ani, la scăldătoarea sau locul de spălare a jertfelor din Ierusalim, cu numele evreiesc Vitezda (Ioan 5, 1-15). Este vorba despre […]

citeste mai departe...

Pomenirea Sfinţilor Chiril şi Metodie: Cei doi fraţi care au dăruit scrierea popoarelor slave

Ortodoxia slavă aduce cu sine matricea unei vorbiri şi scrieri articulate prin jertfa Sfinţilor Metodie și Chiril. Mlădiţe desprinse din frumoasa tradiţie a Ortodoxiei bizantine, cei doi fraţi au cucerit o lume aproape barbară, împodobind vechile obiceiuri cu frumuseţea unui grai liturgic în care bulgarii, sârbii, ruşii Îl laudă pe Mântuitorul Hristos. Locul naşterii celor […]

citeste mai departe...

Sfânta Mare Muceniţă Irina – „Fecioara păcii, logodită Mirelui Hristos”

În ziua de 5 mai, în calendarul Bisericii noastre Ortodoxe ­este însemnată şi pomenirea Sfintei Mari Muceniţe Irina. Vieţuitoare în secolul al 4-lea, numele acestei sfinte a înflorit peste veacuri în grădina Bi­sericii lui Hristos, aducând, ­dimpreună cu pilda mărturisirii de credinţă, frumuseţea şi parfumul duhovnicesc al „păcii”.  Sărbătoarea Sfintei Irina de astăzi se adaugă […]

citeste mai departe...

Sfinţii Serghie şi Vah, mărturisitori luminaţi ai dreptei credinţe

  Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah  sunt poate cei mai cunoscuţi martiri din întregul Orient. Iubiţi şi îndrăgiţi deopotrivă de credincioşii ortodocşi din România, legenda martiriului lor, în ciuda vechimii ei, nu a dobândit valoare istorică. Nici data la care au trecut la Hristos nu este foarte sigură, fiind socotită de unii la sfârşitul secolului […]

citeste mai departe...