14.02.2014 – Din viaţa parohiilor Arhiepiscopiei Craiovei: „Biserica lui Mihai Vodă” din Albeni

Între parohiile gorjene din Protoieria Târgu Cărbuneşti, comunitatea din Albeni are un statut istoric cu totul aparte. În centrul localităţii se păstrează şi astăzi vechea temelie şi o parte din zidurile Bisericii „Sfântul Nicolae“, despre care localnicii spun că ar fi fost ridicată în timpul domnitorului Mihai Viteazul.   Aşezată în zona subcarpatică a ju­de­ţului […]

citeste mai departe...

10.02.2014 – Amintiri cu vlădica Nestor, mitropolitul oltenilor: Mănăstirea Maglavit, o ctitorie de suflet

Este firesc să amintim în această scurtă evocare latura monahală a celui care a fost peste două decenii arhipăstorul Olteniei, mitropolitul cărturar Nestor Vornicescu, „un arhiereu savant“, cum pe bună dreptate l-a numit acad. Ştefan Ştefănescu. Mănăstirea era casa lui prin excelenţă. Iubea cinul monahal al cărui podvig l-a îmbrăcat în anul 1951 martie 10, […]

citeste mai departe...

03.02.2014 – Moştenirea ctitoricească a Sfântului Constantin Brâncoveanu: Mănăstirile Hurezi şi Mamu

  Prin atitudinea sa de echilibru faţă de evenimentele politice ale timpului său, Constantin Brâncoveanu a reuşit să realizeze o remarcabilă operă culturală, fiind un susţinător evlavios al Bisericii noastre Ortodoxe. Credinţa în Dumnezeu, mijloacele materiale de care dispunea şi preocuparea sa pentru cultură şi artă au avut ca urmare ridicarea complexului de la Mănăstirea […]

citeste mai departe...

23.01.2014 – Pagini de spiritualitate din istorie monahismul oltenesc: Schitul gorjean Crasna, o ctitorie de peste 500 de ani

  La 30 de kilometri de municipiul Târgu Jiu, în direcţia Rânca-Novaci, stă de mai bine de 500 de ani Schitul Crasna. Legat de numele voievodului muntean Vlad Călugărul, străvechiul lăcaş mănăstiresc a adunat întru sine istorie, spiritualitate, şi mai ales binecuvântarea prezenţei tainice a harului dumnezeiesc, oferită în dar vieţuitorilor săi şi credincioşilor care-i […]

citeste mai departe...

17.01.2014 – Sfântul Antonie cel Mare, părintele şi „patriarhul tuturor anahoreţilor creştini”

  Despre viaţa Sfântului Antonie cel Mare a scris discipolul său, Sfântul Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei. De la el aflăm că preacuviosul părinte se trăgea dintr-o familie înstărită, fiind originar dintr-un sat din Egiptul Mijlociu. După moartea părinţilor, pe la vârsta de 18-20 de ani, a vândut averea moştenită, a împărţit câştigul săracilor şi, […]

citeste mai departe...

06.01.2014 – Taina Sfântului Botez de la prefigurare la împlinire: Îmbrăcarea noastră în Hristos

  Începutul „locuirii împreună cu Hristos“, în Sfânta noastră Biserică, se dobândeşte întotdeauna prin Taina Sfântului Botez. Mai mult, în această Sfântă Taină reactivăm permanent în noi îndemnul prorocului Isaia: Spălaţi-vă şi vă curăţiţi! Ştergeţi vicleşugul din sufletele voastre! La această minunată curăţie şi însoţire cu Mirele Ceresc au dorit odinioară patriarhii şi drepţii Vechiului […]

citeste mai departe...

04.01.2014 – Ajunul Bobotezei

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte luni 6 ianuarie, Botezul Domnului. Conform rânduielilor tipiconale din Biserica Ortodoxă, dacă Ajunul Botezului Domnului cade în timpul zilelor săptămânii, atunci, în ziua de Ajun se oficiază Liturghia Sfântului Vasile Cel Mare unită cu Vecernia praznicului Botezului Domnului, iar in ziua sărbătorii Epifaniei se oficiază Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Când […]

citeste mai departe...

12.12.2013 – Învăţături şi îndemnuri duhovniceşti din epoca postapostolică: De la Didahie la „Epistola către Diognet“

  Scrierile Părinţilor apostolici constituie un veritabil liant între Noul Testament şi teologia patristică, statornicită din secolul al III-lea în lumea creştină. Această inestimabilă moştenire constituie un veritabil catehism creştin, însumând dovezi incontestabile ale jertfei necondiţionate pentru numele lui Hristos şi mărturisirea Lui dincolo de orice patimă sau întristare. În mare parte, aceste scrieri sfinte […]

citeste mai departe...

12.12.2013 – Astăzi, Biserica noastră îl pomeneşte pe Sfântul Spiridon, Episcopul Trimitundei

         Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte în fiecare an la 12 decembrie pe Sfântul Spiridon, Episcopul Trimitundei. Sfântul s-a născut în jurul anului 270, în Askia, Cipru; a fost căsătorit şi a avut o fată pe nume Irina. După moartea soţiei, a fost înscăunat ca episcop al Trimitundei, oraş pe care l-a păstorit până în […]

citeste mai departe...