Mănăstirea Jitianu

Istoric După tradiţie, aici a fost o bisericuţă din lemn ridicată de Mircea cel Bătrân, ca mulţumire a victoriei de la Rovine şi în memoria celor căzuţi acolo. In documente apare la începutul secolului al XVI-lea, înainte de zidirea locaşului actual, care a avut loc între anii 1654-1658. Este a doua biserică de piatră, ca […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Maglavit

Istoric După Revoluţia din 1989, la 17 august 1990, la dorinţa credincioşilor, Mitropolia Olteniei reînfiinţează mănăstirea, începută în 1936. Păstoria a fost încredinţată Arhimandritului Policarp Sidor. În zonă n-a fost în trecut viaţă monahală, dar după întâmplările lui Petrache Lupu s-au aşezat aici caţiva călugări, iar pe malul Dunării – o mică obşte de călugăriţe. […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Popânzăleşti

Istoric Prima construcţie datează din 1678, ctitorită de logofătul Ioan Hamza şi de fiii săi, la hotarul Vârtopului. Locaşul a fost închinat Episcopiei Râmnicului. Logofătul Ioan Hamza a fost de loc din Popânzăleşti, iar la bătrâneţe s-a călugărit. Legenda spune că logofătul a fost haiduc şi spovedindu-se unui monah, acesta 1-a sfătuit ca din sumele […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Sadova

Istoric La început, a fost o biserică din lemn a boierilor Craioveşti, construită în jurul anilor 1520. Actuala biserică ridicată de domnitorul Matei Basarab, din zid gros de cărămidă, s-a început în 1632 şi s-a terminat la 26 august 1633. Legenda spune că Matei Basarab a dus lupte cu turcii la Schela Ciobanului, în zona […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Tismana

Istoric Între liniști şi vifore, în matca verdelui înconjurător, stă Mănăstirea Tismana, ca una dintre cele mai luminoase vetre de cultură veche românească, ca un uriaș muzeu al trecutului , cu inegalabile mărturii de iscusință umană şi glorie  istorică. Tismana nu este o mănăstire construită întâmplător, sau în urma unui sfat lumesc, ci este zidită prin […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Lainici

Istoric Mănăstirea Lainici este așezată pe mirificul Defileu al Văii Jiului, la 32 de km depărtare de Târgu Jiu și la 25 de km de Petroșani. Acest sfânt lăcaș este liantul credincioșilor din Oltenia cu cei din Ardeal și face parte, jurisdicțional, din Arhiepiscopia Craiovei, fiind cea mai mare mănăstire de călugări din aceasta eparhie. […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Polovragi

Istoric Recentele cercetări istorice stabilesc vechimea mănăstirii Polovragi în jurul anului 1505, ctitori fiind Radu Comisul și Patru Spătaru, fiii marelui boier Danciu Zamona, menționați într-un hrisov emis la 18 ianuarie 1480 de voievodul Basarab cel Tânăr. În 1629, în timpul domnitorului Alexandru Ilieș, mănăstirea intră în posesia jupânului Paraianu Milescu, ban al Craiovei. Timp […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Crasna

Istoric Biserica schitului a fost zidită în anul 1636, de Pitarul Dimitrie Filișanu. Biserica este în formă de cruce, cu pridvor închis, pictură în frescă. Se remarcă tabloul votiv și tâmpla cu portretul lui Matei Basarab și al Mitropolitului Ștefan. Între anii 1642-1643, Matei Basarab atestă dreptul schitului asupra moșiilor lui Dimitrie Filișanu. Cele mai […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Dealu Mare

Istoric Este o mănăstire ortodoxă de maici, ce a fost zidită în 1865 de către Constantin Săvoiu. Biserica a fost zidită în stilul clasic italian având zidurile groase de peste 80 cm. Interiorul este compartimentat în altar, naos și pronaos. Catapeteasma din lemn, sculptată, se înalță până la arcada bolții. Are o turlă înfundată pe […]

citeste mai departe...