Mănăstirea Polovragi

Istoric Recentele cercetări istorice stabilesc vechimea mănăstirii Polovragi în jurul anului 1505, ctitori fiind Radu Comisul și Patru Spătaru, fiii marelui boier Danciu Zamona, menționați într-un hrisov emis la 18 ianuarie 1480 de voievodul Basarab cel Tânăr. În 1629, în timpul domnitorului Alexandru Ilieș, mănăstirea intră în posesia jupânului Paraianu Milescu, ban al Craiovei. Timp […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Crasna

Istoric Biserica schitului a fost zidită în anul 1636, de Pitarul Dimitrie Filișanu. Biserica este în formă de cruce, cu pridvor închis, pictură în frescă. Se remarcă tabloul votiv și tâmpla cu portretul lui Matei Basarab și al Mitropolitului Ștefan. Între anii 1642-1643, Matei Basarab atestă dreptul schitului asupra moșiilor lui Dimitrie Filișanu. Cele mai […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Dealu Mare

Istoric Este o mănăstire ortodoxă de maici, ce a fost zidită în 1865 de către Constantin Săvoiu. Biserica a fost zidită în stilul clasic italian având zidurile groase de peste 80 cm. Interiorul este compartimentat în altar, naos și pronaos. Catapeteasma din lemn, sculptată, se înalță până la arcada bolții. Are o turlă înfundată pe […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Icoana

Istoric: Această mănăstire este cea mai nouă din Gorj, construcția lăcașului de cult din cărămidă fiind încheiată în 2014. Este aşezată în zona pitorească din nordul județului Gorj, la poalele muntelui Parâng și a fost înființată în anul 1996 la inițiativa Comitetului de binefacere „Icoana” din Bucureşti, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Logrești

Istoric Mănăstirea Logrești a luat ființă cândva în jurul anului 1718, sub forma unei bisericuțe mici de lemn, închinată Sfinților Arhangheli. În data de 1 iunie 1718, „călugărul Paisie din Logrești” întocmește o vânzare de moșie. Schitul de atunci se află pe malul stâng al Amaradiei, dar nu se cunoaște exact data când a fost […]

citeste mai departe...

Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul”, Târgu Cărbunești (Cămărășeasca)

Istoric Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul – Cămărășeasca” este o veche mănăstire ortodoxă din România. Construită în jurul anului 1780, de-a lungul timpului a suferit numeroase schimbări. În anul 1994, prin încuviințarea Sfântului Sinod, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, cu aprobarea autorităților orașului Târgu Cărbunești și ale județului Gorj, a fost reînființată „Mănăstirea Ioan […]

citeste mai departe...

Mănăstirea „Sf. Treime”, Strâmba-Jiu

Istoric Mănăstirea de astăzi se află pe locul Schitului Strâmba, de care ne vorbește inscripția zugrăvită în anul 1793 deasupra intrării în pronaos, conform căreia acesta exista deja la 1519. Dintr-un document emis la 1487 de cancelaria lui Vlad Călugărul, aflăm pe Danciu și Oprea ca fiind doi mari proprietari ce-și întindeau moșiile de o […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Vișina

Istoric Mănăstirea Vișina, aflată la ieșirea din defileul Jiului, pe șoseaua ce leagă orașul Târgu-Jiu de Petroșani – la 14 kilometri de Târgu-Jiu – este o mănăstire cu obște de călugări, purtând hramul Sfânta Treime. Din documentele vremii, nu avem foarte multe date privind mănăstirea, însă dintre cele pe care le avem, sunt unele care vorbesc […]

citeste mai departe...

Mănăstirea „Sf. Împărați Constantin și Elena și Sf. Dumitru” – Hurezani

Istoric Anul începerii construcției este, probabil, 1842, anul terminării 1843, când s-a și pictat și sfințit. Biserica este construită în stil brâncovenesc, iar pisania menționează ca ctitori familia Hurezanu. Alți ctitori care au contribuit la ridicarea acestui sfânt lăcaș sunt enumerați în proscomidiar. O lungă perioadă de timp, începând cu anul 1900, biserica a funcționat ca și capelă de […]

citeste mai departe...