Mănăstirea Sadova

Istoric La început, a fost o biserică din lemn a boierilor Craioveşti, construită în jurul anilor 1520. Actuala biserică ridicată de domnitorul Matei Basarab, din zid gros de cărămidă, s-a început în 1632 şi s-a terminat la 26 august 1633. Legenda spune că Matei Basarab a dus lupte cu turcii la Schela Ciobanului, în zona […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Tismana

Istoric Între liniști şi vifore, în matca verdelui înconjurător, stă Mănăstirea Tismana, ca una dintre cele mai luminoase vetre de cultură veche românească, ca un uriaș muzeu al trecutului , cu inegalabile mărturii de iscusință umană şi glorie  istorică. Tismana nu este o mănăstire construită întâmplător, sau în urma unui sfat lumesc, ci este zidită prin […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Lainici

Istoric Mănăstirea Lainici este așezată pe mirificul Defileu al Văii Jiului, la 32 de km depărtare de Târgu Jiu și la 25 de km de Petroșani. Acest sfânt lăcaș este liantul credincioșilor din Oltenia cu cei din Ardeal și face parte, jurisdicțional, din Arhiepiscopia Craiovei, fiind cea mai mare mănăstire de călugări din aceasta eparhie. […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Polovragi

Istoric Recentele cercetări istorice stabilesc vechimea mănăstirii Polovragi în jurul anului 1505, ctitori fiind Radu Comisul și Patru Spătaru, fiii marelui boier Danciu Zamona, menționați într-un hrisov emis la 18 ianuarie 1480 de voievodul Basarab cel Tânăr. În 1629, în timpul domnitorului Alexandru Ilieș, mănăstirea intră în posesia jupânului Paraianu Milescu, ban al Craiovei. Timp […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Crasna

Istoric Biserica schitului a fost zidită în anul 1636, de Pitarul Dimitrie Filișanu. Biserica este în formă de cruce, cu pridvor închis, pictură în frescă. Se remarcă tabloul votiv și tâmpla cu portretul lui Matei Basarab și al Mitropolitului Ștefan. Între anii 1642-1643, Matei Basarab atestă dreptul schitului asupra moșiilor lui Dimitrie Filișanu. Cele mai […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Dealu Mare

Istoric Este o mănăstire ortodoxă de maici, ce a fost zidită în 1865 de către Constantin Săvoiu. Biserica a fost zidită în stilul clasic italian având zidurile groase de peste 80 cm. Interiorul este compartimentat în altar, naos și pronaos. Catapeteasma din lemn, sculptată, se înalță până la arcada bolții. Are o turlă înfundată pe […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Icoana

Istoric: Această mănăstire este cea mai nouă din Gorj, construcția lăcașului de cult din cărămidă fiind încheiată în 2014. Este aşezată în zona pitorească din nordul județului Gorj, la poalele muntelui Parâng și a fost înființată în anul 1996 la inițiativa Comitetului de binefacere „Icoana” din Bucureşti, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, […]

citeste mai departe...

Mănăstirea Logrești

Istoric Mănăstirea Logrești a luat ființă cândva în jurul anului 1718, sub forma unei bisericuțe mici de lemn, închinată Sfinților Arhangheli. În data de 1 iunie 1718, „călugărul Paisie din Logrești” întocmește o vânzare de moșie. Schitul de atunci se află pe malul stâng al Amaradiei, dar nu se cunoaște exact data când a fost […]

citeste mai departe...

Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul”, Târgu Cărbunești (Cămărășeasca)

Istoric Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul – Cămărășeasca” este o veche mănăstire ortodoxă din România. Construită în jurul anului 1780, de-a lungul timpului a suferit numeroase schimbări. În anul 1994, prin încuviințarea Sfântului Sinod, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, cu aprobarea autorităților orașului Târgu Cărbunești și ale județului Gorj, a fost reînființată „Mănăstirea Ioan […]

citeste mai departe...