Calendarul de înscriere și de desfășurare a concursului

05.02.2024: Examen de capacitate preoțească, sesiunea martie 2024

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, Mitropolia Olteniei organizează Examenul de capacitate preoţească, sesiunea martie 2024. Perioada de depunere a dosarelor este 04 – 15 martie. Examenul se va desfăşura în perioada 18 – 22 martie 2024, la sediul Facultăţii de Teologie din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

 Luni, 18 martie 2024

Ora 9.00: Evaluare pastoral-misionară, probă eliminatorie (scris şi oral pentru toţi candidaţii);

Marţi, 19 martie 2024

Ora 9.00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Ora 14.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 20 martie 2024

Ora 9.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

 Condiţii de înscriere şi participare:

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Dosarul candidatului va conţine cererea de înscriere (ANEXA 6) împreună cu documentele specificate. Tematica pentru examenul de capacitate preoţească este disponibilă pe site-ul Mitropoliei Olteniei (ANEXA 5). Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către Î.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie;
 10. Taxa de înscriere (200 ron).

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Sectorul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul. Persoana de contact: Consilier Eparhial PC Pr. Prof. Dr. Adrian Lupu: tel. 0736773368.

04.09.2023: Examen de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, Mitropolia Olteniei organizează Examenul de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2023. Perioada de depunere a dosarelor este 11 – 22 septembrie. Examenul se va desfăşura în perioada 25 – 29 septembrie 2023, la sediul Facultăţii de Teologie din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

 Luni, 25 septembrie 2023

Ora 9.00: Evaluare psihologică şi pastoral-misionară, probă eliminatorie (scris şi oral pentru toţi candidaţii);

Marţi, 26 septembrie 2023

Ora 9.00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Ora 14.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 27 septembrie 2023

Ora 9.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

 Condiţii de înscriere şi participare:

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9.00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de minim 7.00, cu nicio notă sub 6.00 la probele examenului;

Dosarul candidatului va conţine cererea de înscriere (ANEXA-6-Cerere-inscriere-capacitate.pdf (mitropoliaolteniei.ro) împreună cu documentele specificate. Tematica pentru examenul de capacitate preoţească este disponibilă pe site-ul Mitropoliei Olteniei (ANEXA-5-Tematica-capacitate-preoteasca.pdf (mitropoliaolteniei.ro). Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către Î.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie;
 10. Taxa de înscriere (200 ron).

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Sectorul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 11 – 22 septembrie 2023.

Persoana de contact: Consilier Eparhial PC Pr. Prof. Adrian Lupu: tel. 0736773368.

13.02.2023: Examen de capacitate preoțească, sesiunea martie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, Mitropolia Olteniei organizează Examenul de capacitate preoţească, sesiunea martie 2023. Perioada de depunere a dosarelor este 20 februarie – 3 martie. Examenul se va desfăşura în perioada 06 – 10 martie 2023, la sediul Facultăţii de Teologie din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

Luni, 06 martie 2023

Ora 9.00: Evaluare psihologică şi pastoral-misionară, probă eliminatorie (scris şi oral pentru toţi candidaţii);

Marţi, 07 martie 2023

Ora 9.00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Ora 14.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 08 martie 2023

Ora 9.00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

 Condiţii de înscriere şi participare:

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9.00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7.00, cu nici o notă sub 6.00 la probele examenului;

Dosarul candidatului va conţine cererea de înscriere (ANEXA-6-Cerere-inscriere-capacitate.pdf (mitropoliaolteniei.ro) împreună cu documentele specificate. Tematica pentru examenul de capacitate preoţească este disponibilă pe site-ul Mitropoliei Olteniei (ANEXA-5-Tematica-capacitate-preoteasca.pdf (mitropoliaolteniei.ro). Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către Î.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie;
 10. Taxa de înscriere (200 ron).

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Sectorul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 20 februarie – 03 martie 2023.

01.08.2022: Examen de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2022

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2022.

Examenul se va desfăşura în perioada 19-21 septembrie 2022, la sediul Facultăţii de Teologie  din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

Luni, 19 septembrie 2022

Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

Marţi, 20 septembrie 2022

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 21 septembrie 2022

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 05-16 septembrie 2022, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2020/09/tematica-capacitate.pdf

31.01.2022: Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2022

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2022.

Examenul se va desfăşura în perioada 28 februarie – 02 martie 2022, la sediul Facultăţii de Teologie  din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

 

Luni, 28 februarie 2022

            Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

Marţi, 01 martie 2022

            Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 02 martie 2022

            Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

            – Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 14 – 24 februarie 2022, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2020/09/tematica-capacitate.pdf

10.07.2021: Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2021

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2021.

Examenul se va desfăşura în perioada 20-22 septembrie 2021, la sediul Facultăţii de Teologie  din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

 

Luni, 20 septembrie 2021

            Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

Marţi, 21 septembrie 2021

            Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 22 septembrie 2021

            Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

 

            – Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 06-16 septembrie 2021, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa http://old.mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf

01.02.2021: Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2021

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2021.

Examenul se va desfăşura în perioada 09-11 martie 2021, la sediul Facultăţii de Teologie  din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

 

Marţi, 09 martie 2021

            Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

Miercuri, 10 martie 2021

            Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Joi, 11 martie 2021

            Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

 

            – Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 22 februarie – 04 martie 2021, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2020/09/tematica-capacitate.pdf

03.07.2020: Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2020

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2020.

            Examenul se va desfăşura în perioada 21-23 septembriee 2020, la sediul Facultăţii de Teologie  din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program: 

Luni, 21 septembrie 2020

            Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

            Marţi, 22 septembrie 2020

            Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

            Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

            Miercuri, 23 septembrie 2020

            Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

            Condiţii de înscriere şi participare

 

            – Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

            – Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

            – Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

           

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 07-17 septembrie 2020, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

            Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa http://old.mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf 

31.01.2020: Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2020

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2020.

Examenul se va desfăşura în perioada 09-11 martie 2020, la sediul Facultăţii de Teologie  din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program: 

Luni, 09 martie 2020

            Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

Marţi, 10 martie 2020

            Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 11 martie 2020

            Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare 

            – Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 24 februarie – 05 martie 2020, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

12.07.2019: Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2019

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2019.

            Examenul se va desfăşura în perioada 23-25 septembrie 2019, la sediul Facultăţii de Teologie  din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

 Luni, 23 septembrie 2019

            Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

            Marţi, 24 septembrie 2019

            Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

            Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

            Miercuri, 25 septembrie 2019

            Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

            Condiţii de înscriere şi participare

 

            – Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

            – Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

            – Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;           

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 09-20 septembrie 2019, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

            Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf

11.02.2019: Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2019

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2019.

Examenul se va desfăşura în perioada 04-06 martie 2019, la sediul Facultăţii de Teologie  din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

 

Luni, 04 martie 2019

Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

Marţi, 05 martie 2019

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 06 martie 2019

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

 

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 18-28 februarie 2019, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea eparhiei de care aparţine, cu privire la profilul moral al candidatului;
 4. Recomandarea preotului duhovnic;
 5. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 6. Adeverinţă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Cazier judiciar;
 9. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

10.07.2018: Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2018

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2018.

Examenul se va desfăşura în perioada 24-26 septembrie 2018, la sediul Facultăţii de Teologie din Craiova, str. Brestei nr. 24, după următorul program:

Luni, 24 septembrie 2018

Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

Marţi, 25 septembrie 2018

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 26 septembrie 2018

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;
Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 10-21 septembrie 2018, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

– Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;

– Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;

– Recomandarea eparhiei de care apartine, cu privire la profilul moral al candidatului;

– Recomandarea preotului duhovnic;

– Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;

– Adeverinţă medicală;

– Curriculum vitae;

– Cazier judiciar;

– Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

 

09.02.2018 – Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2018

 

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2018.

Examenul se va desfăşura în perioada 12-14 martie 2018, la sediul Facultăţii de Teologie  din Craiova, str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

 

Luni, 12 martie 2018

Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

 

Marţi, 13 martie 2018

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

 

Miercuri, 14 martie 2018

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

 

Condiţii de înscriere şi participare

 

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

 

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 26 februarie – 09 martie 2018, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

 

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae;
 7. Cazier judiciar;
 8. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

 

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

07.09.2017 – Modificare program pentru Examenul de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2017

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2017.

Examenul se va desfăşura în perioada 25-27 septembrie 2017, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare din Craiova, str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

 

Luni, 25 septembrie 2017

Evaluare psihologică şi pastoral-misionară* (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 –oral, pentru toţi candidaţii;

Marţi, 26 septembrie 2017

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 27 septembrie 2017

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

 

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 11-22 septembrie 2017, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae;
 7. Cazier judiciar;
 8. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

*conform hotărârii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei întrunit în ziua de 11.08.2017

 

07.07.2017 – Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2017

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează Examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2017.

Examenul se va desfăşura în perioada 26-27 septembrie 2017, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare din Craiova, str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

Marţi, 26 septembrie 2017

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 27 septembrie 2017

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

 

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul în perioada 11-22 septembrie 2017, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae;
 7. Cazier judiciar;
 8. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

06.02.2017: Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie, 2017

Mitropolia Olteniei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova organizează examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2017.

Examenul se va desfăşura în perioada 28 februarie-01 martie 2017, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare din Craiova, str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

Marţi, 28 februarie 2017

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 01 martie 2017

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

 

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul în perioada 13.02.-24.02.2017, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae;
 7. Cazier judiciar;
 8. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

22.07.2016 – Examen de capacitate, sesiunea septembrie 2016

 

Mitropolia Olteniei organizează examen de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2016, în perioada 19-20 septembrie 2016, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, Str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

Luni, 19 septembrie 2016

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Marţi, 20 septembrie 2016

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul în perioada 01.09.-16.09.2016, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae;
 7. Cazier judiciar;
 8. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

26.01.2016: Examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2016, în Mitropolia Olteniei

Mitropolia Olteniei organizează examen de capacitate preoţească, sesiunea martie 2016, în perioada 01-02 martie 2016, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, Str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

Marţi, 01 martie 2016

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 02 martie 2016

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

 

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova în perioada 15.02.-26.02.2016, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae;
 7. Cazier judiciar;
 8. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate, întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova, se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

15.09.2015 – Examen de capacitate preoţească la Craiova, sesiunea septembrie 2015

Arhiepiscopia Craiovei organizează în perioada 22-23 septembrie 2015 o nouă sesiune pentru examenul de capacitate preoţească. Evaluarea se adresează fiilor duhovniceşti ai Mitropoliei Olteniei, absolvenţi de studii universitate în teologie, specializarea teologie pastorală. Va avea loc, în conformitate cu Metodologia aprobată de Sf. Sinod al BOR, în şedinţa din 9-10 iulie 2008 şi comunicată eparhiilor prin temeiul nr. 1.192/2009, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, Str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

–          marţi, 22 septembrie, de la orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii

–          marţi, 22 septembrie, de la orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor,

–          miercuri, 23 septembrie, de la orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

 

În vederea susţinerii examenului de capacitate preoţească se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului. Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate. Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate. Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului.

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul în perioada 31 august – 17 septembrie a.c., achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul de înscriere va va conţine următoarele documente:

–          cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen,

–          binecuvântarea ierarhului de care aparţine,

–          recomandarea preotului duhovnic,

–          copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă,

–          adeverinţă medicală,

–          curriculum vitae,

–          cazier judiciar,

–          dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

09.03.2015 – Examenul de Capacitate Preoţească, sesiunea 17-18 martie 2015

În conformitate cu prevederile art. 123, al. 1 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolia Olteniei organizează, în perioada 17-18 martie 2015, examen de capacitate preoţească.

Examenul va avea loc la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, Str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

Marţi, 17 martie 2015

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 18 martie 2015

Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul în perioada 23.02.-12.03.2015, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae;
 7. Cazier judiciar;
 8. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

11.02.2014 – Examen de capacitate preoţească în Mitropolia Olteniei

Arhiepiscopia Craiovei organizează în luma martie a anului curent o nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească. Examenul se va desfăşura, în conformitate cu Metodologia aprobată de Sf. Sinod al BOR, în şedinţa din 9-10 iulie 2008 şi comunicată eparhiilor prin temeiul nr. 1.192/2009, în perioada 4-5 martie 2014, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, Str. Brestei, nr. 24, după următorul program:

Marţi, 04 martie 2014

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor;

Miercuri, 05 martie 2014 Orele 9,00 – examen oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul în perioada 17-28 februarie 2014, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae;
 7. Cazier judiciar;
 8. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.

04.09.2013: Examen de capacitate preoţească în Mitropolia Olteniei

Arhiepiscopia Craiovei organizează în perioada 16-18 septembrie 2013, cu binecuvântarea Inaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoţească. Depunerea dosarelor se va face la „Biroul de învăţământ, tineret şi catehizare parohială” din cadrul Centrului eparhial (str. Mitropolit Firmilian, nr. 3, Craiova, Dolj), în perioada 9-13 septembrie a.c. Examenul se va desfăşura la Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei, str. Brestei, nr. 24 şi va consta într-o probă scrisă la materiile Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială, precum  şi o evaluare orală la Omiletică, Catehetică, Muzică şi Liturgică.

La examen se pot înscrie doar absolvenţii de studii universitare în domeniul teologie, specializarea teologie-pastorală, fii duhovniceşti ai celor patru eparhii din Mitropolia Olteniei: Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor. Absolvenţii care au obţinut la fiecare materie cel puţin nota 7, pot accede la ocuparea unui post clerical. Examenul de capacitate preoţească se desfăşoară în conformitate cu normele stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

08.02.2013: Examen de capacitate preoţească în Mitropolia Olteniei

Arhiepiscopia Craiovei organizează în perioada 12 – 14 martie examenul de capacitate preoţească. Perioada de depunere a dosarelor la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei va începe din data de 25 februarie şi se va încheia pe 8 martie. Pe data de 12 martie, candidaţii vor susţine proba scrisă, la materiile Dogmatică, Misiologie şi Administraţie Parohială. Evaluarea orală se va face în zilele de 13 şi 14 martie, la Omiletică, Catehetică, Muzică şi Liturgică. Locaţia aleasă pentru desfăşurarea examenului este Centrul de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova.

La acest examen se pot înscrie doar absolvenţii facultăţilor de teologie, fii duhovniceşti ai celor patru eparhii din Mitropolia Olteniei: Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

Condiţii de înscriere şi participare

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat, pot solicita timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate;

– Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul, în perioada 25 februarie – 8 martie 2013, achitându-se suma de 200 lei pentru înscrierea la examen.

Dosarul va conţine următoarele documente:

 1. Cerere către I.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei pentru înscriere la examen;
 2. Binecuvântarea ierarhului de care aparţine;
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă;
 5. Adeverinţă medicală;
 6. Curriculum vitae;
 7. Cazier judiciar;
 8. Dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.