Informatii generale

1. Conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, art. 123, alin. (3), numirea și transferarea se fac prin concurs, cu excepțiile prevăzute de Statut la art. 39, alin. (1), art. 105, alin. (2), art. 124, alin. (4) și art. 125, alin. (3).

2. Concursul poate fi concurs de dosare sau, acolo unde situația o impune, examen (scris și oral) în cadrul căruia se examinează atât activitatea pastorală anterioară, cât și cunoștințele teologice și abilitățile pastorale ale candidaților.

3. Conform art. 124, alin. (1) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, la parohiile din mediul urban (municipii și orașe), preoții se numesc prin concurs, dintre doctorii, absolvenții de masterat și licențiații în teologie. Aceștia sunt datori să aibă minimum 5 ani vechime în cler și să promoveze examenul de selecționare pentru parohiile din mediul urban.

4. Conform art. 124, alin. (2) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, la parohiile din mediul rural (comune și sate), preoții și diaconii se numesc prin concurs dintre absolvenții de masterat și licențiații în teologie care au promovat examenul de capacitate preoțească.

5. În cazul preoților care solicită transferul, aceștia sunt datori să aibă cel puțin 5 ani de la numire sau de la ultimul transfer.

6. Termenul de depunere a dosarelor de candidatură pentru ocuparea unui post vacant este de cel puțin 30 de zile calendaristice și se anunță odată cu afișarea postului vacant în cauză.

7. Dosarele de înscriere pentru concursurile de numire și transferare a preoților și diaconilor la parohii se depun la Sectorul Administrativ Bisericesc al Sf. Arhiepiscopii a Craiovei, la consilierul administrativ în funcțiune.

8. Date de contact:

Consilier Administrativ:

Pr. Dan CAMEN

Tel.: 0733.504.017 / 0754.035.905

E-mail: administrativ@arhiepiscopiacraiovei.ro