POSTURI VACANTE 2014

18.12.2014 – Posturi clericale vacante în Protoieriile Târgu Jiu Sud şi Craiova Nord

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 18.12.2014, s-a hotărât scoaterea la concurs a trei posturi clericale vacante, după cum urmeză:

  1. post de preot paroh la Parohia Ciutura, Protoieria Craiova Nord, cu 210 familii, categoria IIIA;
  2. post de preot paroh la Parohia Răcarii de Sus, Protoieria Craiova Nord, cu 250 de familii, categoria IC
  3. post de preot slujitor la Paraclisul Sf. Gheorghe al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg. Jiu, Protoieria Tg. Jiu Sud.

Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 18 decembrie 2014 – 21 ianuarie 2015.

05.12.2014 – Posturi clericale vacante în Protoieriile Băileşti, Târgu Cărbuneşti şi Craiova Sud

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 05.12.2014, s-a hotărât scoaterea la concurs a trei posturi clericale, după cum urmeză:

  1. post de preot III la Parohia Desa, Protoieria Băileşti, cu 1300 de familii, categoria I A;
  2. post de preot paroh la Parohia Câmpul Mare, Protoieria Tg. Cărbuneşti, cu 186 de familii, categoria III C – (cu lăcaş de cult în construcţie)
  3. post de preot paroh la Parohia Sf. Grigore Decapolitul (Craiova – zona Selgros), Protoieria Craiova Sud, cu un număr de 200 de familii, categoria III A.

Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 05 decembrie 2014 – 08 ianuarie 2015.

02.12.2014 – Post clerical vacant în Protoieria Tg Jiu Sud

 

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 28.11.2014, s-a hotărât scoaterea la concurs a postului clerical de preot paroh, de la Parohia Hodoreasca, cu un număr de 275 de familii, categoria II A.

Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 28 noiembrie 2014 – 08 ianuarie 2015.

02.12.2014 – Post clerical vacant în Protoieria Craiova Nord.

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 28.11.2014, s-a hotărât scoaterea la concurs a postului clerical de preot II, de la Parohia Filiaşi III, cu un număr de 700 de familii, categoria I.

Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 28 noiembrie 2014 – 08 ianuarie 2015.

28.11.2014 – Examen pentru ocuparea postului clerical vacant de preot II, de la Parohia Rovinari I, Protoieria Tg Jiu Sud.

Arhiepiscopia Craiovei organizează la data de 03.12.2014 examen pentru ocuparea postului vacant de preot II de la Parohia Rovinari I, Protoieria Tg Jiu Sud, după următorul program:

– ora 7,30 – Proba Liturgică (pentru candidaţii clerici), la Catedrala Mitropolitană „Sf. Dumitru” din Craiova

-ora 10,30 – proba orală, pentru toţi candidaţii –  la Centrul Eparhial.

-ora 12,00 – proba scrisă, pentru toţi candidaţii –  la Centrul Eparhial.

Tematica de concurs pentru preoţi se află afişată pe site-ul Mitropoliei Olteniei la pagina Numiri/transferuri/posturi vacante/tematică examen. (https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/12/Tematica-Concurs.pdf)

Întrucât candidaţii mireni nu au posibilitatea de a susţine proba liturgică (proba de slujire) şi memoriul de activitate, aceştia vor fi examinaţi la disciplinele liturgică, muzică şi administraţie parohială, conform tematicii de la examenul de capacitate preoţească, afişată pe site  la pagina Numiri/transferuri – examen capacitate preoţească – programă – tematica (https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf)

Tematica la disciplinele omiletică şi catehetică este comună pentru candidaţi clerici şi mireni şi se găseşte la pagina Numiri/transferuri – posturi vacante – tematică examen. (https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/12/Tematica-Concurs.pdf).

14.11.2014 – Post clerical vacant în Protoieria Băileşti

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 14.11.2014, s-a hotărât înfiinţarea si scoaterea la concurs a postului clerical de preot II, de la Parohia Moţăţei I, Protoieria Băileşti, cu un număr de 580 de familii, categoria I A.

Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 14 noiembrie –  15 decembrie 2014.

13.11.2014 – Examen pentru ocuparea postului clerical vacant de la Parohia Peştişani, Protoieria Tg Jiu Nord

Arhiepiscopia Craiovei organizează la data de 19.11.2014 examen pentru ocuparea postului vacant de preot paroh de la Parohia Peştişani, Protoieria Tg Jiu Nord, după următorul program:

–       ora 7,30 – Proba Liturgică (pentru candidaţii clerici), la Catedrala Mitropolitană „Sf. Dumitru” din Craiova

–       ora 10,30 – proba orală, pentru toţi candidaţii –  la Centrul Eparhial.

–       ora 13.00 – proba scrisă, pentru toţi candidaţii –  la Centrul Eparhial.

Tematica de concurs pentru preoţi se află afişată pe site-ul Mitropoliei Olteniei la pagina Numiri/transferuri/ posturi vacante/tematică examen. (https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/12/Tematica-Concurs.pdf)

Întrucât candidaţii mireni nu au posibilitatea de a susţine proba liturgică (proba de slujire) şi memoriul de activitate, aceştia vor fi examinaţi la disciplinele liturgică, muzică şi administraţie parohială, conform tematicii de la examenul de capacitate preoţească, afişată pe site  la pagina Numiri/transferuri à examen capacitate preoţească à programă à tematica (https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf)

Tematica la disciplinele omiletică şi catehetică este comună pentru candidaţi clerici şi mireni şi se găseşte la pagina Numiri/transferuri à posturi vacanteàtematică examen. (https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/12/Tematica-Concurs.pdf).

07.11.2014 – Post clerical vacant în Protoieria Craiova Sud

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 07.11.2014, s-a hotărât scoaterea la concurs a postului clerical vacant de preot II, de la Parohia Romaneşti, Protoieria Craiova Sud, cu un număr de 1000 de familii, categoria I A.

Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 07 noiembrie –  09 decembrie 2014.

31.10.2014. Se prelungeşte termenul pentru depunerea dosarelor în vederea ocupării posturilor clericale de la parohiile Oota şi Rovine-Craiova.

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei din data de 31.10.2014, s-a hotărât prelungirea perioadei pentru depunerea dosarelor pentru ocupare postului vacant de preot III de la Parohia Oota, şi a postului vacant de preot paroh de la Parohia Rovine Craiova,  pentru încă 30 de zile. Dosarele pentru ocuparea acesor posturi se pot depune la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 31 octombrie – 03 decembrie 2014.

31.10.2014 – Posturi clericale vacante în Protoieria Băileşti.

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhail al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 31.10.2014, au fost scoase la concurs trei posturi clericale vacante, după cum urmează:

1. Post de preot paroh la Parohia Poiana Mare I  Nord, cu un număr de 350 de familii, categoria I B. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 31 octombrie – 03 decembrie.

2. Post de preot paroh la Parohia Unirea II, cu un număr de 590 de familii, categoria I A.
Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 31 octombrie – 03 decembrie.

3. Post de preot II la Parohia Ciupercenii Vechi, cu un număr de 660 de familii, categoria I A.

Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 31 octombrie – 03 decembrie.

10.10.2014 – Post de preot II la Parohia Pociovaliştea, Protoieria Tg. Cărbuneşti

 

 

 

 

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 10.10.2014, s-a hotărât înfiinţarea şi scoaterea la concurs a postului clerical de preot II, la Parohia Pociovaliştea, Protoieria Tg. Cărbuneşti,
cu un număr de 280 de familii, categoria a II a. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 10.10 – 11.11.2014.

17.10.2014. Se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru ocupare postului de preot II de la Parohia Rovinari.

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei din data de 17.10.2014, s-a hotărât prelungirea perioadei pentru depunerea dosarelor pentru ocupare postului vacant de preot II de la Parohia Rovinari I, pentru încă 30 de zile. Parohia este de categoria I A şi dispune de 2800 de familii. Dosarele pentru ocuparea acestui post se pot depune la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 17 octombrie – 18 noiembrie 2014.

06.10.2014 – Posturi clericale vacante în protoieriile Craiova Sud şi Tg Jiu Nord

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhail al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 03.10.2014, au fost scoase la concurs două posturi clericale vacante, după cum urmează:

1. Post de preot paroh la Parohia Peştişani, Protoieria Tg Jiu Nord, cu un număr de 300 de familii, categoria I B. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 03.10 – 04.11.2014.

2. Post de preot II la Parohia Lişteava, Protoieria Craiova Sud, cu un număr de 500 de familii, categoria I A.
Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 03.10 – 04.11.2014.

26.09.2014 –  Posturi clericale vacante în Protoieriile Craiova Nord, Craiova Sud şi Băileşti.

În urma şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhail al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, din data de 26.09.2014, au fost scoase la concurs trei posturi clericale vacante, după cum urmează:

1. Post de preot paroh la Parohia Rovine-Craiova, Protoieria Craiova Nord, cu un număr de 2.200 de familii, categoria I A. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 26.09 – 28.10.2014.

2. Post de preot III la Parohia Oota din Craiova, Protoieria Craiova Sud, cu un număr de 4.800 de familii, categoria I A. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 26.09 – 28.10.2014.

3. Post de preot II la Parohia Caraula, Protoieria Băileşti, cu un număr de 680 de familii, categoria I A. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 01.10 – 04.11.2014.

16.09.2014 – Post vacant de preot în Parohia Rovinari I, judeţul Gorj

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs postul vacant de preot II la Parohia Rovinari I, din Protoieria Târgu Jiu, judeţul Gorj. Parohia este de categoria I A şi dispune de 2800 de familii. Dosarele pentru ocuparea acestui post se pot depune la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2014.

28.08.2014 – Posturi clericale vacante la Parohiile Lişteava şi Foişor

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs, începând cu data de 1 septembrie 2014, două posturi vacante de preot paroh. Parohiile libere sunt Lişteava, din Protoieria Craiova Sud, judeţul Dolj (cu 500 de familii, categoria I) şi Foişor, din Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj ( cu 100 de familii, de categoria a III-a). Dosarele candidaţilor ce începlinesc condiţiile de participare pot fi depuse la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei, în intervalul 1 septembrie – 1 octombrie 2014.

22.08.2014 – Două posturi clericale vacante în Protoieriile Tg. Cărbuneşti şi Craiova Sud

În urma şedinţei de Permanenţă din data de 22 august 2014 au fost scoase la concurs două posturi clericale vacante de preot paroh pentru parohiile Jupâneşti şi Prunet. Parohia Jupâneşti face parte din Protopopiatul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, are 340 de familii şi este de categoria II B. Parohia Prunet face parte din Protopopiatul Craiova Sud, judeţul Dolj, are 150 de familii şi este clasată în categoria a III-a. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la examen se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 22 august – 24 septembrie 2014.

22.08.2014 – Se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru parohiile Izvoarele şi Vârţ

Arhiepiscopia Craiovei prelungeşte cu 30 de zile (22 august – 24 septembrie 2014) termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea parohiilor Izvoare şi Vârţ. Astfel, în Parohia Izvoarele (din Protopopiatul Băileşti, jdeţul Dolj, de categoria I C şi 470 de familii) este vacant postul de preot II, iar în Parohia Vârţ (din Protoieria Tg. Jiu Sud, judeţul Gorjm cu 220 de familii, categoria II C) este vacant postul de preot paroh.

21.07.2014 – Post vacant de preot paroh la Parohia Bechet II

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs postul de preot paroh la Parohia Bechei II, din Protoieria Craiova Sud, judeţul Dolj. Parohia Bechet II este de categoria  I, cu 600 de familii. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la concurs pot fi depuse: în intervalul 18 iulie – 27 iulie – la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei; 27 iulie – 17 august – la Secretariat; 18 – 19 august – la Sectorul Administrativ.

12.07.2014 – Post vacant de preot paroh la Parohia Făcăi, judeţul Dolj

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs postul de preot paroh la Parohia Făcăi, din Protoieria Craiova Sud, judeţul Dolj. Parohia Făcăi este de categoria a II-a, cu 300 de familii. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la concurs pot fi depuse: în intervalul 11 iulie – 27 iulie – la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei; 27 iulie – 17 august – la Secretariat; 18 – 19 august – la Sectorul Administrativ.

07.07.2014 – Trei posturi clericale vacante în Protoieriile Craiova Nord şi Tg. Jiu Sud

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs trei posturi de preot paroh la Parohiile: Murgaşi – Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj (cu 400 de familii, categoria a II-a); Romaneşti – Protoieria Tg. Jiu Sud, judeţul Gorj (cu 270 de familii, categoria I A) şi Vârţ – Protoieria Tg. Jiu Sud, judeţul Gorj (cu 220 de familii, categoria II C). Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile stature pentru participare la concurs pot fi depuse până pe data de 19 august 2014, la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei.

16.06.2014 – Post de preot II vacant în Parohia Izvoarele

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs, începând cu data de 13 iunie 2014,  postul vacant de preot II la Parohia Izvoarele, din Protopopiatul Băileşti, judeţul Dolj. Parohia Izvoarele este de categoria I C şi dispune de 470 de familii. Dosarele candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile stature pentru participare la concurs pot fi depuse până pe data de 15 iulie 2014, la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei.

21.05.2014 – Post vacant de preot la Parohia „Sfântul Calinic” din Craiova

Arhiepiscopia Craiovei prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea postului de preot IV la Parohia „Sfântul Calinic Cernicanul” din Craiova, Protoieria Craiova Sud, până pe data de 16 iunie 2014. Parohia „Sfântul Calinic” este de categoria IA, cu 4700 de familii. Dosarele pot fi depuse la Sectorul Administrativ, de luni, până vineri, în intervalul 8,00 – 16,00.

14.05.2014 – Cinci posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Craiovei

Arhiepiscopia Craiovei scoate la cocurs cinci posturi clericale vacante, începând cu data de 9 mai 2014. Astfel, în Protoieria Craiova Sud este vacant postul de preot paroh la Parohia Zănoaga (categoria I, cu 500 de familii) şi postul de preot paroh la Parohia Radomir (categoria II, cu 250 de familii). În Protopopiatul Craiova Nord este scos la concurs postul vacant de preot paroh la Parohia Branişte II (categoria I, cu 510 familii). De asemenea, în Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti este vacant postul de preot paroh în Parohia Giurcu (categoria II B, cu 300 de familii). Totodată, se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea postului de preot paroh la nou înfiinţata Parohie Câmpu Mare, din Protoieria Târgu Jiu Sud (categoria III, cu 276 de familii şi biserică în construcţie). Dosarele de participare la concursul de ocupare a sus amintitelor posturi clericale port fi depuse la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în intervalul 9 mai – 9 iunie 2014.

11.04.2014 – Post vacant de preot la Parohia „Sfântul Calinic Cernicanul” din Craiova

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs postul vacant de preot IV la Parohia „Sfântul Calinic Cernicanul” din Craiova. Cei care îndeplinesc condiţiile statutare pentru participarea la concurs pot depune dosarela la Sectorul Administrativ eparhial, în perioada 10 aprilie – 12 mai.

Parohia „Sfântul Calinic Cernicanul” este de categoria I A, cu 4700 de familii.

03.04.2014 – Post vacant de preot paroh la Parohia Hurezani I

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs postul vacant de preot paroh la Parohia Hurezani I, din Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. Absolvenţii de studii universitate în teologie, specializarea teologie-pastorală, care îndeplinesc condiţiile statutare pentru ocuparea acestui post, pot depune dosarele la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei în perioada 2 aprilie – 7 mai 2014.

Parohia Hurezani I este de categoria I C, cu 270 de familii şi a rămas vacantă în ruma trecerii la Domnul a preotului Emilian Vlăduţ.

26.03.2014 – Examen pentru parohiile Motru I şi Adormirea Maicii Domnului – Băileşti

Examenul pentru ocuparea posturilor vacante de preot II la parohia Motru I, din Protoieria Târgu Jiu Nord şi preot III la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Băileşti, din Protopopiatul Băileşti, judeţul Dolj, se va desfăşura în data de 1 aprilie 2014, la Centrul de Restaurare, Vizualizare şi Conservare al Facultăţii de Teologie din Craiova. Astfel, de la orele 9,00, candidaţii vor susţine proba scrisă, iar de la 13,00 vor fi evaluaţi la probele orale.

Tematia pentru examen este afişată pe situl oficial al Arhiepiscopiei Craiovei, la rubrica Numiri/Transferuri, după cum urmează: pentru Teologie Dogmatică, Misiologie, Omilie şi Cateheză – la Posturi Vacante – Tematică Concurs (vezi: https://mitropoliaolteniei.ro/?page_id=6824) şi pentru disciplinele practice (Liturgică, Muzică Bisericească şi Administraţie Parohială) – la Examen Capacitate Preoţească – Programă (vezi: https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf).

26.03.2014 – Post vacant de preot paroh, la Parohia Câmpu Mare, judeţul Gorj

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs postul vacant de preot paroh la nou înfiinţata parohie Câmpu Mare, din Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. Parohia se încadrează în categoria IIIC, cu 186 de familii şi lăcaş de cult în construcţie. Dosarele pentru ocuparea acestui post se pot depune la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 21 martie – 28 aprilie 2014.

19.03.2014 – Post vacant de preot la Parohia Săuleşti, judeţul Gorj

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs postul de preot II la Parohia Săuleşti (cu 350 de familii, în categoria I B), din Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. Dosarele candidaţilor se vor depune la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 14 martie – 21 aprilie 2014.

18.02.2014 – Trei parohii vacante în Arhiepiscopia Craiovei

Arhiepiscopia Craiovei prelungeşte termenul de înscriere pentru concursul de ocupare a următoarelor posturi clericale vacante: preot II la Parohia Motru I (2000 de familii, cat. I) – Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj;  preot III la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Băileşti (cu 1200 de familii, cat. I A) – Protoieria Băileşti, judeţul Dolj şi preot paroh la Parohia Covrigi (categoria IB, cu 380 de familii), din Protoieria Târgu Jiu Sud, Judeţul Gorj.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 17 martie 2014. Înscrierile se vor face la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopie Craiovei.

10.01.2014 – Patru posturi clericale vacante în Protoieriile Tg. Jiu Nord, Craiova Nord şi Băileşti

Arhiepiscopia Craiovei scoate la concurs patru posturi clericale vacante, începând cu data de 10 ianuarie 2014. Primul dintre ele este de preot II la Parohia Motru I (2000 de familii, cat. I), în Protoieria Tg. Jiu Nord, vacantat prin decesul P.C. Pr. Hoară Marcel. Cel de al doilea, de preot paroh la Parohia Botoşeşti-Paia (400 de familii, cat. II), în Protopopiatul Craiova Nord, s-a vacantat prin decesul P.C. Pr. Ion Bidilici. Tot în Protoieria Craiova Nord se scoate la concurs postul vacant de preot paroh la nou înfiinţata parohie Urdiniţa (400 de familii, cat. II). Ultimul post clerical scos la concurs de Arhiepiscopia Craiovei este cel de preot III la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Băileşti (cu 1200 de familii, cat. I A).

Dosarele candidaţilor pot fi depuse până pe data de 10 februarie 2014, la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei.