Mănăstirea Cârcea

Stareță:

Stavr. Eleodora Cristofir

Tel.: 0764.333.567

Site-ul mănăstirii:

http://www.manastireacarcea.ro/index.html

Adresa:

Str. Mănăstirii, nr. 1, Sat Cârcea,

Com. Cârcea, județul Dolj, Cod poștal 207206

Istoric

Tradiţia orală spune că aici, cu secole în urmă, a fost un aşezământ monahal pentru călugări. Există chiar o cruce mare din piatră cu inscripţii chirilice, la 15 m de altarul actualei biserici care atestă că în acest loc a existat, cu secole în urmă, un locaş monahal. Bătrânii satului spun că, pe vremuri, luau apă din „fântâna călugărilor“, iar la 500 m sud-est de mănăstire este un deal numit „la călugări“ unde acum este un cimitir şi o mică biserică.

Temelia actualei mănăstiri Cârcea s-a turnat cu patruzeci de ani în urmă de către familia Cristofir, dar vremurile neprielnice din perioada comunistă au împiedicat ridicarea ei. După revoluţia din 1989, la cererea credincioşilor, inclusiv a familiei Cristofir, ÎPS Mitropolit Nestor Vornicescu a dat binecuvântarea pentru înfiinţarea mănăstirii.

Din râvnă pentru Dumnezeu, familia Cristofir (Ioachim şi soţia sa) a donat întreaga avere strămoşească pentru construirea mănăstirii. Dumnealor provin din familii de preoţi. Din aceste familii se trag şi unii călugări de la mănăstirea Popânzăleşti. În prezent, familia Cristofir face parte din obştea monahală de la Maglavit şi Cârcea. Maica stareţă care a venit de la mănăstirea Tismana la Cârcea este fiica acestei familii. Cu multă râvnă şi osteneală a reuşit să construiască biserica din zid şi unele clădiri pentru chilii şi să adune o obşte cu 10 vieţuitoare.