Mănăstirea Crasna

Stareț:

Protos. Nifon Aftanache

Tel.: 0253.474.471

Adresă:

Comuna Crasna, județul Gorj

Istoric

Biserica schitului a fost zidită în anul 1636, de Pitarul Dimitrie Filișanu. Biserica este în formă de cruce, cu pridvor închis, pictură în frescă. Se remarcă tabloul votiv și tâmpla cu portretul lui Matei Basarab și al Mitropolitului Ștefan. Între anii 1642-1643, Matei Basarab atestă dreptul schitului asupra moșiilor lui Dimitrie Filișanu. Cele mai importante restaurări și reparații s-au făcut între anii 1936-1938, de Comisia Monumentelor Istorice.

În prezent așezământul se află în curs de restaurare: s-a consolidat și restaurat clădirea principală și s-a schimbat acoperișul tuturor clădirilor. Se află în fază de proiect o nouă construcție în care se vor afla chilii, trapeza, biblioteca etc. Hramul Sfintei mănăstiri este Sfântul Nicolae.