Mănăstirea Dealu Mare

Stareță:

Monahia Pahomia Pascu

Tel.: 0253.334.453

Adresă:

Comuna Borăscu, județul Gorj

Istoric

Este o mănăstire ortodoxă de maici, ce a fost zidită în 1865 de către Constantin Săvoiu. Biserica a fost zidită în stilul clasic italian având zidurile groase de peste 80 cm. Interiorul este compartimentat în altar, naos și pronaos. Catapeteasma din lemn, sculptată, se înalță până la arcada bolții. Are o turlă înfundată pe naos de forma octogonală. Ușa de la intrare este simplă, din lemn. Acoperișul este din tablă de arama, iar pardoseala este din placi mari de beton, acoperite cu granit. Altarul este luminat de o singură fereastră mare pe peretele din răsărit. Naosul primește lumina prin câte o fereastră dublă pe fiecare parte, prevăzută cu grilaj metalic la mijloc. Sfânta mănăstire are două hramuri: „Adormirea Maicii Domnului” (15 august) si „Sfinții Împărați Constantin si Elena” (21 mai).