Mănăstirea Icoana

Stareță:

Monahia Teodora Ilie

Tel.: 0745.524.953

Adresa:

Sat Cărpiniș, Comuna Crasna, județul Gorj

Istoric:

Această mănăstire este cea mai nouă din Gorj, construcția lăcașului de cult din cărămidă fiind încheiată în 2014. Este aşezată în zona pitorească din nordul județului Gorj, la poalele muntelui Parâng și a fost înființată în anul 1996 la inițiativa Comitetului de binefacere „Icoana” din Bucureşti, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca mănăstire de maici cu viaţă de obște. Terenul a provenit din moștenirea părintească a familiei preotului Ioan Popescu, care l-a donat Bisericii. Viaţa monahală din noua mănăstire a început chiar cu lucrările de construcție a chiliilor în vara anului 1997. Apoi a fost adusă şi biserica din lemn căreia i s-a dat hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, iar în anul 2008 a început ridicarea bisericii celei mari. Arhitectura bisericii amintește de caracteristicile stilului brâncovenesc: forma de treflă, o singură turlă pe naos și pridvor în față. Pictura bisericii este în stil bizantin, realizată în frescă. În 2014 s-au finalizat lucrările de construcție și pictură a bisericii. Sfânta mănăstire are hramul „Sfinți Martiri Brâncoveni” (16 august).