Mănăstirea „Sf. Împărați Constantin și Elena și Sf. Dumitru” – Hurezani

Stareț:

Ieromonah Roman Topolniceanu

Tel.: 0723.304.822

Adresă:

Comuna Hurezani, județul Gorj

Istoric

Anul începerii construcției este, probabil, 1842, anul terminării 1843, când s-a și pictat și sfințit. Biserica este construită în stil brâncovenesc, iar pisania menționează ca ctitori familia Hurezanu. Alți ctitori care au contribuit la ridicarea acestui sfânt lăcaș sunt enumerați în proscomidiar.

O lungă perioadă de timp, începând cu anul 1900, biserica a funcționat ca și capelă de cimitir. După anul 1970 biserica a fost abandonată, suferind o degradare accentuată. În urma demersurilor comunității locale, care a cerut Mitropoliei Olteniei înființarea unui așezământ monahal, ca urmare a ședinței Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, din data de 19.03.2015, s-a hotărât, în baza art. 75, alin. 1 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, înființarea unui așezământ monahal cu rang de mănăstire, cu titulatura „Mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Dumitru”- Hurezani.