Mănăstirea Vișina

Stareț:

Ieromonah Irodion Breaz

Tel.: 0253.463.333

Adresă:

Bumbești-Jiu, județul Gorj

Istoric

Mănăstirea Vișina, aflată la ieșirea din defileul Jiului, pe șoseaua ce leagă orașul Târgu-Jiu de Petroșani – la 14 kilometri de Târgu-Jiu – este o mănăstire cu obște de călugări, purtând hramul Sfânta Treime. Din documentele vremii, nu avem foarte multe date privind mănăstirea, însă dintre cele pe care le avem, sunt unele care vorbesc despre începuturile mănăstirii. Astfel, documentul lui Neagoe Basarab din 14 decembrie 1514, pomenește pe primul egumen cunoscut al mănăstirii – egumenul Grigorie. La data de 22 aprilie 1519 (7027), domnitorul Neagoe Vodă, printr-un hrisov din Pitești confirma acestei mănăstiri de la Vișina stăpânire peste jumătate din moșia Baiului, Porcenii de la gura Jiului. De la vechea mănăstire nu s-au păstrat urme ale chiliilor sau ale zidurilor de incinta, apele Jiului distrugând eventualele ruine de pe latura estica prin măcinarea treptată a malului. Astăzi mai pot fi văzute doar ruinele bisericii principale.

Actul de hotărâre a reconstituirii Mănăstirii Vișina a fost încheiat la data de 19 octombrie 1994, în prezența academicianului doctor Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei. Prin hotărârea nr.7538 a Sfântului Sinod al e – adresa nr. 2708/1994 – s-a reînființat mănăstirea Vișina, păstrându-se hramul inițial. Sfânta mănăstire are hramul „Sfânta Treime”.