Sectorul Social, Filantropic și Misionar

Sectorul Social, Filantropic și Misionar

Consilier:

Diac. Boroată Petre Gabriel
Tel./Fax: 0251.521.040
Tel.: 0754.031.850
E-mail: social@arhiepiscopiacraiovei.ro


Asociația VASILIADA:

Președinte executiv:

Pr. Dr. Mihail Florin

Tel./Fax: 0351.178.358

Tel.: 0772.022.362

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro 

 – Prezentare Generală –

Activitatea de asistență socială în cadrul Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei se desfăşoară atât la nivelul structurilor proprii (parohii, mănăstiri, rețeaua de birouri de asistență socială), cât şi prin intermediul organizației non-guvernamentale ce funcționează cu binecuvântarea acesteia – Asociația Vasiliada (http://www.asociatiavasiliada.ro/).

Viziunea noastră reprezintă o lume în care nimeni nu se simte singur şi părăsit, în care dragostea lui Dumnezeu şi a semenilor sunt percepute şi împărtășite, o societate în care oamenii şi-au recâștigat pacea sufletească, şi-au acceptat condiţia (ceea ce sunt şi ceea ce au),  iar atunci când doresc mai mult o fac cu discernământ, responsabilitate, dragoste şi teamă de Dumnezeu.

Misiunea noastră este să oferim servicii de asistență socială persoanelor care au nevoie de ajutor, nediscriminatoriu, necondiționat şi cu dragostea cu care Iisus Hristos ne-a poruncit.

Scopul nostru este sprijinirea persoanelor aflate în dificultate și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale defavorizate.

 

Obiective

1. Furnizarea de servicii sociale primare și specializate, precum și servicii de îngrijire social-medicală, conform prevederilor legale în vigoare.

2. Crearea si menținerea unor rețele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se afla în situații de dificultate.

3. Colaborarea și dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale administrației publice centrale și locale, precum și cu alte instituții de stat sau private care desfășoară activități în domeniu.

4. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării și sensibilizării acesteia prin: organizarea de conferințe, seminarii, mese rotunde, dezbateri etc; editarea de publicații (reviste, broșuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic; desfășurarea de campanii publice în vederea implicării comunității în rezolvarea unor probleme sociale.

5. Participarea activă la elaborarea și aplicarea politicilor sociale, strategiilor și planurilor de acțiune la nivel național, județean și local.

6. Efectuarea de studii și cercetări sociale referitoare la diferite problematici și fenomene sociale.

 

Grupuri țintă

·         persoane lipsite de condiții minime de trai (adăpost, hrană, igienă, asistență medicală, afecțiune familială);

·         copii ai străzii și tineri post-instituționalizați;

·         copii si tineri infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA;

·         comunități de etnie roma cu risc social;

·         persoane cu dizabilități fizice, psihice și/sau sociale;

·         persoane abandonate sau cu risc de abandon (școlar, familial, social);

·         persoane vârstnice;

·         persoane abuzate (fizic, psihic) intrafamilial sau extrafamilial;

·         persoane rezidente în instituții de ocrotire sau de detenție;

·         persoane afectate de calamități naturale;

·         persoane afectate de droguri, prostituție, alcool, vagabondaj;

·         familii nevoiașe cu mulți copii și/sau monoparentale;

·         femei singure însărcinate.

 

Programe:

În brațele mamei – Program de sprijin pentru copil și familie;

Egalitatea între oameni, imună la virusul HIV – Program de sprijin pentru copil și tineri sero-pozitivi;

Eficient, nu deficient! – Program de asistență pentru persoanele cu dizabilități;

Ajutor de urgență – Program de asistare a persoanelor aflate în situații de criză.

Așezăminte Sociale:

Centrul pentru copii “Aripi de Lumină” – Craiova;

Centrul social “Sf. Stelian” – Com. Lipovu, jud. Dolj;

Centrul de informare și consiliere – “Sf. Ecaterina”;

Centrul social  “Sf. Vasilie” – Tg. Jiu, jud. Gorj.