Adunarea Eparhiala

                Adunarea Eparhială este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, culturale şi economice ale Eparhiei. Se compune din reprezentanţi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni. Numărul membrilor Adunării Eparhiale este de treizeci. Activitatea Adunării Eparhiale este împărţită pe comisii:

Comisia administrativ-bisericească:
– Pr. Tătaru Vasile + preşedinte
 
Comisia culturală şi educaţională:
– Pr. prof. Ştefan Resceanu – preşedinte
 
Comisia economică, bugetară şi patrimonială:
– Pr. Tăbăcaru Dumitru – preşedinte
 
Comisia social-filantropică:
– Pr. Chiată Pantelimon – preşedinte
 
Comisia organizatorică, juridică şi de validare:
– Pr. Iliescu Ionel – preşedinte