ÎPS Mitropolit Academician Dr. IRINEU

Înalt Preasfinţitul Părinte Academician Dr. IRINEU ION POPA

Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei
 
Prenume: Ion Irineu
Nume: Popa
Data naşterii: 16 noiembrie 1957
Locul naşterii: Perişani – Vâlcea
Părinţi: Gheorghe şi Maria
Mânăstirea de metanie: Frăsinei – Vâlcea
Numele de călugărie: Irineu
 

II. STUDII:

Şcoala primară în satul natal.

1975 – 1980, Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova.

1981–1985, cursuri de licenţă în teologie la Institutul Teologic din Bucureşti, obţinând titlul de licenţiat în teologie cu teza „Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”.

1985–1986, cursuri de doctorat, secţia istorie, specialitatea Patrologie, la Institutul Teologic din Bucureşti.

1986–1987, cursuri de limbă şi literatură franceză, la Facultatea de Litere din Grenoble.

1986–1990, cursuri de doctorat în teologie, specialitatea Dogmatică, la Institutul Saint Serge din Paris, cu teza de doctorat „La personne et la communion des personnes dans la Theologie de Saint Basile le Grand, cu calificativul „magna cum laude”.

1989 – 1990, cursuri de limbă engleză în Londra.

1990 – 1991, cursuri de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim.

2002 – 2005, cursuri de doctorat în drept, specialitatea Drept Civil, la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova.

2005, Doctor în Drept Civil al Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova cu teza: „Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”, conducător ştiinţific, Acad. Prof. Univ. Dr. Ion Dogaru, calificativ obţinut „Cum laude”.

 

III. HIROTONII ŞI HIROTESII:

1991, 6 septembrie, prin hotărârea Sfântului Sinod, promovat Arhiereu Vicar la Sfânta Episcopie a Râmnicului.

1991, 6 octombrie, hirotonit Arhiereu cu numele de Slătineanul.

Din 2003, secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea Sfinţilor români, din cadrul Sfântului Sinod.

Din 2000, referent pentru manuale de Religie din cadrul comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod.

Din 8 iulie 2008, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei.

 

IV. ACTIVITATE ACADEMICĂ:

1990 – 1991, profesor de Istoria Bisericii Universale, la Institutul Saint Serge din Paris.

1991 – 1994, profesor de Istoria Culturii şi Civilizaţiei Bizantine la Facultatea de Teologie din Craiova, prin transfer de la Institutul Saint Serge din Paris.

1994 – 1997, profesor de Teologie Dogmatică şi Teologie Morală, Facultatea de Teologie din Craiova.

1997, profesor titular la catedra de Teologie Dogmatică, Facultatea de Teologie din Craiova.

1999 – 2001, profesor de Teologie Morală la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu.

2004, Şef de catedră la Facultatea de Teologie din Craiova.

2008, Decan al Facultăţii de Teologie din Craiova.

2009, Reprezentant ales în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene, Lyon.

2009, Conducător de doctorat pentru disciplina Teologie Dogmatică şi spiritualitate ortodoxă.

2010, Membru de onoare al Academiei Române.

2011, Decan al Facultăţii de Teologie din Craiova.

 

A. PARTICIPĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE (CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, ATELIERE)

 1. Pomeyrol – Franţa, 1-6 august 1991. Colocviul interconfesional, „A trăi în comuniune Evanghelia lui Hristos”.
 2. Atena, 20-25 martie 1993. Congresul internaţional iudeo creştin ortodox „Dificultăţi şi progrese în dialogul nostru”.
 3. Lyon – Franţa, 3-7 aprilie 1997. Simpozionul interdisciplinar „Le developpement economique un defi pour la foi chretienne”.
 4. Caransebeş, 16-18 noiembrie 2001. Simpozionul internaţional „Pâinea şi vinul sacru”.
 5. Râmnicu Vâlcea, 25-26 octombrie 2001. Seminarul dedicat a „50 de ani de activitate a Arhivelor Naţionale Direcţia Judeţeană Vâlcea”.
 6. Nicosia – Cipru, 8-11 martie 2002. Congresul Internaţional „Meeting of Religions and cultures”.
 7. Bose – Italia, 15-17 septembrie 2002. Congresul al X-lea ecumenic internaţional, „Sfântul Simeon Noul Teolog şi monahismul constantinopolitan”.
 8. Torino, 19-21 septembrie 2002. Congresul Ecumenic Internaţional, „Optina pustiniei şi paternitatea spirituală”.
 9. Praglia – Italia, 24-26 septembrie 2003. Colocviul ecumenic internaţional „Biserica şi societatea”.

10.  Mânăstirea Sâmbăta 29-30 aprilie 2004.Colocviul internaţional, „Ortodoxia  – parte integrantă din spiritualitatea şi cultura europeană”.

11.  Participare la colocviul ecumenic internaţional „Sfântul Atanasie Atonitul şi Muntele Atos”, Torino 10 – 14 septembrie 2004.

12.  Bose – Italia, 15 – 19 septembrie 2004. Colocviul ecumenic internaţional cu tema „Rugăciunea lui Iisus în Rusia secolului  XIX”.

13.  Craiova 2-4 februarie 2006. Simpozionul Internaţional cu tema „Fenomenul administrativ în spaţiul european”.

14.  Arad,  30-31 martie 2006.  Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică cu tema „Teologia Dogmatică Ortodoxă la începutul celui de al III lea mileniu”.

15.  Râmnicu Vâlcea, 20 mai 2006, al XI lea simpozion medical în cadrul Policlinicii Straubing cu tema Situaţia actuală a transplantului de organe în România (aspecte medicale, etice, financiare, juridice, politice).

16.  Mânăstirea Tismana, 23 septembrie 2006. Simpozionul „Rolul Sfântului Nicodim în monahismul românesc”.

17.  Mânăstirea Sâmbăta, 16-19 octombrie 2006. Colocviul Toward Jerusalem Concil Two (TJC II) Spre al doilea sinod de la Ierusalim.

18.  Turnu Severin, 16 decembrie 2006. Simpozionul organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei, Cuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana – 600 de ani de la naşterea sa în ceruri.

19.  Sibiu, 4 – 9 septembrie 2007. A treia Adunare  Ecumenică a Bisericilor Europene (AEE3), ca moderator pentru comisia de spiritualitate.

20.  Bucureşti, 22-23 mai 2008, al doilea colocviu naţional de Teologie Dogmatică, cu tema „Metode de cercetare în Teologia Dogmatică Ortodoxă”. Am susţinut conferinţa cu tema „Teoria medierii Logosului înomenit în teologia şi trăirea mistică a Sfântul Maxim Mărturisitorul”,.

21.  Tismana, 2009, Colocviul studenţesc, Exegeză şi ermineutică în opera Sfinţilor părinţi Capadocieni.

22.  Sibiu, 14-17 mai 2009, Lucrările conferinţei cu participare internaţională, Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii.

23.  Lyon, 17-20 iulie 2009. Conferinţa Bisericilor europene.

24.  Bucharest, 29 Iunie – 3 Iulie, 2009, Orthodox Peace Ethics in Eastern and Oriental Christianity, cu conferinţa Nationalism and Orthodoxy in Father Dumitru Stăniloae’s Thinking.

25.  Lyon, Franţa, 14-21 Iulie 2009, întrunirea celei de a 13 Adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene, Ales membru în Comitetul Central.

26.  Sibiu, 14-16 mai 2009, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Conferinţa Internaţională: Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii, cu referatul: Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om ca să-l îndumnezeiască pe om în decursul istoriei.

27.  Chambesy – Elveţia,  6-13 iunie 2009, a participat, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, la, la Cea de-a IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, cu tema: Diaspora ortodoxă.

28.  Bucureşti, Palatul Patriarhiei, 29 iunie – 2 iulie 2009, a participat la Consultaţia Ortodoxă pe tema învăţăturii şi practicii privind etica păcii în Biserica Ortodoxă, organizată de către Patriarhia Română în colaborare cu Institutul pentru Teologie şi Pace, Consiliul Mondial al Bisericilor şi Institutul pentru Studii despre Pace în Creştinismul Răsăritean.

29.  Turnu Severin, 31 august 2009, Conferinţa „Teologie şi cultură în gândirea Sfinţilor Ierarhi Capadocieni”, organizată de Episcopia Severinului şi Strehaiei, a prezentat prelegerea Îndumnezeirea omului după Sf. Vasile cel Mare.

30.  Bucharest, October 15-17, 2009, Symposium, God the Father and the life of the Holy Trinity, cu conferinţa Sfânta Treime, taina deplinei comuniuni a Persoanelor distincte.

31.  Bucureşti, 1-4 noiembrie, 2009, Congresul Internaţional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare, cu referatul Persoană şi comuniune de persoane în gândirea Sfântului Vasile cel Mare.

32.  Geneva, 18-19 Decembrie 2009, întrunirea Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene KEK. Ales membru în forumul Comitetului Central.

33.  Belgrad, 1-4 octombrie 2010, a condus delegaţia BOR la întronizarea Patriarhului Irineu al Bisericii Ortodoxe Sârbe.

34.  Bucureşti, 2012, 15-16 mai 2012. Participare la Simpozionul internaţional de teologie „Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor”, cu referatul: „Mântuitorul Iisus Hristos vindecătorul afectelor firii umane”.

35.   Sâmbăta de Sus, 2012, 4-8 iunie. Participare la Conferinţa internaţională „Strenghthening the Soul”, cu referatul L’ Assistance religieuse orthodoxe dans les prisons du point de vue moral-theologique et juridique.

36.  Tismana, 2012, 25-27 iulie. Participare la lucrările Simpozionului naţional „Teologie şi mistică în opera Sfântului Chiril al Alexandriei”, cu referatul „Gândirea mistică şi hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei”.

37.  Iaşi, 2012, 15-16 octombrie. Participare la Simpozionul internaţional „Mărturisirea de credinţă – locul şi rolul ei în tradiţia Bisericii Ortodoxe”, cu referatul: „Dogmele şi mărturisirile de credinţă ale Bisericii Ortodoxe- sensul lor pofatic şi raţionalitatea lor mai presus de raţiune”.

38.  Craiova, 2012, 14 decembrie. Simpozionul naţional cu tema „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”.

39.  Tismana, 2012, 19-21 aprilie. Simpozionul naţional cu tema: „Cultură şi spiritualitate în opera părintelui Ghelasie Gheorghe“.

40.  Turnu Severin, 2013, 3-6 iunie. Participare la lucrările Simpozionului internaţional cu tema „Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate“, cu prelegerea: „Basilica creştină constantiniană din Ierusalim, biruitoarea Templului iudaic şi a Aeliei Capitolina Romana”.

41.  Bucureşti 2013, 3-4 octombrie. Congresul internaţional de Teologie „Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi“, ca moderator pentru cea de a III-a sesiune de referate.

42.  Tismana, 2013, 8-10 octombrie. Simpozionul naţional cu tema: „Teologia ortodoxă siriană de la Sfântul Efrem Sirul la Sfântul Isaac Sirul”.

43.  Craiova, 2013, 25 şi 26 noiembrie. Simpozionul naţional „Dogmă, spiritualitate şi Liturghie. Contribuţia Bisericii din Oltenia la promovarea şi valorificarea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae“.

44.  Mănăstirea Arnota, judeţul Vâlcea, 2014, 5 aprilie. Simpozionul naţional „Spiritualitatea şi cultura română în timpul domniilor lui Matei Basarab şi a Sfântului Constantin Brâncoveanu”.

45.  Turnu Severin, 2014, 12-14 mai. Simpozionul Internaţional „Mehedinţi – Istorie, cultură şi spiritualitate”, ediţia a VII-a.

46.  Tismana, 2014, 20-22 mai. Simpozionul naţional studenţesc: „Sfinţii Brâncoveni şi moştenirea lor peste veacuri şi Taina Sfintei Împărtăşanii, fundament al comuniunii neîntrerupte cu Hristos”.

47.  Tismana, 2014, 10-12 iunie. Simpozionul internaţional „Sfântul Constantin Brâncoveanu. Paradigmă creştină a unei Europe unite”.

48.  Baia de Aramă, 2014, 1-2 septembrie. Simpozionului Internaţional „Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu – Ocrotitori ai neamului şi ai bisericii Strămoşeşti”.

49.  Mănăstirea Hurezi, judeţul Vâlcea, 2014, 2-3 septembrie. Simpozionului Internaţional „Spritualitatea mărturisitoare a culturii româneşti în perioada Sfântului Constantin Brâncoveanu”.

50.  Bucureşti, 2014, 5-8 octombrie. Congresul Internaţional de Teologie „Sensurile şi importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei şi ale Sfintei Taine a Împărtăşaniei, în teologia, spiritualitatea şi misiunea ortodoxă contemporană”.

51.  Tismana, 2014, 7-10 octombrie. Simpozionul internaţional cu tema „Demnitatea şi libertatea umană, realitate şi ideal. Modelul Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu”.

52.  Tismana, 2014, 9-11 noiembrie. Simpozionul teologic-tradiţional „Teologie şi propovăduire în viaţa şi opera Sf. Ioan Gură de Aur”, a VI-a ediţie.

53.  Tg. Jiu, 2015, 19 fabruarie. Simpozionului naţional „Acasă la Brâncuşi”, organizat de Consiliul Judeţean Gorj, în Sala Maură a Palatului Administrativ;

54.  Tg. Jiu, 2015, 19 fabruarie. Sesiunea de comunicări „Constantin Brâncuşi în memoria contemporană”, în Sala de Conferinţe a Protoieriei Tg. Jiu Nord;

55.  Turnu Severin, 2015, 2-5 iunie, Simpozionul internaţional „Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate”;

56.  Tismana, 2015, 4-5 mai. Simpozionul naţional studenţesc, a VII-a ediţie, cu temele: „Tradiţie şi înnoire în slujirea Bisericii azi” şi „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur”;

57.  Craiova, 2015, 28-29 octombrie. Simpozionul Internaţional „Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi spiritualitatea ortodoxă”;

58.  Craiova, 2015, 3-5 noiembrie. Simpozionul Internaţional cu tema „Paradigma creştină a unei Europe unite. Educaţia religioasă- valori, exigenţe, finalităţi”;

59.  Craiova, 2016, 16 februarie, Simpozionul Internaţional „Constantin Brâncuşi – artistul tuturor culturilor”.

60.  Craiova, 2016, 1-2 iunie, Conferinţa Naţională „Dialogul dintre teologie şi ştiinţă. Perspective ontologice şi existenţiale”.

 

B. PUBLICAŢII

Cărţi şi traduceri publicate şi în curs de publicare:

 1. Irineu Popa, La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand, Paris, 1991, 570 pagini (teză de doctorat).
 2. Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii, introd. trad. din limba engleză, Ed. Adonai, Bucureşti, 1994, 174 pagini.
 3. Jon Dunlop, Stareţul Ambrozie de Optina, introd. şi trad. din engleză şi rusă, Ed. Adonai, Bucureşti, 1994, 160 pagini.
 4. Paul Evdochimov, Ortodoxia, introd şi trad. din franceză, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996, 382 pagini.
 5. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii şi cuvântări, introd. şi trad. din limba greacă, Ed. Episcopiei Râmnicului, 1995, 144 pagini.
 6. Stareţul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu, introd. şi traducere din limba rusă, Ed. Adonai, Bucureşti, 1995, 318 pagini.
 7. Sfântul Ioan Gură de Aur, Din ospăţul Stăpânului, Cuvântări şi discursuri, introd. şi traducere din limba greacă, Ed. Adonai, Bucureşti, 1995, 191 pagini.
 8. Sfântul Ioan Gură de Aur, Dascălul pocăinţei, Cuvântări despre pocăinţă, introd. şi trad. din limba greacă, Ed. Episcopiei Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, 1996, 160 pagini.
 9. Irineu Slătineanul, Convorbiri despre spovedanie, Ed. Ramida, Bucureşti, 1996, 150 pagini.

10.   Irineu Slătineanul, Preoţi în cătuşe, (Cuprinde descrierea felului de vieţuire morală a unor preoţi din Eparhia Râmnicului care au suferit pentru credinţă în temniţele comuniste), Ed. Ramida, Bucureşti, 1997, 157 pagini.

11.   Irineu Slătineanul şi Mihail Rădulescu, Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj, Ed. Ramida, Bucureşti, 1997.

12.   Irineu Slătineanul, Experienţe mistice la Părinţii orientali, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2005.

13.   Irineu Slătineanul, Iisus Hristos sau Logosul înomenit, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999, 150 pagini.

14.   Irineu Slătineanul, Omul Fiinţă spre îndumnezeire, Ed. Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Alba Iulia, 2000, 227 pagini.

15.   Irineu Slătineanul, În duhul Sfinţeniei lui Hristos, Ed. Universitaria, Craiova, 2001.

16.   Irineu Slătineanul, L’Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite, Ed. Universitaria, 2003, 249 pagini.

17.   Irineu Slătineanul, Le Mistere de la Sainte Trinite dans la communion des Personnes, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, 217 pagini.

18.   Irineu Ion Popa, Substanţa morală a dreptului, Ed. Orizont juridic, Bucureşti, 2009.

19.   Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi  azi şi în veac, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010.

20.   Mgr. Irineu Popa, Metropolite d’Oltenie, La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand, Les Editions Basilica du Patriarchat Roumain, Bucharest, 2011.

21.   Acad. Dr. Mitrop. Irineu Popa, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. II, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012, 661 pagini.

22.   † Prof. Univ. Dr. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, 934 p.

23.   Dr. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, 1200 p.

24.   † Dr. Irineu Popa Mitropolitul Olteniei, Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce va veni, Atotţiitorul, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, 1880 p.

25.   Irineu Ion Popa, Fundamentele morale ale dreptului civil european … în pregătire.

26.  Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii, Editura Academiei Române, București, 2018.

 

Studii în volume colective:

 1. Creation, oeuvre de la Sainte Trinite destinee a la deification, în vol. „Science and Religion Dialogues”, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 2. La ressemblance et l’image de Dieu developpees dans la communion, în vol. „Science and Religion Dialogues”, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 3. Discursul despre adevăr şi cunoaştere în descoperirea epistemologică a Duhului Sfânt, în vol. „Teologie şi Ştiinţe naturale”, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 4. Identitatea metafizică a credinţei, în vol. „Teologie şi Ştiinţe naturale”, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 5. Cuviosul Paisie, isihastul de la Sihăstria Neamţului, în vol. „Părintele Paisie Olaru, povăţuitorul spre poarta raiului”, Ed. Trinitas, Iaşi, 2005.
 6. Vânzătorii de apocalipse rătăcite sau slujitorii inconştienţi ai lui Antihrist 666, în vol. „Omagiu profesorului Nicolae Dură la 60 de ani”, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006.
 7. Arhetipul proprietăţii în Biblie, consideraţii despre lume ca proprietate a lui Dumnezeu, în actele colocviului „Administraţia Publică în Spaţiul European – Prezent şi Perspectivă”, Ed. Universitaria, Craiova, 2006.
 8. Teologia iconomiei în preocupările hristologice a unor teologi contemporani, în vol. „Teologia Dogmatică Ortodoxă la începutul celui de al III lea mileniu”, Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică Arad 2006, Ed. Centrul de Studii Teologice – Istorice şi de Prognoză pastoral – misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, Arad, 2006.
 9. Cunoaştere şi îndumnezeire prin Hristos în Duhul Sfânt, în mistica ortodoxă, în vol. „Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică”, Ed. Centrul de Studii Teologice – Istorice şi de Prognoză pastoral – misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, Arad, 2007.

10.  Hristos cel răstignit şi înviat, centrul iconomiei mântuirii în trăirea şi cugetarea Sfântului Apostol Pavel, în vol. „Omagiu Mitropolitului Laurenţiu Streza”, Ed. Andreiană, Sibiu, 2007.

11.  Teoria medierii Logosului înomenit în teologia şi trăirea mistică a Sfântul Maxim Mărturisitorul, în „Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică”, Bucureşti, 2009.

12.  Dimensiunea cosmică a recapitulării în Hristos, în vol. „Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, colecţia „Studia Teologica I”, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2009, pp. 28-29.

13.  Teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul ca fluiditate harică ce iradiază din inspiraţia Sfintei Treimi, în vol. „Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, colecţia „Studia Teologica I, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2009, pp. 8-26.

14.  Persoană şi comuniune de persoane în cugetarea teologică a Sfântului Vasile cel Mare, în vol. „Congresul Internaţional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare”, Bucureşti, 2009.

15.  Nationalism and Orthodoxy in Father Dumitru Stăniloae’s Thinking, înOrthodox Peace Ethics in Eastern and Oriental Christianity”, Bucharest, 2009.

16.  Fiul lui Dumnezeu S-a înomenit ca să îndumnezeiască pe om în decursul istoriei, în vol. „Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010.

17.  Sfânta Treime, taina deplinei comuniuni a Persoanelor distincte, în vol. „Dumnezeu Tatăl şi viaţa Preasfintei Treimi”, Ed. Trinitas, Bucureşti, 2010.

18.  Experienţa tainică a luminii dumnezeieşti în mistica Sfântului Grigorie Palama, în vol. „Teologie şi viaţă isihastă în opera Sf. Grigorie Palama, colecţia „Studia Theologica 2”, , Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2010, pp. 15-67.

19.  Dătătorul de lege şi legea – legământ în mişcare prin istorie, în vol. „Biserica Ortodoxă şi drepturile omului”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 86-145.

20.  Dionisie Areopagitul Sfânt apostolic şi teolog contemporan, în vol. „Teologie şi filosofie în opera Sfântului Dionisie Areopagitul”, colecţia „Studia Theologica 3”, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova 2012, pp. 9-16.

21.  Rugăciunea isihastă nu se învaţă, se trăieşte, în vol. „Dialoguri ortodoxe la început de mileniu”, Ed. Trinitas, Bucureşti 2012, pp. 104-115.

22.  Dogmele şi mărturisirile de credinţă ale Bisericii – Sensul apofatic şi raţionalitatea lor mai presus de raţiune, în vol. „Mărturisirea de credinţă. Locul şi rolul ei în tradiţia Bisericii Ortodoxe”, Ed. Doxologia, Iaşi 2013, pp. 311-332.

23.  Jertfă, Înviere şi Parusie, în vol. „Jertfa creştină şi sacrificiu uman în Europa medievală şi premodernă”, Ed. Sfântul Antim Ivireanu, Râmnicu Vâlcea, pp. 6-11.

24.  Hristologia precalcedoniană în gândirea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, în vol. „Părintele profesor Dumitru Stăniloae sau consonanţa dintre Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, pp. 15-36.

25.  Promoting the Human Being and its Priceless Value in the Context of Cultural Diversity – Theological Principles, în vol. „Minorities in Oltenia. Cultural Studies”, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2015, p. 26-37.

26.  Educaţie şi spiritualitate în lumina Cuvântului Evanghelic, în vol. „Educaţie şi spiritualitate”, ediţia a III-a, coord. Vali Ilie, Florentina Mogonea, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, p. 8-10.

27.  Misiunea Bisericii Ortodoxe în context actual, în vol. „Misiunea Bisericii Ortodoxe în context actual”, coord. Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, p. 7-10.

28.  Teologia siriacă – o sinteză între dogmă, simbol şi taină, Cuvânt înainte la lucrarea Sebastian Brock, Părinţii şi scriitorii sirieni de ieri şi de azi, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, Craiova, 2016, p. 5-24.

 

Studii şi articole publicate în reviste româneşti:

 1. Har şi libertate în Pateric, Ortodoxia, nr. 4/1987.
 2. Doctrina despre Sfântul Duh la Sfântul Atanasie cel Mare, Ortodoxia, nr. 3/1987.
 3. Biserica şi rolul ei în timpul împăratului Constantin cel Mare, Renaşterea, nr. 3-4/1994.
 4. Raţional şi iraţional în mistica ortodoxă, Renaşterea II, nr. 1-2/1994.
 5. Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, începutul împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, Renaşterea, nr. 1-2/1994.
 6. Icoana fereastră spre absolut, Renaşterea, nr. 1-2 / 1994.
 7. Colindatul la români, Renaşterea, nr. 3-4/1994.
 8. Învăţătura bisericească a Vlădicii Antim Ivireanul, Lumina Lumii, nr. 5/1995.
 9. Dimensiunea ecclezială a monahismului la Sfântul Ioan Casian, Renaşterea, nr. 4-5/1995.

10.  Cult şi rugăciune în opera Sfântului Antim Ivireanul, Lumina Lumii, nr. 5/1996.

11.  Necesitatea predicii şi valoarea predicatorului, Renaşterea, nr. 10/1996.

12.  Taina credinţei în Dumnezeu întru Duhul Sfânt de la „transcendenţă către evidenţă”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 1/1996.

13.  Infinitul divin, fundament al teologiei mistice în teologia Sfântului Grigorie de Nyssa, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 1/1996.

14.  Monahismul ortodox în lupta pentru apărarea Sfintelor icoane, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 2/1997.

15.  Dreptul moral universal – instrument al providenţei divine, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 3/1998.

16.  Duhovnicia în lumina canoanelor Bisericii Ortodoxe, Renaşterea, nr. 10/1999.

17.  Concretism şi antropomorfism religios în gândirea ţăranului român, Renaşterea civilizaţiei rurale româneşti, nr. 1/1999.

18.  Experienţa Duhului pe pământ românesc, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 5/1999.

19.  Experienţa realităţii euharistice ca trup al Fiului lui Dumnezeu înomenit după Sfântul Chiril al Alexandriei, Mitropolia Olteniei, nr. 5-6/2001.

20.  Theologie et connaissance de Dieu, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 7/2001.

21.  Cunoaşterea contemplativă a lui Dumnezeu în iubire spre vederea eshatologică, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 7/200.

22.  Cunoaşterea duhovnicească a raţiunii lumii, răspuns la întrebările omului contemporan, în „Buletinul centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie”, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002.

23.  Cunoaşterea filozofico – religioasă şi experienţa mistică în viaţa şi opera lui Origen, în „Buletinul centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie”, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002.

24.  Unirea principatelor de la 1859, în contextul european, Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2002.

25.  Relaţia dintre credinţă şi cunoaştere în taina vederii lui Dumnezeu, Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2002.

26.  Logos, raţionalitate şi înaintare mistică în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Altarul Banatului, nr. 10-12/2002.

27.  Contemplaţie şi cunoaştere ca depăşire a materialităţii lucrurilor în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 9/2002.

28.  Martiriul sau experienţa morţii şi Învierii în Hristos, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 9/2002.

29.  Omul creat după chipul lui Dumnezeu, între posibilitatea asemănării şi catastrofa căderii, Mitropolia Olteniei, 1-4 / 2003.

30.  Vindecarea omului de păcat şi suferinţă şi îndumnezeirea lui prin Hristos, Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2003.

31.  Complexitatea şi bogăţia teologică a învăţăturii despre Sfântul Duh în gândirea Sfântului Apostol Pavel în Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, nr. 11/2003.

32.  Prezenţa Sfântului Duh în viaţa şi opera Sfântului Antonie cel Mare, Mitropolia Olteniei , nr. 5-8/2004.

33.  Omul şi relaţia sa cu Dumnezeu în gândirea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae, în „Buletinul centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie”,  Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, nr. 2/2004.

34.  Omul şi dimensiunea lui duhovnicească în gândirea şi experienţa mistică a Sfântului Antonie cel Mare, Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2004.

35.  Consideraţii privind complementaritatea şi coresponsabilitatea dintre preceptele morale şi normele juridice, în Revista de Studii Juridice, Craiova, nr. 31/2004.

36.  Aspecte privind deosebirile esenţiale şi formale dintre preceptele morale şi normele juridice în Revista de Studii Juridice, Craiova, nr. 31/2004.

37.   L’Incarnation du Fils de Dieu et la Restauration de l’homme dans la communion avec Dieu, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, Anul IX, nr. 12/2004, pp. 334-368.

38.  Experienţa comuniunii prin cunoaşterea spirituală întru dobândirea îndumnezeirii la Sfântul Vasile cel Mare, Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2005, pp. 5-25.

39.  Sensul apofatic şi raţionalitatea mai presus de raţiune a dogmelor Bisericii, Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2005, pp. 19-30.

40.  Experienţa comuniunii prin cunoaştere spirituală întru dobândirea îndumnezeirii la Sfântul Vasile cel Mare, Analele Universităţii din Craiova, Seria Teologie, Anul X, nr. 14/2005, pp. 122-146.

41.  Epectaza ca experienţă mistică întru nesfârşita adâncire în Dumnezeu la Sfântul Grigorie de Nyssa, Mitropolia Olteniei, nr. 5 – 8/2007, pp. 7 – 34.

42.  Pledoarie pentru un Drept moral european, Mitropolia Olteniei, anul LIX, nr. 1 – 4/2007, pp. 58 – 88.

43.  Dreptul natural în viziunea moral juridică a personalităţilor creştine europene, Mitropolia Olteniei, anul LIX, nr. 9 – 12/2007, pp. 51 – 93.

44.  Persoana şi lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos în opera părintelui Dumitru Stăniloae, Mitropolia Olteniei, anul LX, nr. 1-4 / 2008, pp. 165 – 219.

45.  Hristos a înviat ca lumea să aibă speranţă şi viaţă veşnică, rev. Clipa, nr. 6, mai 2009.

46.  Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi Maica vieţii noastre, Mitropolia Olteniei, anul LXI, nr. 1-4/2009, pp. 7-31.

47.  Teologie şi iconomie în Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Mitropolia Olteniei, anul LXI, nr. 5-8/2009, pp. 7-30.

48.  Hristologia Împăratului Iustinian şi a Sinodului al V-lea Ecumenic, Mitropolia Olteniei, anul LXI, nr. 9-12/2009, pp. 7-31.

49.  Învăţătura hristologică a Sfintei Biserici Ortodoxe după Sinodul V Ecumenic, Mitropolia Olteniei, anul LXII, nr. 1-4/2010, pp. 7-28.

50.  Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, Mitropolia Olteniei, anul LXII, nr. 5-8/2010, pp. 7-38.

51.  Gândirea hristologică a Sfântului Ioan Damaschin şi a Sfântului Teodor Studitul, Mitropolia Olteniei, anul LXII, nr. 9-12/2010, pp. 7-39.

52.  Logosul înomenit – centrul vieţii lumiişi al istoriei în care omul şi cosmosul îşi au finalitatea, Mitropolia Olteniei, anul LXIII, nr. 1-4/2011, pp. 7-27.

53.  Responsabilitatea episcopului faţă de harul arhieriei sale şi faţă de hirotoniţii săi, Mitropolia Olteniei, anul LXII, nr. 5-8/2011, pp. 7-20.

54.  Fiul lui Dumnezeu înomenit pătimeşte pentru noi şi ne vindecă de afectele firii noastre deschizându-ne în Dumnezeu Tatăl oceanul infinit de viaţă şi iubire, Mitropolia Olteniei, anul LXIII, nr. 9-12/2011, pp. 9-36.

55.  Valoarea mântuirii şi îndreptării noastre reflectată în consecinţele mântuitoare ale unirii ipostatice a celor două firi ale Logosului înomenit, Mitropolia Olteniei, anul LXIV, nr. 1-4/2012, pp. 9-25.

56.  Essence et Personnes dans la Sainte Trinite chez Saint Basile le Grand, Mitropolia Olteniei, anul LXIV, nr. 5-8/2012, pp. 9-27.

57.  Dogmele şi mărturisirile de credinţă ale Bisericii – sensul apofatic şi raţionalitatea lor mai presus de raţiune, Mitropolia Olteniei, anul LXIV, nr. 9-12/2012, pp. 9-26.

58.  Fiul lui Dumnezeu în deşertarea de Sine şi lucrarea dumnezeirii Sale în îndumnezeirea oamenilor, Mitropolia Olteniei, anul LXV, nr. 1-4/2013, pp. 9-56.

59.  Eshatologia Sfântului Ioan Evanghelistul sau „Darul vieţii veşnice” primit încă din această viaţă şi continuat în Împărăţia cerurilor, Mitropolia Olteniei, anul LXVI, nr. 5-8/2013, pp. 7-59.

60.  Sfântul Calinic – Model de viaţă în Hristos, Mitropolia Olteniei, anul LXVI, nr. 5-8/2013, pp. 271-283.

61.  Împărăţia lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură şi dimensiunea ei hristologică, soteriologică şi eshatologică, Mitropolia Olteniei, anul LXVII, nr. 9-12/2013, pp. 9-69.

62.  Valoarea mântuirii şi îndreptării noastre reflectată în consecinţele mântuitoare ale unirii ipostatice a celor două firi ale Logosului înomenit, în Revista Epifania nr. 24/martie-mai 2013, p. 36-45, ISSN 2065-3794, http://nicolaenicolescu.tripod.com/

63.  Părintele Ghelasie, un chip duhovnicesc la hotarul întâlnirilor semnificative, în Revista Epifania nr. 25/iunie-august 2013, p. 113-116, ISSN 2065-3794, http://nicolaenicolescu.tripod. com/.

64.  Omul după chipul nemuritor al lui Dumnezeu este făcut în timp şi trăieşte în veşnicie, Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2014, pp. 14-47.

65.  Mântuitorul Iisus Hristos, începutul şi sfârşitul, Cel ce va veni să judece vii şi morţii, Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2014, pp. 9-33.

66.  Trăirea eshatologică a morţii şi Învierii Mântuitorului în Biserică prin Sfintele Taine, Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2014, pp. 35-74.

67.  Perspectiva eshatologică a timpului mântuirii oamenilor în contextul veşniciei din punct de vedere ortodox, în Mitropolia Olteniei nr. 1-4/2015, p. 34-64.

68.  Starea sufletelor după moarte în raport cu evenimentul învierii universale. Diferite concepţii cu privire la viaţa după moarte: milenarismul sau hiliasmul, în Mitropolia Olteniei nr. 5-8/2015, p. 9-28.

69.  Biserica se roagă pentru toţi oamenii, vii şi adormiţi, temeiul acestor rugăciuni fiind însăşi iubirea şi porunca Mântuitorului Hristos, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2015, p. 32-50.

70.  Cuvânt de învăţătură la Duminica a XVIII-a de după Rusalii: Lucrarea Cuvântului dumnezeiesc înlăuntrul nostru, în Ediţia de Oltenia a Ziarului Lumina, 28 septembrie 2015, p. 8.

71.  The Incarnated and Eucharistic Son of God in the Thinking of Saint Cyril of Alexandria and Nestorius, in Special Issue of Mitropolia Olteniei, Saint Cyril of Alexandria, nr. 1/2015, pp. 9-21.

72. Biserica Mântuitorului Iisus Hristos în drum spre unitatea credinței și împărtășirea Duhului Sfânt, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2016, p. 37-93.

73. Autoritate și slujire în Trupul tainic al Domnului după învățătura ortodoxă, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2016, p. 7-67.

74. Cunoașterea tainei Înomenirii Fiului lui Dumnezeu în experiența Duhului la Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2016, p. 31-70.

75. Teologia Logosului Divin în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2017, p. 29-60.

76. Înțelegerea hristologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul cu privire la firile Ipostasului Fiului lui Dumnezeu înomenit, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2017, p. 7-38.

77. Al Domnului este pământul şi plinirea lui. Mesaj pentru ocrotirea şi apărarea creaţiei lui Dumnezeu, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2017, p. 30-83.

78Preasfânta Treime – izvor al vieţii şi existenţei Trupului tainic al Domnului, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2018, p. 30-68.

79. Perspectiva eshatologică a timpului mântuirii oamenilor în contextul veşniciei, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-8/2018, p. 9-31.

80. Dimensiunea eshatologică a Bisericii ca revelare şi împlinire a  Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-12/2018, p. 33-74.

81. Omul trupesc în gândirea mistică a Sfântului Maxim Mărturisitorul. O analiză a vieții pătimașe, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-4/2019, p. 33-66.  

 

Studii publicate în reviste străine:

 1. Irineu Popa, Heilige Trinitat Das Mysterium Vollcommener Gemeinschaft unterschiedlicher Person, Journal of Orthodox Theology, 1:1 2011, pp. 71- 80.
 2. Irineu Popa, The Holy Trinity The mystery of perfect communion of distinct persons, Journal of Orthodox Theology, 2011, pp. 71- 80.
 3. Irineu Popa Metropolitan, Nationalism and Orthodoxy in Father Dumitru Stăniloae’s Thinking, in Just Peace Orthodox Perspectives, Geneva, 2012, pp. 13-24.
 4. The religious knowledge and mystical experience by Origen, in „Studia Teologiczno-Historyczne”, Slaska Opolskiego, nr. 35/2015, p. 1-16.