Înaltpreasfințitul Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Mehedinți

Evenimente Proiecte

Ședința Consiliului Județean, din data de 28 decembrie 2023, a fost una cu totul deosebită, întrucât oaspeți au fost Înaltpreasfințitul Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria, însoțiți de mai mulți reprezentanți ai Mitropoliei Olteniei și Episcopiei Severinului și Strehaiei. Pe ordinea de zi a ședinței a fost votat proiectul prin care Înaltpreasfințitul Părinte Acad. Dr. Irineu a fost declarat cetățean de onoare al județului Mehedinți.

Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți: Înaltpreasfințitul Irineu, una dintre cele mai apreciate și recunoscute personalități din zona noastră

În deschiderea evenimentului, Domnul Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți a apreciat personalitatea şi activitatea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, menţionând principalele raţiuni ale iniţierii proiectului de acordare a titlului de cetăţean de onoare: „Am inițiat acest proiect la propunerea Preasfințitului Nicodim, pentru că îmi doresc să recunoaștem și noi, Consiliul Județean Mehedinți, valorile care ne definesc din punct de vedere cultural și spiritual, iar Înaltpreasfințitul Irineu a aniversat anul acesta 15 ani de arhipăstorire în scaunul mitropolitan al Craiovei și este una dintre cele mai apreciate și recunoscute personalități din zona noastră. Îi mulțumesc Înaltpreasfințitului Irineu pentru onoarea pe care ne-a făcut-o, aceea de a accepta distincția. Multă sănătate, mulţi şi binecuvântaţi ani!”.

PS Nicodim: ÎPS Irineu are nenumărate contribuţii şi lucrări în mediile academic şi de cercetare

Preasfinţitul Părinte Nicodim a mulţumit autorităţilor locale şi a apreciat activitatea didactică şi publicistică a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, activitate despre care a spus: „A vorbi despre Înaltpreasfinţitul în câteva minute este foarte greu. S-ar putea scrie o carte doar cu bibliografia lucrărilor pe care Înaltpreasfinţia Sa le-a publicat. Datorită acestei contribuţii şi datorită lucrării în mediile academic şi de cercetare din domeniul Teologiei i s-a acordat titlul de Membru al Academiei Române. Sunt bucuros că, în aceste zile de Sărbătoare a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, trăim acest moment de mare emoţie. Prezenţa sau chemarea să fiţi prezenţi azi, aici, se datorează respectului locuitorilor judeţului nostru, pentru că aici sunt cei aleşi, cei mandataţi de cetăţenii acestui judeţ şi care au aprobat hotărârea propusă de acordare a acestui titlu de mare cinste”.

 PS Siluan: Înaltpreasfinţia Sa este un om de vază, un om recunoscut în mediile teologice la nivel internaţional, fapt pentru care îi acordaţi această cinstire ca Arhipăstor al tuturor oltenilor

La rândul său, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria, a apreciat decizia autorităţilor locale de a acorda titlul de cetăţean de onoare Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu: „Înaltpreasfinţia Sa este un om de vază, un om recunoscut în mediile teologice la nivel internaţional, un om pe care avem bucuria de fiecare dată să îl întâlnim, un om căruia astăzi, dumneavoastră, oltenii din acestă regiune, în numele judeţului Mehedinţi, îi acordaţi această cinstire ca Arhipăstor al tuturor oltenilor”.

ÎPS Irineu: Vă consider membrii familiei noastre din Oltenia şi am venit aici nu în calitate de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, ci de confrate al dumneavostră

Înaltpreasfinţitul Părinte Acad. Dr. Irineu a mulţumit pentru dinsticţia acordată de autorităţile publice şi bisericeşti din judeţul Mehedinţi: „Sunt pe deplin mulţumitor lui Dumnezeu. N-aş spune că mă stăpâneşte o emoţie, deşi şi acest lucru este bine conturat în viaţa unui om care primeşte o distincţie de genul acesta. Am stat mult şi am cântărit asupra acestui eveniment şi m-am întrebat, efectiv, ce valoare am dobândit de sunt cetăţean de onoare al dumneavoastră. Evident că am legat această distincţie de faptul că sunt oltean din Ţara Loviştei, apoi m-am bucurat, de asemenea, că sunt în mintea şi sufletul dumneavoastră. Pentru că este important să realizezi acest lucru ca un părinte duhovnicesc al unei regiuni, în cazul nostru Oltenia. Şi una dintre justificările cele mai importante a fost familiaritatea. Vă consider, întotdeauna, membrii familiei noastre din Oltenia şi am venit aici nu în calitate de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, ci de confrate al dumneavostră. Este foarte important să te poziţionezi acolo unde eşti. Şi cel mai important lucru este să te încadrezi în societate, în gândirea societăţii şi în manifestarea societăţii”.

Fundamentele raţionale ale Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos

După cuvântul de mulţumire, Părintele Mitropolit a vorbit celor prezenţi despre teologia Sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus. În partea de început, Înaltpreasfinţia Sa a menţionat motivul venirii în lume a Mântuitorului nostru şi importanţa acesteia pentru fiinţa umană: „Trebuie să vedem Naşterea Domnului Iisus Hristos într-o conlucrare perfectă a iubirii lui Dumnezeu, care nu se păstrează egoist, ci se împărtăşeşte întotdeauna, de la cei apropiaţi până la cei îndepărtaţi. În planul lui Dumnezeu, această iubire este universal valabilă. Ea emană din Dumnezeu şi se împărtăşeşte fiecărei fiinţe create în parte. Datorită iubirii, cosmosul este în coeziune, este întru unitate, este în legătură, iar creaţia lui Dumnezeu este cosmică”.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a explicat ce este raţionalitatea şi legătura acesteia cu motivul creaţiei: „Fiecare lucru are o raţionalitate a lui. Raţionalitatea este fondul adânc al existenţei. Acest fond adânc al existenţei noastre trebuie să fie legat de Cineva Care să emane energie, pentru că noi nu ne putem menţine pe noi înşine în existenţa noastră, ci suntem permanent legaţi de Cel Care este «mişcătorul nemişcat», cum aflăm şi din filosofia lui Aristotel. Dumnezeu ne împărtăşeşte permanent această iubire a Sa, în aşa fel încât noi suntem fiinţe iubitoare. Chiar dacă în filosofia lui Descartes se spune «Cuget, deci exist!», aceasta se corectează astfel: «Noi iubim, deci existăm!». Prin iubire se elimină şi gândirea ucigătoare şi autosuficienţa. Prin iubire ajugem să înţelegem şi motivul venirii în lume a Domnului nostru Iisus Hristos. Din păcate, strămoşii noştri, Adam şi Eva, au căzut în greşeala de lipsă şi lipsire a iubirii, ei au pierdut harul, L-au pierdut pe Dumnezeu. Toate acestea au fost corectate în cel mai autentic caz în venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. El era Singurul Care putea să ia firea noastră omenească şi să o corecteze din interior, încât acest omenesc al nostru să devină şi el dumnezeiesc. A venit la noi, ca să ne ridice la Dumnezeu”.

În încheierea prelegerii, Părintele Mitropolit Irineu a subiliniat universalitatea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos: „Există o raţiune a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu S-a făcut om, ca să-l vindece pe om din interior, ca să-i dea o demnitate dumnezeiască, de fiu al Tatălui ceresc. Noi suntem fii ai Tatălui Ceresc. Prin Naşterea Sa, Fiul lui Dumnezeu ridică omul la o demnitate împărătească. În Naşterea Fiului lui Dumnezeu este cuprinsă întreaga creaţie, toate raţiunile existente sunt chemate să participe la acest eveniment împărătesc. Aşadar, Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos este universală”.

Foto credit: Iustin Stăvaru