Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Hramul Facultăţii de Teologie din Craiova

Evenimente

În fiecare an, la data de 30 ianuarie, Facultatea de Teologie din Craiova își prăznuiește ocrotitorii spirituali, pe Sfinți Trei Ierarhi: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul și Sf. Ioan Gură de Aur. Cu ocazia acestui moment, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeieasca Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Mc. Dimitrie” din Craiova, în prezența cadrelor didactice și a studenților. De asemenea, în calitate de invitați, au slujit următorii ierarhi: Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei și Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. În cadrul Sfintei Liturghii, domnul Lect. Univ. Dr. Victor Șapcă, cadru didactic al Facultății, a fost hirotonit în treapta de diacon. Răspunsurile de la strană au fost date de către Corul Facultății de Teologie.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit a vorbit despre viața aleasă și sfântă a Sfinților Trei Ierarhi. De asemenea, a evidențiat lucrarea lor ca dascăli și învățători ai dreptei credințe: „Sfinții de astăzi sunt cunoscuți ca mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Astăzi sunt comemorați și prăznuiți împreună, arătând că învățătura, sfințenia și cinstirea lor se bucură de aceeași valoare în Biserica noastră. Înaintea lui Dumnezeu toți sunt în mare preamărire. Ei sunt considerați cuvântători de Dumnezeu, grăitori de cele sfinte, dascăli și înțelepți. În Biserica noastră vorbele celor trei sfinți sunt întotdeauna citite, comentate, interpretate și meditate de către studenți și profesori, dar și de toți credincioșii din Biserică. Dumnezeu ne vorbește prin sfinții Săi. Aceștia sunt cei care cu adevărat au împlinit Legea lui Dumnezeu. Sf. Trei Ierarhi au împlinit poruncile Mântuitorului Iisus Hristos și de aceea ei învață cu multă dărnicie și competență, fiind cu adevărat mărturisitori ai dreptei credințe și participanți la viața Bisericii. Sf. Trei Ierarhi vorbesc și astăzi prin operele și faptele lor. Sf. Trei Ierarhi sunt lumina lumii pentru că au învățăt și au trăit dogmele și învățăturile ortodoxe. De aceea, Facultățile noastre de Teologie au ca părinți protectori pe Sf. Trei Ierarhi, ca ei întotdeauna să îndrume atât pe studenți cât și pe profesori la o viață frumoasă, virtuoasă și îmbunătățită. Lumea creștină are pe acești Trei Ierarhi ca părinți, păstori și învățători. De la Sfinții Trei Ierarhi învățăm cum trebuie să trăim în lumea aceasta ca să dobândim Împărăția cerurilor”.

La final, ÎPS Irineu a mulțumit bunului Dumnezeu și Sfinților Trei Ierarhi pentru binecuvântarea de a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la ziua Facultății de Teologie din Craiova: „Sfinții Trei Ierarhi sunt ocrotitorii Facultății noastre, ai profesorilor, ai studenților și ai tuturor celor care se ostenesc pentru pregătirea atât a viitorilor preoți, cât și a pictorilor. Pentru aceasta, sărbătoarea de astăzi este atât de mare și de minunată. Rugăciunile Sfinților Trei Ierarhi să ne însoțească mereu ca noi să fim împreună cu ei în Împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh”.

După Sfânta Liturghie, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în Casa Băniei a avut loc Sinodul Mitropolitan la care au participat toți membrii ierarhi.

În continuare, în prezența invitaților din partea conducerii Universității din Craiova, a domnului Prof. Univ. Dr. Cezar Ionuț Spînu, rectorul UCV, a domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Leonardo Geo Mănescu, președintele Senatului UCV și a doamnei Alina Sorina Pistrițu, secretar șef UCV, studenții de la specializările artă sacră, sub coordonarea doamnelor și domnilor profesori, au prezentat o expoziție artistică. Imediat după acest moment, Pr. Lect. Univ. Dr. Bora Ion-Sorin a prezentat Darea de seamă pentru anul universitar 2022-2023. Cuvântul dedicat Sf. Trei Ierarhi a fost prezentat de către Pr. Conf. Univ. Dr. Constantinescu Iulian-Mihai. Programul dedicat Zilei Facultății de Teologie, moderat de Pr. Lect. Univ. Mihai Ciurea, a continuat cu un recital muzical-artistic susținut de Corul Facultății și dirijat de Pr. prodecan Lect. Univ. Dr. Adrian Mazilița.