Mănăstirea Polovragi

Stareță:

Monahia Spiridona Tăbăcaru

Tel.: 0253.476.196

Adresă:

Localitatea Polovragi, Județul Gorj

Istoric

Recentele cercetări istorice stabilesc vechimea mănăstirii Polovragi în jurul anului 1505, ctitori fiind Radu Comisul și Patru Spătaru, fiii marelui boier Danciu Zamona, menționați într-un hrisov emis la 18 ianuarie 1480 de voievodul Basarab cel Tânăr. În 1629, în timpul domnitorului Alexandru Ilieș, mănăstirea intră în posesia jupânului Paraianu Milescu, ban al Craiovei. Timp de un secol și jumătate, documentele nu mai pomenesc nimic despre această mănăstire. În 1643 Danciu Paraianu construiește biserica actuală, cu ajutorul domnitorului Matei Basarab.

Biserica mănăstirii Polovragi cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” este zidită în stil bizantin, având forma trilobată cu abside laterale.  Turla este de forma poligonală, cu firide largi, ornamentate în partea superioară și acoperită cu tablă, ca și biserica. Naosul și pronaosul sunt spațioase, având practic aceeași mărime. Catapeteasma executată din lemn de tei, reprezintă o adevărată capodoperă a vechii sculpturi românești, având o bogată ornamentație cu împletituri florale. Pridvorul în stil brâncovenesc este spațios, deschis, susținut de opt coloane din piatră. În pridvor este piatra funerara a surorii ctitorului.

Intrarea în incinta mănăstirii se face printr-o poarta masivă din lemn, frumos sculptată, pe care scrie: „Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului”. În partea dreapta a porții este o frumoasă troiță din lemn sculptat, pe postament de beton, închinată eroilor și martirilor României. Sfânta mănăstire are hramul „Adormirea Maicii Domnului” (15 august).