Noi etape de înscriere în cadrul cursului autorizat de muzeograf, organizat de Arhiepiscopia Craiovei

Evenimente

Cursul de muzeograf organizat de Fundația Pastoral-Misionară „Sfântul Nicodim” cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, este în plină desfășurare. În prezent, orele de teorie se desfășoară în sistem online, având în vedere situația sanitară provocată de pandemia Covid-19 și necesitatea respectării măsurilor de precauție medicală.

Cursul a început pe data de 23 Septembrie 2021 și va dura trei luni, până pe 20 Decembrie. Formatorii și cursanții au parcurs, până în prezent, o serie de teme și de noțiuni teoretice referitoare la: Introducerea în studiile muzeale, Istoria și Arhitectura muzeelor, Depozitarea, manipularea, conservarea preventive, Circulația bunurilor culturale, Evaluarea și realizarea documentației în vederea clasării, Cercetarea muzeală, Noua muzeologie – tendințe actuale în muzeologie, Statutul juridic al bunurilor culturale, Dezvoltarea patrimoniului muzeal, Gestionarea și evidența bunurilor culturale, Curatoriatul muzeal și Educația muzeală.

La finalul modului de perfecționare, absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

 Cursul se adresează:

  • Personalului Muzeelor, Bibliotecilor, Mănăstirilor, Seminariilor, Liceelor Teologice etc.;
  • Absolvenților de studii superioare care intenționează să urmeze o carieră în domeniul muzeografiei;
  • Membrilor personalului vechi sau nou din cadrul muzeelor care nu au o certificare sau care doresc să cunoască cele mai noi informații despre muzee;

Interesul pentru cursul de muzeograf a crescut, în mod simțitor, afirmă Diac. Sorin-Grigore Vulcănescu, responsabilul cu organizarea și desfășurarea cursului: „Vă mărturisesc faptul că nivelul cursului este unul foarte ridicat. În primul rând, atât formatorii, Domnii Florin Ridiche și Radu Dumitrescu, cât și cursanții sunt persoane cu preocupări intelectuale și, totodată, cu interese în domeniul muzeografiei și, mai ales, în cel al patrimoniului bisericesc. În al doilea rând, debutul acestui curs a antrenat preocupările și interesele tuturor pentru o evoluție armonioasă deopotrivă. Așa cum afirmam la începutul cursului, acest modul de perfecționare a venit în sprijinul acoperirii unei necesități. Acum, interesul pentru acest curs a crescut simțitor, deoarece vorbim de o trebuință la nivel national, nu doar la nivel local sau regional. Avem întrebări și solicitări din toată țara, fapt pentru care, am postat pe site-ul Mitropoliei Olteniei (la Secțiunea – Anunţuri) informațiile generale despre curs și datele de contact, deoarece, în viitorul apropiat, vom organiza noi sesiuni de cursuri”.

Dr. Florin Ridiche, Directorul Muzeului Olteniei și formator în cadrul cursului, a apreciat posibilitatea de a participa activ la perfecționarea unei categorii profesionale: „Este îndeobște cunoscut că atunci când plecăm în concediu, avem prestabilit ca în locul unde mergem, să vizităm cel puțin un așezământ monahal, o mănăstire, o catedrală sau o biserică parohială, de obicei, monumente istorice. Este în obiceiul turiștilor, ca atunci când ajung în astfel de locuri, să fie interesați să vadă partea veche, autentică, a acestor așezăminte monahale, fie că este vorba de bisericile propriu-zise, fie că este vorba de puncte muzeale sau de colecții de obiecte liturgice ce aparțin acestor lăcașuri și care sunt accesibile publicului. Ideea de «Muzeu al mănăstirii» este îmbrățișată din ce în ce mai mult, atât de către arhiereii care păstoresc comunitățile cu astfel de lăcașuri, cât și de către vizitatorii care devin din ce în ce mai numeroși în intenția de a trece pragul mănăstirilor noastre. Astfel, a apărut ideea, dar și nevoia pentru ca astfel de muzee să fie gestionate și coordonate într-un mod profesionist, după modelul muzeelor din marile orașe. Este de apreciat inițiativa Fundației Pastoral-Misionare «Sfântul Nicodim» de a organiza cursuri de specializare a personalului din: mănăstiri, biserici parohiale, arhiepiscopii, în domeniul «Muzeograf». Sunt deosebit de onorat pentru că am posibilitatea, în calitate de Formator, expert în domeniul Patrimoniului Cultural Național, să-mi împărtășesc cunoștințele și să contribui, de fapt, la perfecționarea unei admirabile categorii profesionale în România, aceea de muzeograf”.

În aceeași notă apreciativă, Radu Dumitrescu, Șeful Secției de Istorie și Arheologie din Muzeul Olteniei și formator al cursului, consideră modulul de perfecționare o etapă notabilă a creșterii calității actului muzeal „Muzeele și colecțiile bisericești din Oltenia adăpostesc o bogată zestre de patrimoniu cultural mobil: icoane, obiecte și broderii de cult, carte veche, piese de mobilier, documente istorice, material arheologic. Acest tezaur național poate fi păstrat, dezvoltat, conservat și expus în condiții de excelență doar printr-o bună profesionalizare a personalului clerical din mănăstiri, biserici parohiale și arhiepiscopii. Cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit Irineu, Fundația Pastoral-Misionară «Sfântul Nicodim» a demarat procedurile de a iniția cursuri de specializare a personalului clerical în parteneriat cu specialiști ai Muzeului Olteniei. La sfârșitul lunii Septembrie 2021 aceste cursuri au debutat cu o primă serie de cursanți, care își vor completa formația teologică cu informații relevante din domeniul muzeologiei. Programul cursului este structurat în 12 prelegeri care să pună bazele teoretice ale domeniului urmând ca apoi toate informațiile acumulate să fie completate cu experiențe practice la Muzeul Olteniei. La muzeu, cursanții vor afla cum se ghidează, cum se organizează o expoziție, cum arată un depozit de păstrare a bunurilor de patrimoniu cultural, laboratoarele de restaurare și le vor fi făcute tururi ghidate ale expozițiilor. În momentul în care scriu aceste rânduri ne aflăm deja în plin proces de predare și pot afirma că relaționarea cu participanții la curs este una îmbucurătoare. Am definit punctele cardinale ale viitoarei lor specializări și am încercat să găsim soluții și să oferim sfaturi pentru o bună organizare a evidenței colecțiilor mănăstirești deja constituite. A existat un mare interes și din partea celor care provin din lăcașuri de cult recent create, și care încă nu au un patrimoniu cultural bogat, în privința organizării colecțiilor, dar și cum să înființeze și acrediteze muzee pe lângă mănăstiri. Sunt convins că până în luna Decembrie vom reuși împreună să descoperim o parte din tainele specializării de muzeograf, astfel că absolvirea cursului, printr-un examen, va duce la creșterea calității actului muzeal desfășurat în așezămintele Bisericii Ortodoxe Române”.

Redăm mai jos câteva impresii și considerații ale participanților cursului de muzeograf:

„Cursurile de perfecționare muzeograf organizate de Fundația Pastoral-Misionară «Sfântul Nicodim» a Mitropoliei Olteniei sunt necesare pentru personalul monahal participant din cadrul mănăstirilor noastre, deoarece se evidențiază, se conștientizează mai bine valoarea patrimoniului cultural aflat în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului. Este necesar ca toți monahii și în special părinții stareți și maicile starețe să cunoască importanța patrimoniului cultural cel dețin în mănăstirile pe care le păstoresc, pentru a ști cum să-l conserve, să-l pună în valoare și, astfel, să rămână urmașilor noștri nealterat acest patrimoniu cultural și spiritual. Domnii Profesori Florin Ridiche și Radu Dumitrescu reușesc să trezească interesul în mine prin pedagogia dânșilor, pentru a învăța să apreciez, să-mi fixez anumite proceduri de lucru în așa fel încât să stăpânesc cunoștințele necesare pentru a fi un bun muzeograf”, a subliniat Protosinghel Efrem Gavrilă, Starețul Mănăstirii Berislăvești.

„Cursul de muzeograf oferit de Fundația Pastoral-Misionară „Sfântul Nicodim”  este unul interactiv și educativ. Atât Domnul Profesor Florin Ridiche cât și domnul profesor Radu Dumitrescu sunt niște profesori ce reușesc să stârnească atenția și interesul pentru cursul pe care îl expun. Temele și exemplele oferite la curs sunt unele practice și interesante”, a afirmat Fratele Petru Drăguță, de la Mănăstirea Berislăvești.

„Consider că ambele cursuri de formare organizate de Fundația Pastoral-Misionară «Sfântul Nicodim» din cadrul Arhiepiscopiei Craiova  reprezintă o oportunitate de a cunoaște, de a îmbunătăți și de a gestiona corect un patrimoniu muzeal. Pentru mănăstirea noastră, care are un patrimoniu inestimabil, este necesară cunoașterea tuturor informațiilor tehnice și practice, legate de evidența, organizarea, conservarea, restaurarea și expunerea obiectelor de patrimoniu pe care le deținem. De asemenea, cunoașterea factorului legislstiv ne ajută să asigurăm continuitatea și siguranța obiectelor pe care le deținem. Muzeul unui lăcaș de cult transmite, în general, mesajul istoric și religios, oferind publicului imaginea vie și permanența timpurilor trecute. Apreciem această inițiativă cu speranța de a reuși să îmbunătățim cât mai mult imaginea patrimoniului Mănăstirii Hurezi, prin idei și noi proiecte”, a completat Stravofora Ambrozia Șerban, Stareța Mănăstirii Hurezi.

„Deschidere de noi orizonturi! Pentru început se cuvine, cu bucurie, să salutăm buna inițiativă a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu de a organiza aceste cursuri de muzeograf, și, totodată, să aducem mulțumiri organizatorilor, colaboratorilor și tuturor celor care s-au ostenit la bunul mers al acestui curs; Bunul Dumnezeu să răsplătească tuturor pentru dăruire și pentru gândul cel bun. Sunt convinsă că atât eu, cât și colegii mei am acumulat, pe parcursul acestui curs, un bagaj de cunoștințe care ne va fi foarte folositor pe viitor. În același timp, acest curs ne-a deschis noi orizonturi cu privire la raportarea noastră față de colecțiile de obiecte bisericești, și nu numai; ne-a învățat să conștientizăm importanța obiectelor de patrimoniu pe care mănăstirile le dețin, responsabilizându-ne să le vedem și să le prețuim la adevărata lor valoare. Cu siguranță, participarea la acest curs ne-a semănat în gândirea proprie semințele necesare pentru a pune în valoare obiectele de patrimoniu care ne țin în strânsă legătură cu înaintașii noștri și care vorbesc atât de frumos de trecutul nostru, contribuind, astfel, la educația culturală  a poporului nostru. În ceea ce privește cadrele didactice se cuvine să le fim recunoscători, deoarece, pe lângă materialul didactic și pregătirea dânșilor, au dat dovadă și de înțelegere și disponibilitate deplină, chiar ne-au creat o atmosferă familială. Sunt convinsă că în urma acestui curs, multe recomandări și idei bune vor fi puse în practică în toate mănăstirile care au avut reprezentanți la acest curs. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a adăugat Monahia Parascheva Țărmure, de la Mănăstirea Govora.

Gabriela Firu