Liturghie arhierească în Parohia Postelnicu-Fir, la ziua de prăznuire a Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei

Evenimente

Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, în ziua de prăznuire a Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeieasca Liturghie la altarul bisericii din Parohia Postelnicu-Fir, a Protoieriei Craiova Sud, județul Dolj. În cadrul sfintei slujbe, diaconul Florea Iulian a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Brabeți, din Protoieria Craiova Sud.

În cuvântul de introducere, Pr. Protoiereu Grigore Vulcănescu a mulțumit Părintelui Mitropolit Irineu pentru bucuria de a fi în mijlocul enoriașilor Parohiei Postelnicu-Fir, dar și preoților care au răspuns invitației de a participa la această slujbă arhierească în sobor. De asemenea, a subliniat legătura dintre exemplul Sf. Ioan cel Milostiv și cel al omului acestui secol: „Această zi este una de bucurie pentru prăznuirea Sf. Ioan cel Milostiv, ocrotitorul parohiei noastre. Această virtute a milosteniei o judecăm de foarte multe ori din prisma omului modern, însă Sf. Ioan a primit acest apelativ și ne rămâne model demn de urmat și de noi cei de astăzi”.

În cuvântul de învățătură, ÎPS Irineu a vorbit despre virtutea milosteniei și a iubirii, ca semn al prezenței lui Dumnezeu în lume și în sfinții Săi: „În primul rând milostivirea este o virtute și un atribut al lui Dumnezeu. El este mult milostiv și iubitor de oameni, așa cum spunem mereu în sfintele noastre rugăciuni. Această virtute este regăsită în multe împrejurări în Sfânta Scriptură. Această milostenie arată atotputernicia lui Dumnezeu, dar și iubirea Sa de oameni. Milostenia izvorăște din dragostea fără de margini a lui Dumnezeu. De aceea, El Se milostivește față de noi pentru că ne iubește. Prin milostivire, Dumnezeu arată iubirea Sa peste toți și peste toate”.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a amintit și de crearea omului după chipul și asemănarea cu Dumnezeu: „Nimic din ceea ce este în jurul nostru, în spațiul cosmic și în creație, nu este în afara lui Dumnezeu. Dumnezeu S-a întipărit în noi dându-ne chipul Său. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu și toată structura noastră sufletească și trupească este plină de dumnezeire, de lucrare dumnezeiască. Omul are de la Dumnezeu această capacitate și posibilitate de a face milostenie. Iubirea nu o învățăm la școală sau în altă parte, ci este în interiorul nostru. Dumnezeu este Acela care revarsă iubirea Sa în noi și o dată cu iubirea se dezvoltă și milostivirea, adică partea practică a iubirii”.

În ultima parte a amintit de viața Sf. Ioan, patriarhul Alexandriei, care a fost un om al faptei și al iubirii: „Sfinții adună din faptele bune har peste har. Ei sunt plini de Duhul Sfânt și purtători de Dumnezeu și rămân în comuniune cu Dumnezeu și după moartea lor. În această biserică avem mâna milostivă a Sf. Ier. Ioan, care a făcut atâtea fapte bune. Prin urmare, Sf. Ioan cel milostiv este purtătorul de Dumnezeu și cel care a primit în sine pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în această zi binecuvântată, ne-am rugat împreună ca Sf. Ioan cel Milostiv să fie mijlocitor înaintea Tatălui ceresc și noi să primim mila Mântuitorului Iisus Hristos, care se revarsă permanent în viața noastră. Rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să vă dăruiască un post al Nașterii Domnului în pace și liniște și în tot ceea este de folos pentru sănătatea noastră sufletească și trupească”.