Conferință – dezbatere cu tema „Disciplina Religie și Învățământul religios din Oltenia”

Evenimente

În prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, astăzi, 13 iulie 2023, în Sala de Festivități a Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, s-a desfășurat o conferință cu tema: „Disciplina Religie și învățământul religios din Oltenia”.

Evenimentul a fost organizat de către Sectorul de Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare, coordonat de către Pr. Dr. Adrian Lupu, consilier eparhial. În calitate de reprezentanți ai învățământului religios, au fost invitate următoarele persoane: Pr. Prof. univ. dr. Nicolae-Răzvan Stan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Craiova; Prof. dr. Iuliana Gheorghe, Inspectoratul Școlar Județean Dolj;  Pr. Prof. Neofit Stănciulescu, Inspectoratul Școlar Județean Gorj; Pr. Prof. Vintilă Belcineanu, directorul Seminarului Teologic „Sf. Grigorie Teologul” Craiova; Pr. Prof. Vătafu Cristi, directorul Liceului Teologic „Sf. Nicodim” Târgu-Jiu; Prof. Laura-Marilena Lăcraru, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea; Pr. Prof. Florin Tudorescu, directorul Seminarului Teologic „Sf. Nicolae” Râmnicu-Vâlcea; Pr. Prof. Chima Vasile Marian, consilier eparhial de la Arhiepiscopia Râmnicului; Prof. Daniela Săftoiu, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți; Corcodel Mihai, consilier eparhial al Episcopiei Severinului și Strehaiei; Pr. Sandu Constantin Nicolae, consilier eparhial al Episcopiei Slatinei și Romanaților; Prof. metodist Mihaela Nistor, Inspectoratul Școlar Județean Olt.

În cuvântul de început, în calitate de moderator, Pr. consilier Adrian Lupu a prezentat succint temele întâlnirii, dintre care cele mai importante sunt Legile educației – statutul disciplinei Religie și Învățământul vocațional  – strategii de dezvoltare. În continuarea dezbaterii, fiecare invitat și-a adus contribuția personală și profesională în privința subiectelor propuse, prezentând unele situații ale statutului disciplinei Religie, posibilitatea alegerii disciplinei Religie pentru susținerea Bacalaureatului, promovarea învățământului vocațional, la nivel de seminar și de facultate etc.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit de statutul profesorului de religie, despre legătura dintre preot și profesor, dar și despre chemarea apostolică de a preda credința viitoarelor generații: „Am ținut în chip deosebit să ne vedem pentru ca să analizăm situația învățământului religios din Mitropolia Olteniei. Învățământul este o etapă și o instituție fundamentală a pregătirii viitoarelor generații întrucât formează pe noii cetățeni ai țării și ai Bisericii. Datoria noastră este ca să formăm ucenici, următorii noștri care ne vor lua locul în aceste funcții pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Obligația este destul de mare și responsabilitatea este și mai mare. Nu este vorba despre o obligație instituțională, ci este vorba despre o responsabilitate sufletească. Dacă la celelalte discipline se formează intelectul uman și au ca finalitate munca în societate și pregătirea profesională a omului, Religia este aceea care pregătește omul sufletesc, omul credincios. Acest om al Bisericii nu se va reduce niciodată la un lucru profesional pentru că noi nu avem profesionaliști în Biserică, ci avem credincioși. Datoria noastră este destul de importantă și o putem numi apostolică. Fiecare profesor de Religie este trimis în lume ca să învețe pe cei care vor fi stâlpi de nădejde ai Bisericii noastre. Așadar, munca dumneavoastră este deosebit de importantă și foarte mult așteptată de Biserică. Preotul și profesorul sunt chemați în Biserică să formeze caractere, să formeze opinii și oameni. Trebuie să căutăm soluții ca să îmbunătățim procesul de învățământ. Informația și învățătura are nevoie de experiența personală. Iubiți Religia, iubiți învățătura noastră ortodoxă și ceea ce predați și veți vedea că veți obține rezultate foarte bune. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea sănătate și putere pe mai departe să duceți această frumoasă sarcină pe care v-a încredințat-o Mântuitorul Iisus Hristos”.

În ultima parte a întâlnirii, Pr. consilier Adrian Lupu a prezentat cele mai importante concluzii ale acestei dezbateri, urmând să se proiectez un plan de analiză și de soluții pentru a fi implementat la nivelul Mitropoliei Olteniei.