06.04.2012 – Înalt Preasfinţitul Părintele nostru Mitropolit Irineu îşi sărbătoreşte astăzi ziua numelui

Evenimente


Astăzi, 6 aprilie, când Biserica îl pomeneşte pe Sfântul Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium, Inalt Preasfinţitul Părinte acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei îşi sărbătoreşte ziua numelui.
IPS Irineu a intrat ca frate la Mânăstirea Frăsinei, unde a şi fost tuns în monahism în anul 1985, urmând ca în anul 1985 să fie hirotonit ierodiacon, iar în anul 1986 ieromonah . În 1991 a fost ales Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului cu numele „Slătineanul”. În şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 8 iulie 2008 a fost ales Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, ceremonia de întronizare fiind oficiată în data de 27 iulie 2008, la Catedrala mitropolitană “Sfântul Dumitru” din Craiova.
Trăirea atonită este darul de mare preţ pe care Dumnezeu i l-a hărăzit, rânduindu-i ca loc de metanie Sfânta Mănăstire Frăsinei. Rânduiala monastică şi stăruinţa în temeiul trăirii întru Hristos au fost definitorii în formarea duhovnicească a Mitropolitului de astăzi al Olteniei.
Fiind un bun păstor de suflete, un bun teolog, a ştiut să îmbine vocaţia didactică cu cea spiritual-duhovnicească. IPS Părinte Irineu a scris numeroase cărţi, studii, articole şi traduceri. Dintre acestea le amintim pe cele mai recente: „Iisus este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac”, un laborios tratat de hristologie, publicat la Editura „Mitropolia Olteniei” şi „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, lucrare prefaţată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi publicată anul trecut la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române. În data de 22 noiembrie 2010, activitatea cărturărească a Mitropolitului nostru a fost încununată cu titlul de Membru de Onoare al Academiei Române.
Clerul şi credincioşii din Mitropolia Olteniei vă doresc mulţi şi fericiți ani, spor duhovnicesc, întru aleasa slujire pe care Bunul Dumnezeu i-a încredinţat-o.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani, Înalt Preasfinţite Părinte Mitropolit!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei