Oferta educaţională a Seminarului Teologic „Sf. Grigorie Teologul”, Craiova

Anunțuri Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în perioada 03 – 07 aprilie 2023, Sectorul de Învăţământ al Arhiepiscopiei Craiovei a organizat o serie de întâlniri cu reprezentanţii cercurilor pastorale în vederea promovării ofertei educaţionale a Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul”, Craiova, pentru anul şcolar 2023-2024.

Marţi 4 aprilie, în judeţul Gorj, gazde ale întâlnirii au fost părinţii protoierei PC Pr. Ionuţ Câmpeau – Protoieria Târgu–Jiu Sud, PC Pr. Marian Mărăcine – Protoieria Târgu-Jiu Nord şi PC Pr. Ion Spilcă – Protoieria Târgu-Cărbuneşti. Alături de PC Pr. Consilier Eparhial Adrian Lupu, au fost prezenţi PC Pr. Vintilă Belcineanu, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” şi PC Pr. Inspector Neofit Stănciulescu, care au făcut cunoscute celor prezenţi condiţiile şi calendarul de admitere la Seminarul Teologic.

În data de 6 aprilie, la sediul Protoieriilor Craiova Nord şi Craiova Sud, cu sprijinul PC Pr. Grigorie Vulcănescu şi al PC Pr. Cristian Cojocaru, responsabilii cercurilor pastorale din cele două protoierii au dezbătut împreună cu Dna. Inspector Prof. Dr. Iuliana Gheorghe cele mai eficiente metode de colaborare între cadrele didactice şi preoţii de parohie.

De asemenea, vineri 7 aprilie, în Protoieria Băileşti, PC Pr. Cătălin Neacşu a organizat împreună cu reprezentanţii Sectorului de Învăţământ şi ai Seminarului Teologic o întâlnire de prezentare a ofertei educaționale la care au participat coordonatorii cercurilor pastorale din protoierie.

Pentru mai multe detalii, se poate accesa pagina oficială a Seminarului Teologic din Craiova. De asemenea, potențialii candidați pot beneficia de un program de pregătire, organizat prin implicarea cadrelor didactice de specialitate.

 

GRAFIC ADMITERE 2023-2024

Probele de aptitudini

 

DATA LIMITĂ/

PERIOADA

EVENIMENTUL

10 – 12 mai 2023

Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini.

15 – 16 mai 2023

Înscrierea pentru probele de aptitudini.

17 – 19 mai 2023

Desfășurarea probelor de aptitudini.

22 mai 2023

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor).

26 mai 2023

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană ISJ Dolj a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.

PROBELE DE APTITUDINI

 1. Interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins, ce constă în:
 2. verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
 3. motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;
 4. verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
 5. Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) ce constă în:
 6. lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a, anume :
 7. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;
 8. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;
 9. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;
 10. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;
 11. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;
 12. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;
 13. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a.

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

1) cerere de înscriere;

2) certificat de naştere;

3) certificat de botez- copie;

4) fişa medicală;

5) adeverinţă medicală;

6) anexă fişa de înscriere;

7) recomandarea consiliului parohial și a preotului;

8) declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

9) binecuvântarea chiriarhului locului;

10) adeverință cu mediile anuale la Religie Ortodoxă pentru clasele V-VIII.

 Se pot înscrie elevii claselor a VIII-a care au media generală de absolvire a claselor V—VIII minimum 7,00 şi media 9.00 la purtare.