Preasfințitul Benedict Vesa a conferențiat la Craiova: „Trepte de noi înțelesuri, împreună cu Sfântul Ioan Scărarul”

Evenimente

În prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în seara zilei de 28 martie 2024, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova a găzduit o nouă conferință teologică sub egida Synaxis. Invitatul special al conferinței a fost Preasfințitul Conf. univ. dr. Benedict Vesa, episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a susținut prelegerea „Trepte de noi înțelesuri, împreună cu Sfântul Ioan Scărarul”.

Cuvântul de bun venit a fost rostit de către Pr. Conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății, iar moderatorul sesiunii de întrebări a fost Pr. Lect. univ. dr. Ioniță Apostolache, în calitate de director de departament. Prelegerea Preasfințitului a fost urmată de un recital muzical al Corului Facultății de Teologie din Craiova, dirijat de Pr. Lect. univ. dr. Adrian Mazilița și Protodiacon Lect. univ. dr. Victor Șapcă.

În prima parte a conferinței, Preasfințitul Părinte Benedict a mulțumit Părintelui Mitropolit Irineu pentru binecuvântarea primită de a conferenția înaintea profesorilor și studenților din Craiova. De asemenea, a mulțumit organizatorilor evenimentului, Părintelui prodecan Lect. univ. dr. Mihai Ciurea și Părintelui Lect. univ. dr. Lucian Bot, gazdelor și tuturor celor prezenți în sala de festivități a Facultății de Teologie: „În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la Craiova pentru a treia oară și de fiecare dată o aflu altfel. Îi sunt recunoscător în mod deosebit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu pentru această frumoasă provocare de a fi în seara aceasta cu dumneavoastră. Îmi manifest gratitudinea față de părintele decan, față de conducerea facultății și față de dumneavoastră, studenții, care ați venit în seara aceasta în mod deosebit. Îmi doresc mult ca această seară să fie mai degrabă o împreună călătorie, împreună meditații, la ceea ce înseamnă viața noastră duhovnicească, pornind de la un mare autor, Sfântul Ioan Scărarul, care este nu doar actual în sensul generic, ci este actual și pentru răstimpul în care noi ne aflăm”.

În partea introductivă, Preasfinția Sa a subliniat importanța Sfinților Părinți în istoria și viața Bisericii Ortodoxe, îndemnând la citirea operelor Sfinților în cheie duhovnicească: „Biserica Ortodoxă este Biserica Părinților și este foarte important să nu uităm lucrul acesta. Vorbim de întoarcerea la Părinți nu doar în sensul de a-i cita, ci mai degrabă de a-i lectura, de a încerca să facem această punte între scrierile lor și viața noastră. Apelăm la Sfinții Părinți pentru că suntem în Biserica Părinților, dar și pentru că ei sunt mărturii vii ale unei continuități, nu doar de credință ci mai ales de practică sau practică împreună cu credința. Este foarte important să înțelegem și această succesiune harismatică, de experiență”.

În continuare, conferința a evidențiat actualitatea Scării Sfântului Ioan și a tradiției patristice în genere. Pe lângă elementele compoziționale și de stilistică specifice acestei scrieri, Preasfinția Sa a insistat asupra unora din temele predilecte teologhisirii Sfântului Ioan. Scara oferă un sistem de „opoziții paralele” menit să facă perceptibil progresul duhovnicesc și să ofere discernământul necesar oricărei asceze. Acest discernământ se formulează și în contextul contemporan, fiind rodul unei participării, a unei stăruințe, în tradiția Părinților: „Scara Sfântului Ioan reprezintă un veritabil manual de asceză creștină, un ghid pentru viața duhovnicească, o sinteză a Sfintei Scripturi în înțelesul său larg (Biblia și scrierile patristice), cu o structură ce vizează câteva stații concrete ale parcursului spiritual: râvna începutului, programul de nevoință, respectarea unei succesiuni firești de etape, vigilența sau trezvia și, desigur, cei trei “s”: silirea sau nevoita, străduința sau continuitatea și seriozitatea”.

După sesiunea de întrebări și răspunsuri, în cuvântul de final, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu a mulțumit Preasfințitului Dr. Benedict Vesa pentru cuvintele alese despre Sfântul Ioan Scărarul și pentru prezența la Craiova, în mijlocul studenților și al părinților profesori: „Scara Sfântului Ioan Scărarul este o mare întinsă. Trebuie ca pe aceste trepte, despre care Preasfințitul a vorbit, noi să urcăm. Viața duhovnicească este una pe care trebuie să o ai în minte și în practică. Nu trebuie să rămână o singură zi fără să te înfrumusețezi cu ceva. Aceste frumuseți duhovnicești le dobândești prin osteneli, prin înfrânare și mai presus de toate printr-o profundă smerenie. De aceea, Sf. Ioan Scărarul vorbește despre smerita cugetare pe care nevoitorul trebuie să o aibă până la sfârșitul vieții. Tot ceea ce ne-a spus Presfințitul Benedict sunt cuvinte de mare valoare. Ele sunt axiome pe care trebuie să le înțelegem ca atare pentru ca să dobândim desăvârșirea, punctul pe care îl țintim în viața noastră duhovnicească. Vă mulțumim pentru această conferință și vă asigurăm de toată dragostea noastră”.

Conferințele Synaxis, organizate cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, de Facultatea de Teologie Ortodoxă în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj, cu Muzeul Cărții și Exilului Românesc și cu Editura Predania, constituie un bun prilej de întâlnire și dezbatere. Acestea au fost concepute din dorința de a pune în lumină frumusețea culturii teologice și de a surprinde capacitatea înnoitoare a tradiției creștine. Prelegerile academice sunt dublate de evenimente prin care sunt promovați autori de referință în domeniu și de momente de retragere spirituală în diferite așezăminte monahale din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Coordonatorii proiectului sunt pr. lect. dr. Mihai Ciurea și pr. lect. dr. Lucian Zenoviu Bot.