15.02.2011 – Începutul Triodului în Arhiepiscopia Craiovei: Liturghie arhierească la Paraclisul „Sfântul Ilie”

Relatari

 

În cuvântul de învăţătură, IPS Irineu a vorbit despre smerenia vameşului ca model pentru noi creştinii.

În Duminica a 33-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a săvârşit Sfinta Liturghie la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Craiova, împreună cu un sobor de preoţi si diaconi.
 Biserica Sfântul Ilie s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioşi veniţi din toate cartierele oraşului pentru a participa la Sfânta Liturghie arhierească şi pentru a asculta cuvântul de învăţătură rostit de Întâistătătorul Bisericii din Oltenia.
 „Trebuie să avem inima lipită de Dumnezeu”
            La finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit a prezentat principalele învăţături desprinse din Pilda „Vameşului şi Fariseului”, text evanghelic rânduit deSfânta Biserică pentru a se citi în prima duminică a perioadei Triodului. În acest context, IPS Irineu a atras atenţia asupra pericolului pe care îl poate aduce făţărnicia în viaţa creştinului: „De cele mai multe ori suntem ispitiţi să credem că dacă respectăm rânduielile bisericeşti, dacă ducem o viaţă morală şi în conformitate cu îndatoririle creştineşti, trebuie să fim neapărat, într-un fel sau altul, răsplătiţi, uitând de cuvântul evanghelistului care ne spune că: « Suntem slugi netrebnice, pentru ca am făcut ceea ce eram datori sa facem » (Luca 17, 10). Pe de altă parte, acordăm o atât de mare importanţă lucrurilor pământeşti încât ajungem, nu de puţine ori, să ne închinăm lor. Astfel, unii se închină banilor, alţii se închină titlurilor sau demnităţilor înalte şi luptă pentru ele toată viaţa. Noi trebuie să avem inima lipită de Dumnezeu pentru că toate frumuseţile lumii sunt vânare de vânt, fum şi cenuşă”. În continuare, Mitropolitul Olteniei a accentuat modelul de pocăinţă şi smerenie, exprimat prin atitudinea vameşul din Sfânta Evanghelie: „În viaţa noastră trebuie să urmăm întotdeauna modelul vameşului, deoarece, spune psalmistul: « inimă înfrântă şi smerită, Dumnezeu nu o va urgisi ». Să nu lăsăm să urce până la noi aburii făţărniciei şi ai slavei deşarte, ci dimpotrivă, având pururea în faţă Crucea Mântuitorului să ne punem nădejdea în lumina cea neînserată a Împărăţiei Sale”.

 


Biserica „Sfântul Ilie” a fost ridicată de vornicul Ilie Otetelişanu în jurul anului 1720.


   Biserica Sfântul Ilie – repere istorice      
            Biserica Sfântul Ilie a fost construită de vornicul Ilie Otetelişanu în jurul anului 1720. Ea a fost refăcută din temelii în anii 1892 – 1893, când a fost pictată de renumitul pictor Gheorghe Tăttărescu (este considerată ultima biserică pictată de Gheorghe Tăttărescu ). Ca vechime este a doua biserică de zid din Craiova, fiind construită după Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru”.  A suferit reparaţii capitale în perioada 1840 – 1845 şi a devenit în scurt timp un simbol pentru cei care locuiau în această zonă, hramul ei primind şi numele mahalalei în mijlocul căreia funcţiona ca lăcaş de cult creştin ortodox.

Gheorghe Cioiu