09.12.2013 – IPS Părinte Mitropolit Irineu a resfinţit Biserica „Sfântul Nicolae” – Amaradia

Evenimente


 
Biserica „Sfântul Nicolae – Amaradia” din Craiova s-a dovedit neîncăpătoare duminica aceasta, pentru numărul mare de credincioşi care au luat parte la slujba de resfinţire şi la Sfânta Liturghie, săvârşite aici de IPS Părinte Irineu, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. Evenimentul a marcat finalizarea amplelor lucrări de restaurare şi renovare efectuate în ultimii ani la acest sfânt locaş ce datează din anul 1794.
În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei şi-a exprimat bucuria împlinirii lucrărilor de restaurare a sfântului lăcaş, monument istoric al Bisericii din Oltenia. „Ziua aceasta va rămâne înscrisă în istoria Parohiei Sfântul Nicolae – Amaradia, în istoria municipiului nostru si a Bisericii din Oltenia, în conştiinţa tuturor celor care au participat la resfinţirea acestei biserici monument istoric din secolul XVIII, o biserică ce a fost restaurată, consolidată şi înfrumuseţată. E un loc deosebit, mirific, un loc de rugăciune, contemplaţie şi bucurie duhovnicească. Astfel că putem zice şi noi precum Psalmistul: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. Şi precum am auzit la Sfânta Evanghelie, că mulţimile care au văzut minunea vindecării femeii gârbove s-au bucurat şi au lăudat pe Dumnezeu, şi noi astăzi ne-am bucurat şi am lăudat pe Dumnezeu în Biserica slavei Sale, întrucât aici, în Biserică, simţim că Dumnezeu este prezent, simţim prezenţa sfinţilor Săi şi cu ochii sufletelor noastre îi privim şi le cerem ajutorul ori de câte ori suntem în necaz şi durere“, a spus IPS Părinte.
      
 
Singurul lăcaş de cult în stil brâncovenesc autentic din Craiova
Biserica „Sfântul Nicolae” – Amaradia a fost inclusă în ultimii ani într-un amplu proces de reabilitare, în cadrul unui proiect finanţat cu fonduri europene care a vizat şi integrarea ei în circuitul turistic oltean. O adevărată bijuterie este catapeteasma, lucrată în 1794, anul târnosirii bisericii. „Se păstrează nealterat stilul brâncovenesc al bisericilor din Ţara Românească, fiind singurul lăcaş de cult în stil brâncovenesc autentic din Craiova. De asemenea, aici există cea mai veche frescă păstrată integral în municipiul Craiova. A fost ridicată pe temeliile unei biserici mult mai vechi, probabil de la începutul secolului al XVIII-lea. De-a lungul timpului a suferit mai multe intervenţii, a fost repictată, însă de data aceasta a fost făcută o consolidare şi o restaurare după standardele actuale europene”, a precizat preotul paroh Florin Bonea. Biserica beneficiază de iluminat arhitectural deosebit. S-a restaurat de asemenea şi clopotniţa, precum şi crucea de piatră, monument istoric de la 1800. Fosta casă parohială a fost transformată într-un Centru social de zi pentru copii.

            Pentru osteneala depusă în realizarea acestei sfinte lucrări, mai multe persoane au primit din partea Mitropoliei Olteniei, gramate chiriarhale de mulţumire şi apreciere. Printre aceastea îi amintim pe cei doi preoţi slujitori Florin Bonea şi Jan Uncheşelu, Marinela Bogheanu, directorul Agenţiei de Dezvoltare Sud Vest Oltenia şi architectul Iulian Cămui.

Diac. Gheorghe Cioiu