Oferta Facultății de Teologie, prezentată elevilor seminariști

Evenimente Proiecte

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova continuă seria întâlnirilor de promovare a ofertei educaționale pentru viitorul an academic în cele mai importante licee din cuprinsul Mitropoliei Olteniei.

Astfel, miercuri, 17 aprilie 2024, a avut loc o primă întâlnire cu elevii claselor a XI-a și a XII-a de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. La discuție au participat, alături de Pr. Dr. Adrian Lupu – Consilier eparhial pentru Sectorul de Învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei și de Părintele director Vintilă Belcineanu, doi reprezentanți ai conducerii instituției de învățământ superior, respectiv Pr. Conf. univ. dr. Adrian Ivan – decanul facultății și Pr. Lect. univ. dr. Mihai Ciurea – prodecan.

Pentru început, a fost realizată o scurtă descriere a Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova și a tradiției sale în domeniul teologic. Misiunea facultății este de a forma viitorii teologi, preoți sau specialiști în diverse domenii ale teologiei, inclusiv în arta sacră. Au fost prezentate valorile academice și spirituale care sunt cultivate aici, precum și programele de licență și master oferite, specificându-se direcțiile majore de cercetare. S-au menționat, de asemenea, programele de schimb academic și posibilitățile de studiu în străinătate, dar și activitățile extracurriculare (organizații studențești, ateliere de lectură, activități corale, inițiative de voluntariat etc.) la care viitorii studenți vor avea acces. A fost subliniată importanța  a patru idei fundamentale în formarea duhovnicească și academică a studenților teologi: instruirea temeinică în învățătura de credință a Bisericii, părtășia sau comuniunea, participarea la sfintele slujbe și împărtășirea cu Sfintele Taine și, nu în ultimul rând, rugăciunea ca mod de a fi. În final, au fost expuse perspectivele de carieră după absolvire, în slujirea pastorală, educație, cercetare, pictură și restaurare, organizații non-profit etc. Așadar, elevii seminariști au fost încurajați să ia în considerare cum Facultatea de Teologie le poate defini viitorul și cum pot să își urmeze până la capăt vocația.

Mai multe informații despre desfășurarea procesului de admitere se vor putea afla prin consultarea site-ului facultății, „Ghidul de înscriere on-line pentru admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă” (http://teologie.ucv.ro/index.php/admitere/default/2023-06-16-07-50-48.html), precum și în cadrul zilelor porților deschise. Pentru examenul de admitere sunt programate două sesiuni, în lunile iulie și septembrie 2024. Sesiunea din luna iulie se va desfășura după următorul program: 15.04-17.07 – înscrierea on-line a candidaților; 19 iulie – probele eliminatorii; 20 iulie – afișarea rezultatelor parțiale și 20-24 iulie confirmarea locurilor. Sesiunea din septembrie are următorul grafic: 05.08-10.09 – înscrierea on-line a candidaților; 12 septembrie – probele eliminatorii; 13 septembrie – afișarea rezultatelor parțiale și 13-17 septembrie – confirmarea locurilor.

(Pr. Mihai Ciurea)