Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru”, Craiova: ÎPS Dr. Irineu, 13 ani de arhipăstorire ca Mitropolit al Olteniei

Evenimente

Marți, 27 iulie, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a împlinit 13 ani de la instalarea în scaunul vlădicesc de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Momentul a fost marcat la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, unde Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.


Numeroşi credincioși din Mitropolia Olteniei au fost alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu marți, 27 iulie, de praznicul Sfântului Pantelimon, la împlinirea celor 13 ani de arhierie la Craiova. Evenimentul, precedat de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită la Catedrala Mitropolitană din Cetate, a fost încărcat de emoţie, IPS Părinte Mitropolit mulţumind tuturor pentru urările de bine, pentru rugăciune şi pentru dragostea cu care l-au înconjurat.

În cuvântul de binecuvântare de la finalul slujbei euharistice, Mitropolitul Olteniei a vorbit de­spre viaţa şi minunile Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, doctor fără de arginţi. „Ziua de astăzi, 27 iulie, este ziua de prăznuire a Marelui Mucenic Pantelimon, o sărbătoare pe care noi toți o păstrăm, având în vedere importanța sănătății noastre de fiecare zi. Sfântul Pantelimon este cunoscut ca doctor fără de arginți, ajutător și cel care intervine în viața noastră atunci când suntem bolnavi, când suntem în grele suferințe și când nu avem niciun răspuns pentru problemele noastre. Sfântul Pantelimon, ca toți sfinții, a primit de la Dumnezeu darul credinței. A urmat Școala de Medicină și și-a însușit cu repeziciune tainele vindecării bolilor trupești. A devenit chiar iscusit în aceste metode terapeutice ale lui Hipocrate. Însă era de departe cel care trebuia să devină alesul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor. A avut ca învățător pe un sfânt, Ermolae, medic și preot în același timp. Și cum ucenicii se ridică la înălțimea dascălilor lor, după legea firească, Sfântul Pantelimon a depășit cu mult pe învățătorul său, Sfântul Ermolae. Căci de îndată ce a primit botezul creștin, s-a arătat vindecător și făcător de minuni. Un tânăr care a fost mușcat de șarpe a fost vindecat de Sfântul Pantelimon numai cu semnul Sfintei Cruci. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este vindecătorul, tămăduitorul, pentru că el știe să ne tămăduiască, a primit darul acesta de la Mântuitorul Hristos. Medicina Duhului, a Tatălui Ceresc, este dată numai celor aleși, și aceștia sunt Sfinții Doctor fără de Arginți, între care Sfântul Pantelimon. Sfântul Pantelimon ne învață ce să cerem lui Dumnezeu, să ne rugăm, ne învață credința, ne învață dragostea, ne învață făptuirea, adică cum să facem faptele bune, ca ele să fie primite de Tatăl cel Ceresc”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.


În continuare, Înaltpreasfinția Sa a adăugat faptul că Dumnezeu i-a dat Sfântului Pantelimon taina credinței și taina cunoașterii. „Prin credință ajungem la cunoașterea cea adevărată. Căci Dumnezeu face pe cel credincios să aibă mintea strălucită, luminată, căci credința îndepărtează din mintea omului toată zgura păcatului, tot ceea ce este întunecat. Evident, credința este întotdeauna însoțită cu fapta. Sfântul Pantelimon era un postitor și un rugător înaintea lui Dumnezeu cu totul deosebit, și cum aceste virtuți sunt legate de dragoste, de iubire, el a învățat de la Mântuitorul Iisus Hristos, prin asemănare cu Domnul, să fie iubitor de oameni. Și așa cum Mântuitorul Hristos ne învață să-L iubim pe Dumnezeu din tot sufletul nostru, din toată inima noastră, din toată puterea noastră și din tot cugetul nostru și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, evident că Sfântul Pantelimon a ascultat și a împlinit aceste cuvinte. De la credință la fapta bună, la cunoașterea Adevăratului Dumnezeu, la cunoașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Pantelimon a făcut pasul spre sacrificul suprem, mucenicia”, a completat Mitropolitul Olteniei.


În a doua parte a cuvântului, Înaltpreasfinția Sa a ținut să aducă mulțumirile cuvenite, tuturor celor care l-au ajutat în această calitate de arhipăstor al Bisericii din Oltenia. „Această sărbătoare ne cuprinde și pe noi, în această chemare, chemare de păstor al celor din Oltenia, ca Arhiepiscop al Craiovei și ca Mitropolit al Olteniei. Așa a rânduit Dumnezeu, ca în ziua de Sfântul Pantelimon să fim aici așezați spre conducerea acestei frățietăți, pentru că toți suntem frați, acestor credincioși atât de evlavioși din Oltenia, acestor preoți destoinici din această Sfântă Arhiepiscopie, acestor părinți, călugări și frați din mănăstirile noastre, acestor maici și surori din mănăstirile noastre. Într-un cuvânt, acestei Biserici din Oltenia pe care Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Duhul Sfânt a sfințit-o”, a transmis în cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu. Momentul aniversar s-a încheiat prin dăruirea de flori și urările de La mulți și binecuvântați ani Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

13 ani de rodnică activitate pastorală

Valenţele multiple ale activităţii pastorale purtate de Părintele Mitropolit Irineu în Arhiepiscopia Craiovei, pentru clerici şi credincioşi, au fost evidenţiate de Pr. Grigore Vulcănescu, consilier cultural şi protoiereu al Protopopiatului Craiova Sud. „Momentele de aniversare sunt momente de rememorare și mai ales de bucurie și de mulțumire. Din luna august 2016, în calitate de director al Consiliului de Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universității din Craiova, s-a implicat în mod nemijlocit în perfecționarea și dezvoltarea tinerilor doctoranzi, conferind procesului de cercetare o autoritate deosebită în rândul instituțiilor de prestigiu din sectorul educațional superior. În sufletul Înaltpreasfinției Sale este prezent în mod permanent dragostea pentru Hristos și pentru Biserica Lui. Această prezență cu roade îmbelșugate se vede în laborioasa activitate pastoral – misionară, culturală, academică, social – filantropică, economică și administrativă desfășurată de-a lungul bogatei perioade de arhipăstorire. Părintele nostru Mitropolit este mereu prezent în mijlocul credincioșilor și al clericilor, învățând prin cuvânt și prin faptă, îndemnând la iubirea lui Dumnezeu și la iubirea semenilor, În perioada pandemiei, perioadă de încercare și suferință pentru noi toți, a stăruit în rugăciune, pentru însănătoșirea celor bolnavi trupește, dar în același timp și pentru odihna celor trecuți la Domnul”, a evidențiat Pr. Consilier Grigore Vulcănescu.

În timpul arhipăstoririi Înaltpreasfinţiei Sale au fost construite din temelie zeci de biserici, iar peste 560 au fost reparate, consolidate, renovate prin eforturile comune ale preoţilor, autorităţilor şi credincioşilor din respectivele comunităţi. Trebuie menţionate eforturile depuse pentru atragerea fondurilor europene în vederea reparării, renovării şi reconsolidării unor biserici emblematice din Craiova şi împrejurimi, precum bisericile monumente istorice Catedrala „Madona Dudu”, Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi”, Biserica „Hagi Enuşi”, Biserica „Sfântul Nicolae Ungureni”, Biserica Mănăstirii Jitianu, adevărate repere ale artei şi culturii româneşti. „În ceea ce privește activitatea pastoral – misionară și educațională a Înaltpreasfinției Sale, nu putem omite atenția deosebită pe care o acordă copiilor și tinerilor pe care îi prețuiește. În acest sens, amintim un eveniment marcant, al Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși din septembrie 2019, care a avut loc la Craiova. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, s-au desfășurat mai multe proiecte pedagogice, educative, social – filantropice și de catehizare. Pentru cadrele didactice din Arhiepiscopie au fost organizate cursuri de formare și s-au dezvoltat programe adaptate unui învățământ de calitate. Mai multe activități, concursuri și festivaluri destinate elevilor s-au desfășurat prin fundațiile și asociațiile Centrului eparhial, concursuri de pictură, oratorie, colinde. Activitățile cu tinerii au fost promovate de către Sectorul de Învățământ. La îndemnul Înaltpreafințitului Părinte Mitropolit Irineu au fost inițiate și se află în desfășurate mai multe proiecte care își propun să sporească numărul de tineri prezenți în viața Bisericii”, a adăugat Pr. Consilier Grigore Vulcănescu.


Au fost înființate 8 centre sociale pentru copii în Craiova, Filiași, Târgu Jiu, București, Lipovu și Grădinari, alte trei centre sociale pentru bătrânii din Craiova și Călimănești, un centru pentru persoane fără adăpost, precum și instituții de învățământ, școli și grădinițe în Craiova, Grădinari și Târgu Jiu. De asemenea, prin grija Înaltpreasfnțitului Părinte Mitropolit s-a dezvoltat și infrastructura de asistență socială din Arhiepiscopia Craiovei. O grijă specială a fost arătată de către Înaltpreasfnțitul Părinte Mitropolit și pentru preoții cu mulți copii și pentru familiile preoților care au decedat, oferind burse lunare tuturor copiilor până la împlinirea vârstei majoratului. Grija Înaltpreasfinției Sale față de persoanele aflate în suferință a fost evidentă și în contextul pandemiei cu COVID – 19 când, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, a fost inițiată campania „Dragostea nu cade niciodată”. Astfel, spitalele din Craiova, Târgu Cărbunești și Băilești au fost ajutate cu măști și materiale de protecție, iar Secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova a fost dotată cu un aparat performant, necesar tratării bolnavilor de COVID-19, aflați în stare gravă. De asemenea, persoanele vârstnice au fost ajutate pe întreaga perioadă a stării de urgență cu alimente, medicamente și produse de igienă. Un capitol important este activitatea publicistică, care s-a concretizat prin numeroase activități academice în cadrul simpozioanelor și al conferințelor naționale și internaționale, precum și prin articole, studii, volume și cărți publicate la edituri de prestigiu.

Gabriela Firu